WTO-motstand

«Vi har nå sett enda et sammenbrudd i forhandlingene som skulle forbedre reglene for internasjonal handel og særlig gi bedre markedsadgang for utviklingslandene. (…) Det som er uforståelig og provoserende er når blant annet Bjørn Egil Flø ved Norsk senter for bygdeforskning og Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet forsøker å fremstille dette som en seier for de fattige! Man må nesten spørre seg hva som er motivet for slike utspill, for et ønske om utvikling er det ikke.

Høyre-leder Erna Solberg i et

debattinnlegg i Dagbladet

«Hva er det som får norske politikere til å tro at mer handel med landbruksvarer fra den tredje verden ikke er bra for den tredje verden? Lederne i den fattige delen av verden ønsker det selv, og som Erna påpeker, all historie viser at det er den sikreste veien til økonomisk utvikling.

Stian

«Nei, det er en feilslutning å si at frihandel er den sikreste veien til økonomisk utvikling. All historie viser faktisk det motsatte! Da England var verdens industrimakt (rundt 1.verdenskrig) ønsket de frihandel mens resten av verden var mot. Etter 2.verdenskrig var USA den sterkeste. De ønsket da frihandel mens resten av verden var mot. Nå har Vest-Europa blitt så sterke at vi (de) ønsker frihandel.

Dag

«Det er ingen som helst grunn til å tro at land fra den 3 verden vil profittere på frihandel, ettersom resultatet vil være at EU og USA oversvømmer disse landene med sine egne, subsidierte produkter.

Griseknoen