Widvey kutter knutepunktstøtta til 13 norske festivaler

Øyafestivalen og mange andre er rammet.

MISTER STØTTE: Øya og andre festivaler mister støtte. 

Foto: Håkon Eikesdal
MISTER STØTTE: Øya og andre festivaler mister støtte. Foto: Håkon EikesdalVis mer

(Dagbladet): Det er kun Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge i Harstad vil få videreført støtten, dersom kulturminister Thorhild Widvey får viljen sin.

Følg med på Dagbladets direktesending på framleggingen av statsbudsjettet for 2016 her.

I dagens statsbudsjett foreslår hun å kutte knutepunktstøtten til 13 av landets 16 knutepunktfestivaler, deriblant festivaler som Ultimafestivalen, Melafestivalen, Olavsfestdagene og Øyafestivalen.

De må i framtiden søke støtte fra Norsk kulturråd og dermed konkurrere om midler på lik linje med andre festivaler.  

Kulturministeren sier endringene ikke er kutt, men omstrukturering for «en mer dynamisk ordning».

- 13 av 16 tiltak i ordninga er foreslått lagt til Norsk kulturfond, og vil holde fram med de samme bevilgningene i 2016 som i år. Kulturrådet vil i mellomtida videreutvikle festivalstøtteordninga. Det vil òg være mulig å videreføre de eksisterende avtalene mellom staten og fylkeskommunene til neste år, sier kulturminister Widvey.

Tilskudd til kortfilmfestivalen i Grimstad videreføres under Norsk filminstitutt, opplyser Kulturdepartementet.

Felles for de 16 knutepunktfestivalene er at de er ledende innen sitt felt og skal hjelpe mindre festivaler ved å dele erfaring og kompetanse.

Støtteordninga det er snakk om er knutepunktstøtte. En knutepunktfestival er betegnelsen på en ledende festival innen sitt område. Knutepunktstatusen har inntil nå gitt garanti for statlige overføringer til knutepunktinstitusjonen over statsbudsjettet. Nå foreslår regjeringa å gjøre slutt på disse tidene.