Ydmykelser og kirkevalg

Statskirka: Tenk deg at du blir tvunget til å måtte gjøre noe aktivt for å komme deg ut av et parti du aldri har vært enig med. Det er ydmykende å måtte melde seg ut av noe en aldri har meldt seg inn i. Ikke minst når det dreier seg om det følsomme og private livssynsområdet.

Mange mottar i disse dager valgkort til kommende kirkevalg uten noen gang å ha meldt seg inn (blitt døpt) der eller de har tidligere meldt seg ut både to og tre ganger.

En av mange årsaker til at ungdom ikke vet at de er medlemmer i kirken, er den smarte praksisen kirken har med å føre opp barn som tilhørende når de ikke er døpt (de regnes inn i medlemstallet) dersom en av foreldrene er medlemmer i kirken. Det er en praksis kirken bør avskaffe. De kan uansett ikke ha ungdom i dette registeret til de er 18 år. Den livssynsmessige myndighetsalderen i Norge er 15 år.

Minst 100 000 feiloppførte får nå en gyllen mulighet til å melde seg ut ved å returnere valgkortet – utfylt. Derfor er det viktig at alle åpner konvolutten selv om avsender er Den norske kirke.

Det er bare delvis riktig at kirken ikke har økonomiske motiver for å operere med et for høyt medlemstall. Kjøttvekta blir brukt av både kirkefolk og politikere når kirkens særrettigheter og privilegier forsvares. Man kan heller ikke se bort fra at politikere kan tenke seg å redusere den årlige bevilgningen på flere milliarder til kirken når medlemstallet nå vil bikke under 80 prosent.

Vi ønsker Den norske kirke lykke til med valget og applauderer økt demokrati i kirken. Dersom økt valgdeltakelse også gir kirken rett til å velge sine egne, åndelige ledere, vil det være i demokratiets ånd. Først da kan kirken bli selvstendig. Statskirkeordningen må med andre ord avvikles. Forøvrig mener vi det er en uting at politikere i et moderne demokrati ikke skiller skarpt mellom valg i et trossamfunn og et valg som angår ALLE borgere i et samfunn. Vi beklager at kirkevalget og stortingsvalget foregår samtidig. Det er forskjell på kirkemedlemmer og samfunnsborgere.