Wenche Foss og Ibsen

FREDDY M. LEIN

viser 2.9. at han ikke vet hva som er teatrets rolle, når han avslutter sitt innlegg med: «Det at Wenche Foss ikke kjenner igjen Ibsens ord og hans dannede mennesker i Hartmanns iscenesettelse, er et positivt tegn på at teatret går i riktig retning. For teatret er langt fra bare den litterære teksten til Ibsen. Og hvis ikke teatret klarer å formidle menneskelige erfaringer som gir mening i dag, så har teatret mistet evnen til å være en viktig kulturprodusent.»

Dette har verken med Wenche Foss eller Henrik Ibsen å gjøre, eller om de er dannede eller ikke. Teater er kunst - og det sentrale i kunsten er kommunikasjon. Det hjelper ikke hvor fantastisk nyskapende Lein synes et stykke er, dersom det ikke kommuniserer. Den riktige avslutningen av Leins innlegg burde derfor vært: Hvis ikke teatret klarer å kommunisere med dagens mennesker, har det mistet evnen til å være en viktig kulturprodusent. Dette er jeg overbevist om at også Wenche Foss er enig i og at Ibsen ville gitt sin tilslutning til, foruten at kommunikasjon er dannelse!