Få hjelp med din økonomi

Dagbladet Lån er en gratis sammenligningstjeneste for lån, forbrukslån, lån med sikkerhet, boliglån, billån og bedriftslån.


På denne siden finner du nyttige artikler og verktøy som hjelper deg når du skal låne penger.

finance Sammenlikning av lån
loan Anmeldelser av lånegivere
money-bag Helt gratis og uforpliktende

Sammenlign låneprodukter med Dagbladet Forbrukslån

finance
Sammenlikn
Låneprodukter
interest
Sikre deg
Lavest mulig rente
piggy-bank
Lån smartere og
Spar penger

Betingelser for å låne penger

Det er långivere som setter betingelsene for å låne penger innenfor de begrensninger som følger av lovverket.

For det første må du være myndig for å kunne stifte gjeld. Det betyr at du må være eldre enn 18 år. Mange långivere opererer i praksis med høyere aldersgrenser.

For mange lån er det også et vilkår at du kan vise til en tilknytning til Norge. Det behøver ikke være et norsk statsborgerskap, men kan være at du kan påvise minst tre års botid i landet.

Ut over dette avhenger din lånesøknad av om långiver anser at du er i stand til å betale det tilbake. Det kalles kredittvurdering. I tillegg til dine egne opplysninger avhenger den av en kredittsjekk som innhentes.

Utlånsforskriften som er utarbeidet av Finanstilsynet angir en rekke momenter og begrensninger som långiver plikter å ta til etterretning i sin kredittvurdering. Du kan lese om de viktigste punktene i Utlånsforskriften på slutten av denne artikkelen.

Lån med og uten sikkerhet

Det går et vesentlig skille mellom lån med og uten sikkerhet.

Lån med sikkerhet er når långiver får pant i en eiendom eller en gjenstand. Typiske lån med sikkerhet er boliglån og billån.

For et slikt lån er det nødvendig med en prisfastsettelse av sikkerheten. Det kan for eksempel være en takst på boligen.

Renten som tilbys på lån med sikkerhet er alltid lavere enn for lån uten sikkerhet. Den avhenger imidlertid også av kvaliteten på sikkerheten. En bolig er bedre sikkerhet enn et kjøretøy, ettersom sistnevnte forventes å falle i verdi etter hvert som tiden går.

Når man gir lån uten sikkerhet, for eksempel et forbrukslån, vil vurderingen helt og fullt basere seg på en analyse av låntakerens økonomi og kredittverdighet. Når långiver ikke har sikkerhet, er det en risiko for at pengene ikke blir betalt tilbake.

På grunn av differensiering av låntakernes kredittverdighet vil det gis individuelle lånetilbud hvor det er stor forskjell på høyeste og laveste rente.

Lån til bolig

Kjøp av bolig er en stor investering.De fleste er avhengige av å ta opp et boliglån for å realisere drømmen om egen bolig.

Ettersom en bolig er god sikkerhet, har boliglån normalt lave renter.

Sikkerheten for et boliglån skal alltid ligge innenfor 85 % av markedsverdien, jf. Utlånsforskriften.

Det er også mulig å få lang nedbetalingstid ettersom boliger vanligvis ikke faller i verdi. Noen banker gir inntil 30 års nedbetalingstid.

Det er banker som gir særlig gunstige boliglån til unge under 34 år, eller grønne boliglån til kjøp av miljøvennlige boliger. Det siste fordrer at det er visse energiøkonomiske tiltak som er gjennomført. Spesifikasjoner for dette opplyses hos den enkelte långiver.

Forbrukslån

Forbrukslån er lån uten sikkerhet. Alle banker tilbyr forbrukslån, og det har i tillegg vokst fram en rekke rene forbrukslånsbanker.

Mange finansieringsforetak kan gi forbrukslån opp til 500 000. Bank Norwegian kan som foreløpig eneste bank tilby opp til 600 000 kroner.

Et forbrukslån kan gis med nedbetalingstid inntil 5 år. Dette er presisert i Utlånsforskriften.

Andre betegnelser som brukes på forbrukslån er blancolån og privatlån.

Ettersom det er store variasjoner på rentene man kan få på disse lånene, er det alltid en god idé å søke og sammenlikne flere potensielle långivere.

Smålån

Smålån er lån uten sikkerhet på litt lavere beløp enn vanlige forbrukslån. Andre ord som brukes på er mikrolån, minilån og sms-lån.

Det er ikke noen spesifisert beløpsgrense på smålån, men de markedsføres ofte fra 50 000 kroner og nedover.

Smålån har som regel høyere rente og kortere betalingstid enn lån på høyere beløp. Et alternativ til å ta opp smålån er å bruke et kredittkort.

Lån til refinansiering

Refinansiering er lån du tar opp til å betale gjeld du har fra før. Det lønner seg når du kan få bedre renter på det nye lånet. Det kan også hjelpe til med å få orden på økonomien dersom du har hatt problemer med betalingene på ett eller flere lån.

Har du ledig sikkerhet i bolig, kan du få et refinansieringslån til gode betingelser. Refinansieringslån med sikkerhet i bolig vil ha tilsvarende vilkår som et boliglån. Enkelte långivere tilbyr slike lån også til låntakere som har inkassosaker eller betalingsanmerkninger.

Det kan også lønne seg med et refinansieringslån uten sikkerhet. Smålån og kredittkortgjeld er typiske poster som hoper seg opp med renter og gebyrer. Har du litt for mange slike, kan du spare mye på refinansiere dem i et refinansieringslån.

Rammelån

Rammelån eller fleksilån kjennetegnes ved at du får innvilget lån inntil et visst beløp (en ramme), men du bestemmer selv når og hvor mye du vil bruke av den.

Et typisk rammelån gis med pant i bolig Sikkerheten skal være innenfor 60 % av boligens verdi.

Med et rammelån har du kreditt tilgjengelig når du trenger den. Det kan også være praktisk når du har et prosjekt med litt uavklart utgiftstak, som for eksempel oppussing av bolig.

Rammelån har gjerne en noe høyere rente enn et vanlig boliglån.

Seniorlån

Seniorlån, også kalt pensjonistlån eller Litt extra, er et rammelån beregnet på pensjonister eller personer over 60 år med en godt nedbetalt bolig.

Ideen er at man ved overgang til pensjon får en inntektsnedgang som kan kompenseres ved å realisere verdien som ligger i boligen.

Seniorlånet kan utbetales som en engangssum eller som et månedlig beløp. Man behøver ikke betale avdrag på seniorlånet. Det innfris ved salg, låntakers død eller ved at låntaker flytter til pleiehjem.

Låntakeren har altså en livsvarig borett med er seniorlån.

Lån til å bygge bolig

Et byggelån til oppføring av bolig er også et rammelån. Du må ha et godt utarbeidet budsjett med de forventede kostnadene til materialer og arbeid før du søker om et slikt.

Byggelånet utbetales gradvis av banken etterhvert som arbeidet skrider fram. Det overføres da direkte til entreprenøren og andre firmaer som leverer tjenestene i forbindelse med byggingen.

Etter at boligen er ferdigstilt, vil byggelånet konverteres til et vanlig boliglån.

Lån til mellomfinansiering

Hvis du skal kjøpe ny bolig før du har solgt den gamle, har du et problem. Da vil du en periode plutselig ha to boliglån du må betale på.

Dette kan du løse med et såkalt lån til mellomfinansiering. Du vil ganske riktig få et nytt boliglån, mens du fortsatt har det gamle.

Normalt vil det være problemer med å få innvilget og også å kunne håndtere en så høy totalgjeld.

En mellomfinansiering løser dette ved at du stiller sikkerhet i begge boligene, og ikke behøver å betale på den ene inntil den gamle er solgt. Det løper imidlertid renter som må betales.

Dette gjør det mulig å kjøpe ny bolig før du har solgt den gamle, Det vil dog være kostbart hvis det tar for lang tid, Det er derfor viktig å få solgt raskt.

Lån til kjøp av hytte

Et hyttelån følger de samme prinsippene som boliglån. Det gjelder rentesatser, sikkerhet og løpetid.

Noen ganger kan det være litt vanskeligere å anslå verdien på ei hytte, og dermed hvor høy sikkerhet banken får. Det gjelder spesielt der det er liten omsetning av hytter. I slike tilfeller vil banken gi lavere lån eller kreve tilleggssikkerhet, som for eksempel i egen bolig.

Dersom du ønsker å bygge hytta selv, må du søke om byggelån.

Lån til kjøp av bil

Ved siden av boliglån og forbrukslån er billån en av de vanligste låneformene.

Et billån har salgspant i det kjøretøyet du kjøper. Det innebærer at du får lavere rente enn for et lån uten sikkerhet, men det er også visse begrensninger i din disposisjonsrett. Du kan for eksempel ikke videreselge den uten at långiveren får dekket restgjeld pålånet ved salget.

Billån kan gis inntil ti år.

Du kan få finansiert bilkjøpet 100 % med et billån, men du får lavere rente dersom du har egenkapital.

Tidligere var det krav om at kjøretøyet måtte være fullforsikret (full kasko) ved billån. I dag er det mulig å få kaskofrie billån, men da til en høyere rente.

Det er mulig å søke om lån til mc, båt eller caravan for noenlunde tilsvarende betingelser som et billån.

Du kan også finansiere kjøpet med et lån med pant i bolig eller et forbrukslån.

Studielån

Hvis du studerer har du rett til å søke om studielån fra Lånekassen.

Studielånet er uten sammenlikning det aller gunstigste lånet du kan få.

Lånet er rentefritt så lenge du studerer. Etter fullførte studier vil deler av lånet kunne omgjøres til stipend. Det resterende lånet nedbetales med en løpende rente som ligger under den generelle boliglånsrenta.

Det er også muligheter for utsettelser underveis, og i spesielle tilfeller til og med ettergivelse.

Depositumslån

Når du leier bolig, krever utleier som regel et depositum. Ettersom det beløper seg til summen av flere måneders husleie, er det ikke alle som har dette disponibelt.

Banker eller andre finansaktører kan da bidra med et depositumslån eller en garanti for depositum. Låntakeren kan ikke bruke lånet til andre formål, og det skal betales tilbake ved husleieforholdets opphør.

Underveis belastes leietaker/låntaker for renter som påløper. Det vil også beregnes et etableringsgebyr.

Kredittkort

Vi tenker kanskje ikke på kredittkort som et lån ettersom det ikke har noen definert betalingsplan.

Bruk av kredittkort betales månedlig, og du kan velge å betale et nærmere angitt minimumsbeløp hver måned.

Kredittkort har gjerne en rentefri periode på inntil 45-50 dager etter at det er belastet. Det kan også ha ulike fordelsprogram med bonuser, rabatter og innbakt reiseforsikring.

Det løper imidlertid en forholdsmessig høy rente på bruk som ikke blir fullt nedbetalt i løpet av den rentefrie perioden.

Hvis du har gjeld på ett eller flere kredittkort, kan det være gunstig å undersøke mulighetene for et refinansieringslån.

Om utlånsforskriften

Utlånsforskriften som er utformet av Finanstilsynet trådte i kraft i januar 2021. Den erstattet og videreførte de tidligere forskriftene om boliglån og forbrukslån, og gjelder for de fleste former for lån fra finansinstitusjoner til privatpersoner..

Disse forskriftene er laget med henblikk på å redusere gjeldsveksten i husholdningene, og bremse stigningen av boligprisene.

Reglene gir føringer om hvordan bankene skal kredittvurdere kundene og enkelte begrensninger for utlånene.

De viktigste punktene er:

 • Det skal ikke gis lån som fører til låntakerens totalgjeld overstiger 5 ganger bruttoinntekten
 • Ved kredittvurderingen skal det legges inn at låntakeren kan klare en generell renteøkning på 5 %
 • Vanlige forbrukslån skal ikke ha lenger nedbetalingstid enn 5 år
 • Refinansieringslån uten sikkerhet kan ha nedbetalingstid inntil 15 år.
 • Lån med pant i bolig skal ha sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi.

Bankene har imidlertid en fleksibilitetskvote som gjør at de kan fravike et eller flere av disse punktene for en viss andel av lånemassen sin.

Spørsmål og svar om lån

Hva er lån?

Et lån er et anliggende mellom to parter. Den ene parten, kalt _långiver_ eller kreditor, låner ut noe, og den andre parten, kalt låntaker eller debitor, må levere eller betale tilbake. Lån av penger kalles også pengelån.

Hva er forskjellen på lån med og uten sikkerhet?

Lån med sikkerhet har pant i eiendom eller løsøre. Betaler ikke låntaker har långiver anledning til å kreve at pantet selges og at lånet betales av salgssummen. Lån med sikkerhet har derfor lavere rente enn lån uten en slik sikkerhet.

Hvor mye kan jeg låne uten sikkerhet?

Hvor mye du kan låne avhenger av en vurdering av hvor mye du er i stand til å betale tilbake. Den øvre grensen de fleste steder ligger på 500 000 kroner.

Hva er Utlånsforskriften?

Utlånsforskriften er regler for utlån som er laget av Finanstilsynet. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2021 og skal etter planen gjelde i fire år framover. Disse reglene setter en rekke rammer for bankenes utlånsvirksomhet.

I denne artikkelen
 • Betingelser for å låne penger
 • Lån med og uten sikkerhet
 • Lån til bolig
 • Forbrukslån
 • Smålån
 • Lån til refinansiering
 • Rammelån
 • Seniorlån
 • Lån til å bygge bolig
 • Lån til mellomfinansiering
 • Lån til kjøp av hytte
 • Lån til kjøp av bil
 • Studielån
 • Depositumslån
 • Kredittkort
 • Om utlånsforskriften