Wergeland hadde to årer

I går kveld lot jeg den ene åra vandre videre - til Erling Kittelsen.

(Dagbladet.no): Onsdag fikk forfatteren Erling Kittelsen hedersprisen Wergelands åre for sin innsats for lyrikken.

Historien bak Wergelands åre starter med et kjærlighetsmøte for nesten 170 år siden:

Wergeland in love

Rett over Bjørvika fra Wergelands bosted lå familien Bekkevolds vertshus. På besøk der forelsket Henrik Wergeland seg i Amalie, vertshuseierens datter.

Sommerhalvåret 1838 rodde dikteren derfor stadig vekk over Bjørvika for å treffe henne.

Den 5. august 1838 skriver han et brev til Amalie, der han forteller at han har sendt bud etter hennes far for «at kunne tale om Dem, og det alvorligt.»

Skal han fri?

Kort lykke

Han erklærer videre sin kjærlighet til henne:

«Og min Følelse for Dem er af den Art, at mit Hjerte, skjøndt sandseligt og med sit Blod, slaaer fyrigere ved Tanken om Deres Aandelige og Indre end ved Synet af den Ynde, som har fortryllet mit Blik. Jeg kan ikke give Slip paa den, skjøndt den ikke gjør mig lykkelig under den qvælende Uvished om hvordan den i Tiden vil blive besvaret.»

Om følelsen ble besvart eller ikke, ble Amalie uansett Wergelands hustru i 1839. I 1841 flyttet de inn i Grotten, men lykken ble kort da dikteren fikk lungebetennelse. Ifølge Wergeland-biograf Yngvar Ustvedt skrev forfatteren og samfunnsdebattanten noen av sine beste dikt på dødsleiet, før han døde i 1845.

Kjærlighetsåre

Norsk Forfattersentrum har tatt tak i denne historien - og i Wergelands årer. Den ene åra henger på Cafe Grei, som ligger der familien Bekkevolds gamle vertshus lå.

Den andre, som betegnes som en kjærlighets- og dikteråre, deles annethvert år ut for å hedre noen som har gjort en innsats utenom det vanlige for poesiens sak.

For to år siden mottok Dagbladet.no en av Wergelands to årer for vårt arbeid for lyrikken. Tidligere hadde Oslo Sporveier og kulturhuset Volapük mottatt åra - og Turid Birkeland mens hun var kulturminister.

Noe av det gøyeste ved å få prisen var å bære den lange, grønne åra ned til Dagbladet i junikvelden.

Langt viktigere, dog: Prisen oppmuntret oss til å fortsette arbeidet med diktkammerne våre, der ivrige diktersjeler hver dag poster sine lyriske hjerteslag, roser hverandre eller skriver flammende debattkommentarer.

Åra vandrer

I går kveld ga jeg personlig prisen videre til Erling Kittelsen.

Jeg tror han var stolt og glad da han bar åra hjemover i junikvelden.

VI KÅRER FOLKETS YNDLINGSDIKT. SEND OSS DITT!

DIKTERÅRE: Jeg har kanskje ikke skrevet så mange dikt siden jeg (til venstre) mottok denne prisen av Norsk Forfattersentrum ved Tom Lotherington. Men jeg har lest desto flere!
MANGESIDIG: Erling Kittelsen fikk Wergelands åre for sin diktformidling.
DRØMMER: Illustrasjon av Henrik Wergeland. Han levde et kort, men intenst liv (1808-1845). Han forelsket seg mange ganger og etterlot om lag 70 skriftlige verk.