Zapateros farfar

ANDRESIDA I

Dagbladet er som regel leseverdig. Det gjeld også 15. april der Vibeke Knoop Rachline portretterer den nye sosialistiske statsministeren i Spania. I artikkelen blir det fortalt at José Louis Rodrígues Zapatero er barnebarn av ein soldat som vart skoten av Francos soldatar under borgarkrigen. Dette er i knappaste laget, og ei lita utdjuping - basert på stoff frå spanske aviser - vil komplettere biletet.

Rodrígues Lozano var kaptein i den spanske hæren, og som sosialist var han lojal mot den folkevalde regjeringa. Han vart arrestert av kuppmakarane sist i juli 1936 og avretta ein månad seinare. I sitt politiske testamente skriv han at han døyr uskuldig. Han er ingen landssvikar, som opprørarane hevdar. Likevel krev han ikkje hemn, men bed om fred i Spania og ei betre framtid for dei lågaste i samfunnet.

Denne politiske arven vart seinare ført vidare i Zapaterofamilien, ikkje minst av barnebarnet José Louis som alltid har heidra farfars minne. Dette eksempelet viser at Federico Garcia Lorca - som også vart offer for Francokuppet i 1936 - truleg har rett når han skriv at i ingen land er dei døde så levande som i Spania.