Wovenhand

Nå med enda mer Gud.

CD: David Eugene Edwards, tidligere frontmann i 16 Horsepower og Wovenhands eneste medlem, er i likhet med de fleste som lager musikk sammen med Emil Nikolaisen, åpent kristen. Dette er noe musikken hans ikke bare bærer preg av, men i stor grad handler om. «Ten Stones» er en ren preken av ei plate hvis vokalmessige patos og dype, eksplosive bluescountryrock-lydbilde trekker tankene mot en langt mer advarende og gammeltestamentlig misjon enn for eksempel Sufjans Stevens (en annen Nikolaisen-samarbeidspartner) egne prekeplate «Seven Swans» fra 2004. Hvis man later som om man ikke vet, eller ikke bryr seg om hva «Ten Stones» handler om, er det en temmelig god, om enn noe dramatisk samling låter. Men mer interessant enn musikken som sådan, og kanskje dette er noe av Edwards poeng, er det at oppriktig og uttalt gudstro i dag høres langt mer fremmed og konfronterende ut enn all verdens nihilistisk hedonisme.