Hva er et finansieringsforetak? Alt du trenger å vite

Hva er finansieringsforetak?

Christoffer Liven | 30. mai 2021

Et finansieringsforetak er mest kjent for å tilby lån og kredittkort til bedrifter og private.

Finansieringsforetak kan i motsetning til banker ikke ta imot innskudd fra kunder. Det må heller ikke forveksles med det mer generelle begrepet finansforetak som retter seg mot et mye bredere utvalg av finansinstitusjoner.

Det er Finanstilsynet som gir konsesjon til finansieringsforetak, banker og andre finansielle virksomheter.

Hva gjør et finansieringsforetak?

Virkeområdet til et finansieringsforetak er regulert i finansforetaksloven av 2015. Det inkluderer factoring, leasing, annen finansieringsvirksomhet og valutahandel.

Til tross for et bredt virkeområde er det først og fremst tilbud av usikrede lån og kredittkort man forbinder disse foretakene med.

Bakgrunnen for satsingen på disse områdene er lønnsomheten som ligger i akkurat disse kredittformene. Norske husstander har de senere år i stadig større grad finansiert sitt forbruk ved opptak av lån og bruk av kredittkort.

Typiske lån som tilbys av finansieringsforetakene er smålån, vanlige forbrukslån og refinansieringslån.

Smålån er lån på mindre beløp, og har som regel kort nedbetalingstid. Et annet typisk trekk ved smålån er en høy effektiv rente.

Forbrukslån gis opptil 600 000 kroner. Typiske formål for opptak av forbrukslån er kjøp av forbruksgjenstander, oppussing av bolig og ferier. Renten på forbrukslån varierer mye og fastsettes individuelt etter kredittvurdering av den enkelte lånsøker.

Stadig flere finansieringsforetak satser nå på refinansieringslån. Et refinansieringslån er ment å betale ut lån søkeren har fra før. Hensikten er at man får lavere rente og kanskje andre fordelaktige betingelser med det nye lånet.

Regulering og lov om finansforetak

Det er Finanstilsynet som tildeler konsesjon til finansieringsforetak. Foretakene er rapporteringspliktige overfor tilsynet, som også foretar regelmessige kontroller av virksomheten.

Myndighetene har de senere årene vært opptatt av å bremse økningen i husholdningenes gjeld. Det har derfor kommet stadig nye regler og forskrifter som finansieringsforetakene må rette seg etter.

Per i dag er det Utlånsforskriften som er utformet av Finanstilsynet, og var gjeldende fra 1/1 2021, som gjelder.

Her stilles det klare krav til blant annet vurdering av søkernes finansielle situasjon og gjeldsgrad ved innvilgelse av nye lån. Det skal også tas hensyn til en mulig renteoppgang på 5 % i denne vurderingen.

Det er mulig å avvike fra disse reglene ved søknader om refinansiering av eksisterende lån. Begrunnelsen er at en refinansiering ikke øker den totale gjelden, og at den er ment å forbedre søkerens økonomiske situasjon.

Du kan lese mer om finansforetak og finanskonsern finansforetaksloven her.

Hvem kan starte et finansieringsforetak?

For å stifte et finansieringsforetak må det stilles en startkapital på 5 millioner euro.

Samtidig må det presenteres et styre for foretaket som oppfyller egnethetskravene til disse posisjonene.

For vurdering av egnethetskrav legges det vekt på utdanning, erfaring, økonomiske forhold og atferd. Til det siste skal det også legges frem en politiattest ikke eldre enn tre måneder.

Det er Finanstilsynet som forbereder søknaden om konsesjon for Finansdepartementet, eller avgjør den direkte etter delegasjon.

I denne artikkelen
  • Hva gjør et finansieringsforetak?
  • Regulering og lov om finansforetak
  • Hvem kan starte et finansieringsforetak?