Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Vranglære fra lærer Hermansen

Kjære Max Hermansen, før du kritiserer og stigmatiserer muslimer, må du må gjøre hjemmeleksen din.

Sist mandag  gikk Pegida med lærer Max Hermansen i spissen i protestmarsj rundt og utenfor rådhuset i Oslo.. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Sist mandag gikk Pegida med lærer Max Hermansen i spissen i protestmarsj rundt og utenfor rådhuset i Oslo.. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Vis mer
Meninger

Forrige mandag kveld arrangerte Pegida sin første protestmarsj utenfor rådhuset i Oslo. Marsjen var en protest mot muslimsk innvandring og islams påvirkning på Norge. Du, Max Hermansen, var initiativtaker og holdt en appell som NRK har valgt å legge ut nettsiden. Du fortalte at dere skal demonstrere og protestere hver mandag framover, helt til politikerne reagerer.

Du mener det er problematisk at når «vi vanlige borgere prøver engasjere oss politisk, prøver å diskutere denne elefanten rommet, […] hvilken trussel det er mot våre verdier», så blir dere møtte med drittslenging og blir kalt «rasister». Dette mener også jeg er problematisk. Det fins bedre argumenter å møte dere med.

I talen din gikk du systematisk til verks og pekte på tre hovedområder hvor muslimer utgjør et problem i Norge:

1: «Det muslimer gjør mot andre muslimer i Norge»

Du hevder at muslimer er fæle mot andre muslimer i Norge, og trekker blant annet frem alvorlige problemer som kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Kjønnslemlestelse er ikke et muslimsk problem, det er et problem som i all hovedsak forekommer i afrikanske land. Det blir anslått at 89 prosent av jenter blir kjønnslemlestet i Eritrea, et land der om lag halvparten av befolkningen er muslimer og halvparten er kristne. I Etiopia anslås det at 74 prosent av jenter blir kjønnslemlestet, der er over halvparten av befolkningen kristne. Kjønnslemlestelse er et alvorlig problem, men det er ikke bare muslimer som utsettes for det.

Det samme gjelder tvangsekteskap. Det er ikke bare muslimer som praktiserer tvangsekteskap. Det er, som med kjønnslemlestelse, heller ikke alle muslimer som praktiserer dette.

2: «Det muslimer gjør mot oss norske»

Du sier at ifølge SSB er «muslimer i Norge tre ganger så kriminelle som nordmenn». Videre sier du at «problemet ikke er innvandrere generelt, problemet er ikke folk som kommer fra Polen, Chile eller Thailand». Du mener problemet er at muslimer er mer kriminelle.

For det første føres det ikke statistikk over religiøs tilhørighet i Norge, og det gjør det vanskelig å si hvorvidt muslimer er spesielt kriminelle.

I en rapport fra SSB kommer det riktig nok frem at innvandrere er overrepresentert på kriminalitetsstatistikken. En del av disse kommer fra det vi kan kalle «muslimske land», men en del av disse kan ha flyktet nettopp fordi de ikke var muslimer. Vi kan derfor ikke anta at alle fra «muslimske land» er muslimer.

Rapporten forteller også at den innvandrede befolkningen har en helt annen befolkningssammensetning når det gjelder blant annet alder og kjønn. Kriminelle er ofte unge menn, en gruppe som er overrepresentert blant innvandrere. Justerer mann for alder og kjønn er det ingen innvandringsgrupper som er tre ganger så kriminelle som befolkningen uten innvandringsbakgrunn. Innvandrere fra fem land er «dobbelt så kriminelle» som de uten innvandrerbakgrunn: Kosovo, Irak, Iran, Marokko og Somalia. Du mener de er kriminelle fordi de er muslimer. SSB peker på flere andre faktorer som er forbundet med kriminalitet. Vanskelige sosiale forhold og dårlige levekår øker sannsynligheten for at folk begår kriminalitet. Dårlig økonomi er med på å forklare innvandreres overrepresentasjon, og justerer vi for sysselsetting synker overrepresentasjonen ytterligere. I tillegg vet vi at innvandrere diskrimineres på arbeidsmarkedet. Det fins altså en hel del flere forklaringer på hvorfor innvandrere scorer høyere på kriminalitetsstatistikken. Islam er ikke den beste forklaringen.

Du påpeker at innvandrere fra Chile ikke er et problem. Men innvandrere fra Chile kommer hakk i hjel på en sjetteplass av «verstinglandene». Kan vi forklare dette med katolisisme, Hermansen?

Muslimer er altså ikke så kriminelle som du trodde, men det er derimot én gruppe som peker seg ut som en klar versting: Menn er tre ganger så kriminelle som kvinner. Skal vi protestere mot dem også?

3. «Et lite antall muslimer i jobb»

Du peker på at for få muslimer er i jobb i Norge, og du mener at dette vil være «en økonomisk katastrofe for Norge på sikt». Du sier at under femti prosent av muslimer i Norge er i arbeid.

Heller ikke når det gjelder sysselsetting føres det statistikk over religionstilhørighet, så jeg går ut i fra at du baserer deg på hvilke land, eller verdensdeler, innvandrerne kommer fra. I 2013 var 55 og 42 prosent av innvandrere fra henholdsvis Asia og Afrika i arbeid. De fleste muslimer kommer fra disse to verdensdelene, men langt fra alle som kommer derfra er muslimer. Totalt var 68,6 prosent av den norske befolkningen i arbeid.

Det er problematisk at store grupper i befolkningen har lavere sysselsettingsgrad. Du mener at de står utenfor arbeidslivet fordi de er muslimer. Som med kriminalitetsstatistikken mener jeg det fins bedre forklaringer, noen av dem er allerede nevnt, som diskriminering. I tillegg viser undersøkelser at innvandrere har dårligere psykisk og fysisk helse enn majoritetsbefolkningen. Dette er følgene av krig og elendighet, samt altfor lange opphold på asylmottak.

Å bo i Norge hjelper. Innvandrere som har bodd lenge i Norge er i større grad i arbeid enn nyankomne innvandrere. Blant barn av innvandrere er andelen sysselsetting nesten like høy som i totalbefolkningen. Dette er tegn på integrering, men vi kan enes om at det går for sakte. Ett tiltak for å bedre integreringen er å slutte å stigmatisere muslimer.

Det er flere gode grunner som gjør at innvandrere deltar mindre i arbeidslivet. Islam er ikke en av dem.

«Det er vi som er folket», sa du til slutt i appellen. Nesten riktig. Dere som demonstrerer mot muslimsk innvandring er også en del av folket, enten den store majoriteten liker det eller ikke. På samme måte som muslimer er en del av folket, enten du liker det eller ikke.

Så, kjære Hermansen, gjør hjemmeleksen din før neste mandag og neste appell. Du må sjekke fakta og ikke trekke lettvinte konklusjoner. Foreløpig bidrar du til vranglære. Det tar seg dårlig ut for en lærer.