RETT VEI: Den langsiktige trenden i YS sin undersøkelse viser en erkjennelse fra begge parter om at det fortsatt er flest kvinner som tar hovedansvar, men at menn gradvis kommer etter, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
RETT VEI: Den langsiktige trenden i YS sin undersøkelse viser en erkjennelse fra begge parter om at det fortsatt er flest kvinner som tar hovedansvar, men at menn gradvis kommer etter, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Likestilling

Yngre menn gjør stadig mer, kvinner gjør fortsatt mest

Kjønnsforskjellene er markant mindre blant de yngre. Det er håp om at dagens unge arbeidstakere vil bidra til reell likestilling både i familie- og arbeidslivet.

Meninger

YS Arbeidslivsbarometer har i flere år målt temperaturen i norsk arbeidsliv. YS-forbundet Negotia har gjort en fersk dybdeanalyse av årets måling. Den viser blant annet at ca. 55 prosent av kvinner under 30 år mener de «har hovedansvaret for hus og hjem», mens ca. 44 prosent av menn under 30 år mener de har hovedansvaret. For ni år siden var tallene 60 prosent og 17 prosent.

Går man inn i undersøkelsen ser man at kvinner og menn ikke er enige om man selv eller partner gjør mest. Det som da er interessant er å se den langsiktige trenden. Den viser en erkjennelse fra begge parter om at det fortsatt er flest kvinner som tar hovedansvar, men at menn gradvis kommer etter.

Det vi kan glede oss over er at kjønnsforskjellene er markant mindre blant de yngre. Så det er håp om at dagens unge arbeidstakere vil bidra til reell likestilling både i familie- og arbeidslivet. Da må også kvinner være villige til å slippe menn inn på de arenaer hvor kvinner tradisjonelt har vært dominerende.

Økt likestilling i hjemmet handler om holdninger og vilje til å dele ansvar. Samtidig mener Negotia at det også handler om tilrettelegging eksempelvis gjennom likere fordeling av foreldrepermisjon. Sammen med andre organisasjoner har Negotia i tillegg lykkes med å få Stortinget på rett spor i likestillingsloven, som nå igjen pålegger arbeidsgivere en redegjørelsesplikt. Plikten er viktig fordi den bidrar til aktivitet.

Med den reviderte loven forventer vi at likestillingsarbeid framover vil gjenspeile seg i rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.