VIL TA GREP: Få satser på en yrkesfaglig utdanning, og bare halvparten fullfører skoleløpet. De Grønne vil snu denne utviklingen, skriver Hilde Opoku. Foto: © Mikael Andersson / Mira / Samfoto
VIL TA GREP: Få satser på en yrkesfaglig utdanning, og bare halvparten fullfører skoleløpet. De Grønne vil snu denne utviklingen, skriver Hilde Opoku. Foto: © Mikael Andersson / Mira / SamfotoVis mer

Yrkesfag for fremtidens arbeidsmarked

Når oljenæringen blir borte, må vi erstatte tusenvis av arbeidsplasser. Da trenger vi folk med riktig utdanning og kunnskap.

Meninger

Vi må erstatte de tusenvis av arbeidsplassene som nå blir borte i oljenæringen med nye jobber for fremtiden - og da trenger vi folk med riktig utdanning og kunnskap.

Vi trenger tømrere og rørleggere for å reise klimanøytrale bygg, sveisere til å bygge vindmøller, elektrikere til å montere solcelleanlegg. Vi trenger kokker som kan lage næringsrik mat på offentlige kantiner, fiskere og skogsarbeidere med innsikt i forsvarlig bruk av naturressursene; anleggsarbeidere til å lage sykkelstier og legge ny jernbane.

Vi trenger folk som har lyst og evne til å utdanne seg innenfor yrkesfag - og vi må støtte og veilede dem på en konstruktiv måte. Derfor må vi rette fokuset mot hvordan vi kan tilpasse utdanningssystemet den nye arbeidsrealiteten.

Det er i skolen at fremtidens arbeidere blir til, mange av disse på yrkesfag. Få satser på en yrkesfaglig utdanning, og bare halvparten fullfører skoleløpet. De Grønne vil snu denne utviklingen.

Vi må begynne tidlig og tenke langsiktig. Vi må følge opp elevenes psykiske helse og sosiale miljø fra starten av, og kartlegge holdninger og ferdigheter. Kreative og praktiske evner må løftes fram, og elever som tidlig viser tegn til interesse og mestring innenfor ikke-teoretiske fag må følges opp.

Tverrfaglige team på skolene bestående av miljøterapeuter, helsepersonell og psykolog må også på plass. Ved å skille mellom utdannings- og sosialrådgivning kan skolen gi både bedre yrkesveiledning og elevoppfølging.

Nyutdannede frisører og malere må ha kunnskap om giftstoffer i produktene de bruker, mens fiskere og skogsarbeidere må bli mer bevisst sin rolle i økosystemet. De Grønne vil derfor utarbeide nye læreplaner som stemmer overens med visjonen om det grønne skiftet.

Vi vil også sikre at yrkesfagutdanningene faktisk er praktisk rettet, og at teoriundervisningen er skreddersydd de ulike programmene. I Trondheim har vi plassert videregående skoler med sosial- og helsefag vegg i vegg med sykehjem, slik at praksis integreres i skolehverdagen.

Mange som vurderer yrkesfag er redde for å ikke få lærlingplass. Offentlige virksomheter og bedrifter som deltar i anbud ved offentlige innkjøp må pålegges å ta inn lærlinger. I Trondheim bystyre fastsatte vi dette kravet i revideringen av innkjøpsreglementet.

I tillegg bør vi ha incentivordninger som gjør det lettere for bedrifter og institusjoner å ha lærlinger i praksis. Vi vil utrede en ordning med et dedikert lærlingfond etter dansk modell, hvor bedriftene oppretter en pengepott som brukes til å skape lærlingplasser i hver sin bransje. Pilotprosjekt kan gjennomføres i sektorer hvor det er vilje og rekrutteringsbehov.

Vi må også ta et oppgjør med bransjer hvor enkelte aktører har skapt et inntrykk av useriøsitet. Vi må fortsette arbeidet mot sosial dumping, og sørge for gode og trygge arbeidsplasser og rammevilkår.

Så må fagarbeidere få en ny status. Mange opplever at samfunnet bare verdsetter akademisk utdanning. Vi må løfte fram fagarbeidere og deres samfunnsrolle, og heve statusen for snekkere, kokker, elektrikere og musikere.

De Grønne skal gjøre sitt for at Norge ikke skusler bort talentet og skaperkraften som fins i alle kloke hender og hoder som trengs for å motvirke arbeidsledigheten og drive fram det grønne skiftet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.