Ytringenes ytterkanter

Ingress

Meninger

EN POLITIBETJENT FRA Hedmark kalte Jens Stoltenberg for et «krapyl» på Facebook og fikk avskjed på grått papir. Stein-Robin Kleven Bergh mottok ingen advarsel, bare et brev om at en mulig avskjedigelsessak vil bli fremmet for ansettelsesrådet. Politibetjentens kommentarer på Facebook til en konflikt om et konkursbo, er også en del av grunnlaget for at han fikk sparken. Ifølge politiledelsen har politimannen både brutt lojalitetsplikten og reglementet for bruk av sosiale medier. Kleven Bergh påberoper seg at han ikke opptrådte som politimann på Facebook, men som politiker. Han er medlem av Fremskrittspartiet og har styreverv i lokallaget.

DET KAN IKKE VÆRE noen tvil om at politibetjenten har gått langt over streken, både som offentlig tjenestemann og politiker. Krapyl er ikke en akseptabel karakteristikk av en politisk motstander, også når denne er statsminister og må tåle harde ord. Begrepet «krapyl» er sterkt nedsettende og brukes om et forkastelig, usselt kryp av et menneske, og er i slekt med ord som pøbel, pakk og utskudd. Å omtale andre på en slik måte, er forsøpling av den offentlige samtalen. Og den samtalen foregår som kjent i økende grad i sosiale medier.

SAMTIDIG ER DET GRUNN til å spørre om reaksjonen er for streng. Det bør sitte meget langt inne å frata noen levebrødet som følge av en ytring. I det aktuelle tilfellet ville det vært tilstrekkelig å gi politimannen en alvorlig advarsel, og etterpå kontrollert at han holdt seg i skinnet. Selvsagt forventer vi at offentlige tjenestemenn og - kvinner er lojale mot sine foresatte, og at de følger de regler som gjelder for offentlige ytringer. Samtidig må ikke praktiseringen av regelverket være så streng og stivbeint at det forhindrer frimodige ytringer.

HER LIGGER ET PERSPEKTIV som peker ut over den aktuelle avskjedssaken. Lojalitetskravet skal ikke håndheves på en måte som innebærer en nedkjøling av offentlig ansattes vilje til å ytre seg om politikk og andre samfunnsspørsmål. Alle arbeidstakere - både i privat og offentlig sektor - må føle seg trygge på at de har en reell ytringsfrihet. Ikke minst er det viktig i offentlig sektor, som jo sysselsetter en meget stor andel av befolkningen. Det skal reageres mot overtramp, men innenfor rimelighetens grenser.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.