Zander

Monotont og høyttalerutfordrende - men ikke så mye mer.

I den grad Scorn er kjent, så er det for sin tunge tekno og ambisiøse ambient. På «Zander» viser bandet interessante sider når det utforsker klanger og rytmer. Og ikke minst når musikerne lodder dypbassdybder; for mye av informasjonen ligger i de laveste frekvensene og er svært så hifi-krevende. Men innholdet blir for monotont, og de stereogymnastiske øvelsene er ikke interessante nok.