Ytringsfrihet til å såre

Magazinet: Den Kristne avisa Magazinet trykket for ei tid siden noen tegninger/karikaturer av profeten Muhammed. Dette har skapt skarpe reaksjoner. Redaktøren i avisa mener imidlertid at det ville være feil om han skulle beklage at tegningene ble trykket, for det ville være å beklage at vi har ytringsfrihet her i landet. Slik forsøker han å male seg i et hjørne der han vil være hevet over enhver kritikk. Jeg tror det er nødvendig at noen forklarer redaktør Vebjørn Sellbakk - som jeg for min del har et helt greit forhold til, både personlig og profesjonelt - at denne saken faktisk ikke handler om ytringsfrihet. Ingen har bestridt hans og avisas rett - i juridisk forstand - til å trykke tegningene. Det er heller ikke klokskapen - eller mangelen på det - i hans redaksjonelle vurdering som er tema. Derimot handler det om respekten for enkeltmenneskers religiøse følelser. Derfor er det en total avsporing å gjøre dette til en debatt om ytringsfrihet.

DA ER REDAKTØREN nærmere sakens kjerne når han i et tidligere intervju ga uttrykk for at disse tegningene ikke var verre enn mye av det kristne mennesker møter i norske medier til stadighet (her referert etter hukommelsen). Redaktøren av Magazinet har - i likhet med mange andre kristne - kritisert norske medier for slike overtramp, og fått til svar at vi har jo ytringsfrihet her i landet. Da blir det i beste fall å dobbeltkommunisere å bruke det samme forsvaret når man selv sårer andre menneskers religiøse følelser. Å bruke ytringsfriheten til å såre andre er muligens ikke straffbart, men det er heller ikke beundringsverdig eller respektabelt. Nettopp derfor bør redaktøren i Magazinet beklage at tegningene ble trykket.