Wergeland, Henrik

Navn:

Henrik Wergeland

(1808-1845)

Bosted:

Eidsvoll og Kristiania

Yrke:

Forfatter, bibliotekar, riksarkivar og politisk aktivist

Biografi:

Henrik Wergeland ble født i Kristiansand, men tilbrakte mesteparten av sin barndom og ungdom på Eidsvoll, der hans far Nicolai var en sentral skikkelse i dannelsen av Norges egen grunnlov i 1814. Teolog-utdannelsen fikk han aldri praktisert, da han på grunn av sin «irregulære livsstil» ikke fikk noe presteembete. Senere ble han utnevnt til landets første riksarkivar.

Wergeland mente at diktningen skulle tjene det faktum at Norge måtte bygges opp som selvstendig nasjon. Dikteren J.S. Welhaven var hans store motstander i dette spørsmålet.

Wergeland arbeidet også som historiker, filosof, botaniker og folkeopplyser.

De siste årene Wergeland levde var preget av at han hadde tuberkulose, og mange av hans mest gripende dikt er skrevet på dødsleiet. Dikteren ble bare 37 år gammel, men etterlot seg likevel over 70 verk.

Kilde:

Fidjestøl m.fl.: «Norsk litteratur i tusen år», Cappelen 1996.