Ypperlig psykologisk thriller

Leena Lander skaper topp fortellerkunst av noe som kunne blitt et sentimentalt melodrama.

Finske Leena Lander regnes blant Finlands store forfattere, bl.a. har hun to ganger vært nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Og hun har ikke vært redd dramatiske effekter i denne boka med den ironiske tittelen. Her er alle ingredienser: mistanke om seksuelt misbruk av barn, selvmord, galehus, konsentrasjonsleirer og mystiske runetegn.

Selve tematikken er sentrert rundt et, i hvert fall for meg, ukjent fenomen: det store antall finske barn som man sendte til Sverige under krigen, i håp om at det ville beskytte dem. En kontroversiell avgjørelse, også fordi «den lykkelige hjemkomst» bl.a. besto av foreldre som ikke ville ta imot sine barn, og også identitetsbytter, noe som utgjør «mysteriet» i denne boka.

Det er en spennende bok, samtidig som den er teknisk svært vellykket. Her er sprang i tid som fungerer, gode bilder, overbevisende erindringsblikk og ikke minst et mangfoldig persongalleri og en overbærende letthet eller humor i tonen. Kort sagt en intelligent, overraskende og underholdende roman.