Welhaven, Johan Sebastian

Navn:

Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven (1807-1873)

Yrke:

Professor i filosofi

Bosted:

Christiania

Biografi:

Welhaven ble født i Bergen og var elev ved Bergens katedralskole. Han markerte seg både gjennom diktergjerning og som debattant på den offentlige arena, der Henrik Wergeland var av hans fremste motstandere.

Welhaven ønsket å bruke europeiske teorimodeller og tankemønstre i norsk poesi. Nasjonal patriotisme måtte forkastes, og diktene skulle følge et på forhånd fastlagt estetisk mønster.

I 1925 begynte han sine studier ved Christianias universitet, der han samlet sine meningsfeller i Intelligenspartiet, en motsats til Wergelands Norskhetspartiet.

76 dikt i sonetteform har fått plass i «Norges Dæmring» (1834), diktsyklusen som startet en avisdebatt som varte i mer enn ett år.

Kilde:Fidjestøl m.fl.: «Norsk litteratur i tusen år», Cappelen 1996.