Wessel, Johan Herman

Navn:
Johan Herman Wessel

(1742-1785)

Bosted:
Vestby i Akershus, Christiania og København

Yrke:
Forfatter

Biografi:
Johan Herman Wessel ble født og vokste opp i Vestby i Akershus, og hans barndomshjem er nå fredet.

Etter et opphold på Katedralskolen i Christiania, reiste Wessel i likhet med mange andre unge menn til København for å studere. Det Norske Selskab holdt til i studiebyen, og var et samlingssted for norske studenter. Det ble festet, drukket og forfattet Norges-patriotiske sanger. Her var Johan Herman Wessel en ledende skikkelse, sammen med Johan Nordahl Brun, Claus Frimann, Edvard Storm og Jens Zetlitz.

Wessel huskes først og fremst for sine muntre vers og skuespill, men andre arbeider viser en mørkere side av forfatterskapet.

Kilde:

Bjørn Linnestad: «Vesen gjennom vidd og vers», Vestby Historielag 1992.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 275645437


Varnish cache server