Yssen slår tilbake

«OK, nå burde denne saken være over. Yssen har fått sine 15 minutter i rampelyset igjen. La oss nå legge dette bak oss og se te hælvete å komme oss videre. At denne saken har vært på agendaen i to år, er ikke bra for den norske offentlige debatt.

Rally-Kalle

«Valla brukte drøye to måneder på å skrive bok og var i tillegg sykemeldt. Yssen bruker to år. Det sier vel alt om Yssens mangel på abeidskapasitet.

x-LO medlem«Det viser vel heller ganske klart at Valla ikke var syk

Surrehuet«Jeg synes Yssen fortsatt er svært inkonsistent og selvmotsigende og viser vel egentlig kun hvor lett norsk offentlighet er å manipulere. «Offerrollen» hennes blir for påtatt i det hun først sier opp gjennom VG for så å følge opp med diverse medieopptredener, alt godt timet og planlagt av TRY-media. Yssen prater også om sin «lille krets» av venner, akkurat som om et nærmest samlet koppel av medie-topper, reklame-gribber og AP-folk var de «få tapre».

Janne Johansen«Meget bra Yssen! Endelig noen som tør å ta bladet fra munnen og fortelle hva som egentlig foregår bak LOs mektige og lukkede dører!

Ottar«Det er viktig at en slikt kommer fram, fordi det er en del ledere som tråkker over streken i sin iver på å skape resultater. Videre er det viktig å få identifisert en del faktorer rundt problematikken mobbing på jobben. Et eksempel som mange glemmer, er ikke hva som blir sagt, men hvordan ting blir sagt.

voiperkele