Hyttelån og lån til fritidsbolig - sammenlign ulike banker her - laveste rente juni 2022

Hytte er ferie, avveksling og trivsel på et sted ikke altfor langt unna. Det er også et sted som er ditt.

Oppdatert 8.6.2022

Ferievanene vår har endret seg betydelig de siste årene, og stadig flere ønsker seg et sted innenlands eller like over grensen de kan dra til når de har fri jobben, eller får god tid som pensjonister.

Hyttedrømmen er heller ikke urealistisk. Det er kanskje bare et lite hyttelån eller lån til fritidsbolig som skal til for at den skal bli virkelighet.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hva et hyttelån er, hvordan du søker det og hvordan du kommer best mulig ut av det.

Velg ønsket lånebeløp:

kr
100 000 kr 20 000 000 kr
Bank/lånetilbyder
Lånesum
Effektiv rente
Alder
Utbetaling
Hyttelån - lån til hytte og fritidsbolig - juni 2022
Espen Flaa Nilsen | 2. jun 2022

Hvorfor et hyttelån lønner seg

Kjøp eller bygging av hytte kan gi avkastning på tre måter:

 • Hytta stiger i verdi
 • Du sparer penger på ferieturer
 • Du kan leie ut hytta når du ikke bruker den selv.

Det har kanskje aldri vært et bedre tidspunkt å investere i hytte enn i dag. Pandemien som rammet landet og verden for øvrig i mars 2020, gjenskapte behovet for kortreist ferie.

Når man ikke lenger hadde utsikten til en utenlandsferie i en travel jobbhverdag, måtte folk omstille tankesettet. Det var svært mange som følte at de oppdaget Norge på nytt, og lærte å sette pris på hva vi faktisk har her i landet.

Det var ingen tvil om at de som allerede hadde skaffet seg hytte var blant de som kom best ut av den lange perioden med isolasjon og sosial og fysisk avstand. Rekreasjonen de hadde adgang til i en nærliggende hytte var uvurderlig i denne situasjonen.

Etterspørselen og prisnivået på hytter i årene framover vil etter all sannsynligvis fortsette å stige, kanskje inntil alle norske familier har skaffet seg tilgang på hytte.

Det økende behovet for hytteferie kan jo også være en forretningside for deg. Har du en hytte i et attraktivt strøk, kan du tjene penger på å leie den ut.

Så er det de pengene du sparer på ikke å ta utenlandsferie. Det koster å fly, bo på hotell og spise på restauranter. Disse besparelsen gjøre at du kan betale ned hyttelånet ditt mye raskere.

Å søke om lån til hytte eller fritidsbolig

Et hyttelån er vel egentlig det samme som et boliglån, men med noen særtrekk. De fleste banker som gir boliglån, gir også lån til hytte.

Som med et boliglån, vil banken ha sikkerhet i det du kjøper, altså hytta, Den skal være innenfor minst 85 % av verdien. Noen banker betinger seg sikkerhet innenfor 60 % av verdien ettersom de betrakter hytter som litt mer usikre verdiobjekter enn en bolig.

I Oslo er det særregler ved kjøp av sekundærboliger. Eier du bolig fra før, og kjøper en til i Oslo, er det en fast regel at bankene ikke gir høyere finansiering enn 60 % av verdien. Nå er jo Oslo svært urbant og ikke så egnet for hytter. Denne regelen er mest laget for å begrense boligspekulasjon i byområder.

Men har du mye penger til disposisjon, kan du jo komme over er sted på en av øyene i Oslofjorden eller i tilknytning til Marka.

Egenkapital når du skal søke lån til hytte eller fritidsbolig

Du får altså i utgangspunktet ikke fullfinansiert hytta di. Du må stille minst 15 % til veie på andre måter.

Det beste er selvfølgelig om du har pengene på konto. Kanskje kan også den gamle bilen holde det gående et par år til, slik at du kan utsette et nytt kjøp.

Men har du en bolig fra før, kan den duge som tilleggssikkerhet. Har du nedbetalt litt på den eller om den har steget i pris siden du kjøpte den, vil det være verdier som kan utnyttes for tilegnelse av ei hytte.

Det du trenger da er en prisfastsettelse av boligen din. Den kan du få i form av en takst eller en verdivurdering fra mekler. Beregn 85 % av denne prisen. Långivere krever at sikkerheten ligger innenfor dette.

Dernest må du trekke fra saldoen på boliglånet og eventuelle andre lån som har pant i boligen. Det som blir tilbake er det du potensielt kan tilby som egenkapital, og dermed få fullfinansiert hyttekjøpet.

Vi legger til at dersom du har muligheten til å bake hele hyttelånet inn boligen, vil vi anbefale det. Da har du kun ett lån å forholde deg til, samtidig som hyttelånsrenta ofte vil være marginalt høyere enn den du har på boliglånet.

Andre betingelser for å få hyttelån

I tillegg til å kunne tilby sikkerhet, vil du bli kredittvurdert av banken når du søker hyttelån.

Det betyr selvfølgelig at du du må ha betjeningsevne til å betale lånet du har søkt om. Det betyr at du ikke skal ha problemer med å betjene lånet samtidig som du dekker alle de vanlige utgiftene dine, som livsopphold og renter og avdrag på andre lån du måtte ha.

Banken foretar en vurdering av alt dette, men må også rette seg etter føringer som Finansdepartementet har nedsatt i den såkalte Låneforskriften.

Det innebærer at økonomien din også skal tåle en generell renteoppgang på 5 %. Det kommer av at rentenivået for øyblikket er historisk lavt, og muligheten for at den stiger de kommende årene er ganske nærliggende.

Du skal heller ikke ha en gjeldsgrad som overstiger fem ganger brutto årsinntekt. Dette kan være et hinder dersom du fortsatt har et høyt boliglån.

Finansforetakene har likevel anledning til å gjøre unntak for inntil 10 % av de summene de gir i lån med pant i eiendom. Dette bør derfor ikke hindre deg fra å søke hvis du mener du skal kunne klare det.

Nedbetaling av hyttelån

Også her følger hyttelånene den samme strukturen som et boliglån. Ettersom en ferdig hytte med stor sannsynlighet ikke vil synke vesentlig i verdi, tilbys nedbetalingstid fra 20 til 30 år.

Det er heller ikke noe problem å betale ned hyttelånet raskere enn avtalt. Har du midler til det, kan du når som helst gjøre en ekstraordinær innbetaling eller betale det helt ned.

Du kan også refinansiere det inn i boliglånet.

Hva avgjør prisen på hytta?

I noen tilfeller kan prisfastsettelsen utgjøre et problem. Det er markedsverdien som er avgjørende, og ikke hva som er betalt for hytta tidligere eller hva det har kostet å bygge den.

Er det et relativt sentralt hyttestrøk der det omsettes mange hytter, er dette normalt greit. Det er ganske påregnelig at den blir solgt for en god pris dersom det skulle være aktuelt.

Mer vanskelig er det i grisgrendte strøk. Dersom du ønsker deg ei hytte langt ute på FInnmarksvidda, er det ikke like sikkert at det vil finnes en kjøper på et senere tidspunkt.

Da kan det hende at banken vil være litt mer tilbakeholdne med å gi deg et lån. Det kan være at de krever bedre sikkerhet, eller i verste fall at de avviser hytta som et relevant panteobjekt.

Hvor kan du søke om hyttelån?

Som nevnt har mange av de samme bankene som tilbyr boliglån, også hyttelån i sin portefølje. Det inkluderer de store sentralbankene og mange lokale banker.

Mens boliglånene er et veldig standardisert produkt, kan det være flere nyanser bankene i mellom når det gjelder hyttelån. Det kan gi utslag på tilbudet du får fra dem. Det gjelder rente og det gjelder graden av sikkerhet de krever.

Det betyr at det kan lønne seg å søke i flere banker. Det er godt mulig at de vil deg forskjellige tilbud,

Når det gjelder hytteprosjekter, kan det også hende du vil få mer forståelse i lokale banker enn de sentrale riksdekkende bankene. Det kommer av de førstnevnte kjenner forholdene godt, og har en innsikt i det regionale hyttemarkedet de store ikke har.

Flytting av hyttelån

Det er ikke slik at du har det best mulige hyttelånet til enhver tid. Det bør sjekkes med konkurrentene med jevne mellomrom.

Send gjerne en forespørsel til flere banker, med opplysninger om lånets størrelse og hyttas verdi. Det er ofte noen som kan tilby en bedre pris enn den banken du har.

Det enkleste er selvfølgelig om du kan få bedre betingelser i den banken du allerede bruker. Hvis du får et godt tilbud fra andre, kan du jo først høre om din faste bankforbindelse er interessert i å matche det.

I motsatt fall kan den nye banken gjøre alt det praktiske med å flytte lånet og etablere et nytt pant. Alt du behøver å konsentrere deg om er å betale. Og da til en lavere pris.

Sammenlign flere banker for et godt tilbud på fritidsbolig

Vil du bygge hytte selv?

Har du en tomt, har du mulighet til å utforme hytta di selv. Da får den det personlige preget ei hytte gjerne skal ha.

Det er selvfølgelig en del du må tenke på. Du må ha byggetillatelse og helst arkitektlagede tegninger. Det blir også en litt annen form for finansiering enn et vanlig hyttelån.

Lån til oppføring av hytte sorterer nemlig under byggelån.

Før du søker om byggelån bør du ha de nødvendige tillatelser klare og ikke minst et grundig overslag over kostnadene som skal dekkes underveis.

Et byggelån gis i form av et rammelån. Banken vil ha en mye mer aktiv rolle her enn ved et ordinært boliglån eller hyttelån.

Rammen er det man antar hele prosjektet vil koste. Det betales etterhvert fra banken direkte til kjøp av materialer og til entreprenører og andre firmaer som jobber med å bygge hytta. Banken vil underveis flere ganger forsikre seg om at byggingen følger den planlagte progresjonen.

Byggelånet vil ha en høyere rente enn et hyttelån. Du betaler en avgift for rammen du har fått innvilget, og en rente for det du faktisk bruker av rammen etterhvert.

Når hytta er ferdigstilt og du har fått de nødvendige bekreftelser på det, kan byggelånet omgjøres til et vanlig hyttelån. Du får da en vanlig nedbetalingsplan på det.

Vil du kjøpe hytte i Sverige?

Det behøver ikke være lenger til Sverige enn til ei hytte et eller annet sted i Norge. Iallfall ikke for de som ikke bor altfor langt fra grensen

Det er populært blant nordmenn å kjøpe hytte i Sverige.

Det er mange grunner til det. For det første er det riktig fint i Sverige. Den svenske naturen, de dype skogene, et landsens miljø og skjærgården byr alle på en utrolig sjarm.

Og ikke minst er prisnivået på ei hytte i Sverige mye lavere enn for ei tilsvarende i Norge. Nå har prisene gått en del opp de senere årene, men det er fortsatt en vesentlig forskjell. Hvis vi legger til at levekostnadene også ellers er mye lavere i nabolandet vårt, er nok det du eventuelt må betale ekstra i drivstoff på lang vei utliknet,

Det er heller ikke så veldig mye vanskeligere å få lån til ei hytte i Sverige. Så lenge det kan dokumenteres god sikkerhet, er mange norske banker mer enn villige til å gå inn med kapital. Man kan også vurdere å ta opp lån i en svensk bank. Mange liker å knytte lånet og omsetningsverdien til samme valuta.

Det er litt forskjellige regler i Sverige når det gjelder eiendomskjøp som det er en fordel å sette seg inn i. Blant annet har kjøper en mye større undersøkelsesplikt enn i Norge.

Man kan med fordel benytte seg at et svensk eiendomsselskap når man kjøper. Det er flere slike som har spesialisert seg på salg til nordmenn. Her kan man få mye veiledning både når det gjelder selve kjøpet, og hvordan finansieringen kan skje.

Spørsmål og svar om hyttelån

Hva er hyttelån

Et hyttelån er lån til kjøp av hytte. Prinsippene for hyttelån er stort sett de samme som for boliglån.

Hva er egenandelen på et hyttelån?

Du får maksimalt låne til 85 % av kjøpesummen til en bolig. Mange banker har strengere krav for hytter. Kan du tilby tilleggspant i bolig, har du mulighet til å få fullfinansiering.

Hvor mye koster et hyttelån?

Et hyttelån har gjennomsnittlig litt høyere rente enn et boliglån. Det vil dermed lønne seg dersom du kan ta opp hele hyttelånet med pant i boligen din.

Hva gjør jeg hvis jeg vil bygge hytte?

Da søker du om et byggelån. Byggelånet er et rammelån som dekker kostnadene etterhvert når du bygger. Når hytta er ferdig, kan det gjøres om til et vanlig hyttelån.

Hvordan låner jeg til hytte i Sverige?

Det er de samme prinsippene som gjelder om du låner til hytte i Norge eller Sverige. Norske banker gir lån til kjøp av hytte i Sverige dersom den oppfyller deres krav til sikkerhet. Det er også mulig å søke om hyttelån i svenske banker.

I denne artikkelen
 • Hvorfor et hyttelån lønner seg
 • Å søke om lån til hytte eller fritidsbolig
 • Egenkapital når du skal søke lån til hytte eller fritidsbolig
 • Andre betingelser for å få hyttelån
 • Nedbetaling av hyttelån
 • Hva avgjør prisen på hytta?
 • Hvor kan du søke om hyttelån?
 • Flytting av hyttelån
 • Vil du bygge hytte selv?
 • Vil du kjøpe hytte i Sverige?