Kassekreditt

De aller fleste selskaper vil oppleve perioder med presset likviditet. Det kan være at kundene benytter seg av kreditt eller faktura før de betaler for varene, eller at man har selskapets kontanter bundet opp i varelageret før dette selges. Uansett hvorfor en bedrift opplever manglende likviditet, finnes det noen enkle tiltak som sikrer tilstrekkelig tilgang på midler frem til man kan realisere andre verdier. Den vanligste årsaken til manglende likviditet er at verdier er bundet opp i fysiske investeringer, eller at man venter på oppgjør for leverte tjenester/produkter.

Oppdatert 7.1.2022

Velg ønsket lånebeløp:

kr
100 000 kr 5 000 000 kr
Bank/lånetilbyder
Lånesum
Effektiv rente
Alder
Utbetaling
kassekreditt
Espen Flaa Nilsen | 15. des 2021

De aller fleste selskaper vil oppleve perioder med presset likviditet. Det kan være at kundene benytter seg av kreditt eller faktura før de betaler for varene, eller at man har selskapets kontanter bundet opp i varelageret før dette selges. Uansett hvorfor en bedrift opplever manglende likviditet, finnes det noen enkle tiltak som sikrer tilstrekkelig tilgang på midler frem til man kan realisere andre verdier. Den vanligste årsaken til manglende likviditet er at verdier er bundet opp i fysiske investeringer, eller at man venter på oppgjør for leverte tjenester/produkter.

I slike perioder har man ikke behov for langsiktig finansiering, så et bedriftslån vil ikke være optimalt her. Da vil kassekreditt være et langt bedre alternativ. Selv om dette også er et lån til bedrift, tilbyr det langt bedre fleksibilitet, samt er tiltenkt kortsiktig finansiering. Kassekreditt vil sikre at bedriften har tilstrekkelig likviditet slik at lønninger, regninger og forpliktelser kan ivaretas frem til man mottar oppgjør fra kundene sine.

Alle som har ledet eller drevet med virksomhet vet at bedriftenes behov er like individuelle som våre egne. Derfor er det viktig med finansiering som har høy fleksibilitet, tilpasses bedriften og er tilgjengelig når vi trenger det. Nettopp derfor er det mange som velger kassekreditt fremfor bedriftslån og annen langsiktig finansiering. Nedenfor går vi nærmere gjennom hva kassekreditt er, hvordan du får innvilget det og ikke minst når du bør benytte deg av kreditten. Vi skal også se på noen alternativer dersom du er uheldig å får avslag på en søknad om kassekreditt og har behov for et midlertidig firmalån.

Søk kassekreditt her

Hva er kassekreditt?

Kassekreditt er et fleksibelt firmalån og kan ofte sammenlignes med et kredittkort. Akkurat som på kredittkort får man en godkjent kredittramme som står disponibel i nettbanken. Denne kan bedriften benytte seg av når de har behov for økt likviditet. Det som gjør at mange benytter seg av kassekreditt fremfor andre finansieringsalternativer er at det er lett tilgjengelig, samt byr på økt fleksibilitet i bedriftens økonomi.

Som med alle finansielle alternativer finnes det både fordeler og ulemper med kassekreditt. Vi skal se litt nærmere på begge deler for å få bedre oversikt over hvem, hva og hvor kassekreditt er et godt alternativ. Det er også viktig å merke seg at det er selskapets kredittverdighet som avgjør vilkårene på din kassekreditt. Dermed kan man oppleve variable vilkår fra forskjellige aktører.

Fordeler med kassekreditt

 • Lett tilgjengelig i nettbanken
 • Fleksibel tilbakebetaling
 • Betaler kun rente på det beløpet du har brukt
 • Opprettholder likviditeten i selskapet
 • Ta ut og sett inn penger etter behov

Ulemper med kassekreditt

 • Høy rente (sammenlignet med bedriftslån)
 • Kortsiktig finansiering
 • Faste gebyrer (for disponibelt beløp)

Hvordan fungerer kassekreditt?

På lik linje som et kredittkort fungerer kassekreditt som et fleksibelt lån til bedrift. Selskapet får en innvilget kredittramme og kan selv velge hvor mye av den aktuelle rammen som skal benyttes. Dersom man f.eks. benytter seg av halvparten vil det kun være dette beløpet man betaler renter og avgifter på frem til beløpet er innfridd. Dette gjør at bedriften kan tilpasse seg egne behov, samt sikre at den alltid har tilgjengelig likviditet dersom man får et opphold i inntekter.

Spesielt i kontraktfestet arbeid og avtaler der man blir betalt etter utført arbeid vil kassekreditt være et godt alternativ. Vi skal senere se på noen eksempler på når man bør benytte seg av kassekreditt. Det viktigste å huske er at dette kun er tiltenkt som en kortsiktig finansiering, du bør dermed ikke benytte kassekreditt til langsiktige investeringer, eller som erstatning for ordinære firmalån.

Eksempel på bruk av kassekreditt:

En entreprenør har inngått en kontrakt om å levere et utført arbeid til en kunde. Imidlertid krever jobben at bedriften går til innkjøp av det nødvendige utstyret, dette er tatt med i anbudet, men pengene for jobben utbetales ikke før utført arbeid er godkjent av kunden i henhold til kontrakt.

Selskapet har i dag en kassekreditt hos sin bank på 300.000,- og utstyret har en prislapp på 90.000,-. Prosjektleder velger derfor å benytte 90.000,- i kassekreditt for å investere i det nødvendige arbeidet.

Når jobben er fullført får entreprenøren betalt for jobben og de 90.000,- kan betales tilbake til banken. Selskapet har kun betalt renter på de 90.000,- de benytte seg av i den aktuelle perioden, mens de fortsatt hadde muligheten til å trekke 210.000,- til fra den samme kontoen.

Det er denne fleksibiliteten til å styre finansieringen selv som gjør at kassekreditt er et populært alternativ for små og mellomstore bedrifter. Ettersom kredittrammen allerede er innvilget er det ingen behov for å sende inn søknader, vente på svar eller uklarhet om man får penger. Pengene er alltid disponible i nettbanken og bedriften betaler enkelt pengene tilbake til den samme kontoen når de skal innfri kassekreditten igjen.

Hvem kan søke om kassekreditt?

Det er typisk små- og mellomstore bedrifter som oftest benytter seg av kassekreditt. Dette er gjerne selskaper som har en ryddig økonomi, men som ikke alltid har tilstrekkelig likviditet til å finansiere driften mens de venter på oppgjør fra kunder. Fordelen er at de aller fleste selskaper som er registrert i Brønnøysund kan søke om kassekreditt. Dette inkluderer også oppstartsselskaper som ikke sitter på store verdier eller inventar.

Ettersom de fleste bankene krever en form for pant eller sikkerhet før de kan innvilge et bedriftslån (kassekreditt) kan dette ofte løses ved at man stiller personlig garanti for beløpet. Særlig i mindre bedrifter er dette vanlig ved at eiere (aksjonærer) stilles sikkerhet til utlånsbanken. Fordelen med en personlig garanti er at man slipper at banken tar pant i bolig eller bedriftens eiendeler, dermed reduserer man det økonomiske presset på både eiere og bedriften.

Så lenge selskapet har tilgang til BankID og nettbankavtale foregår søknaden raskt og enkelt på nett. I de aller fleste tilfeller vil banken gi svar samme dag, eller neste virkedag på søknaden. Nedenfor finner du en steg-for-steg gjennomgang om hvordan man søker om kassekreditt raskt og enkelt.

Slik søker du om kassekreditt

En soleklar fordel norske bedrifter har i dag er at det meste av søknader foregår digitalt. Dette betyr at så lenge man har et norsk organisasjonsnummer og tilgang til BankID kan man raskt og enkelt sende inn søknaden på nett og oftest få svar innen 24 timer. Dette gjør at man slipper den tradisjonelle papirmøllen, samt fysiske oppmøter i banken. Slik søker du om kassekreditt til din bedrift:

 1. Logg inn i nettbanken til selskapet med BankID. Her vil du finne den digitale søknaden for kassekreditt, samt muligheten til å oppgi hvor stort beløp du ønsker disponibelt.
 2. Du fyller ut søknadsskjemaet til banken med nødvendige opplysninger, samt laster opp eventuell dokumentasjon banken ber om. Deretter signerer du søknaden med BankID (pass på at vedkommende som fyller ut søknaden har fullmakt/signarturrett)
 3. Når banken mottar søknaden vil det automatisk bli gjennomført en kredittvurdering med tilgjengelig informasjon. Dersom du stiller personlig garanti for beløpet kan det også foretas kredittvurdering av deg.
 4. Deretter vil banken basert på informasjonen de har mottatt enten innvilge søknaden og stille beløpet disponibelt i nettbanken, eller avslå søknaden.

Ved avslag på søknad: Skulle du oppleve at banken gir avslag på søknaden bør du kontakte selskapets kontaktperson i banken. Her kan du be om årsak til at søknaden ble avslått, samt rådføre deg om hva selskapet kan endre for at den neste søknaden blir innvilget.

Søk kassakreditt her

Søk kassekreditt direkte hos bankene eller gjennom en finansagent

Kassekreditt uten sikkerhet

De aller fleste banker vil kreve at man stiller sikkerhet før man kan få innvilget kassekreditt. Dette er spesielt aktuelt dersom man søker om større beløp, eller har en bedrift med begrensede verdier tilgjengelig. I de fleste tilfeller vil denne sikkerheten stilles i form av pant i eiendom, maskiner eller verdier bedriften sitter på (eierskap, patenter, etc.) Når det gjelder nyetablerte selskaper er slike verdier oftest ikke tilgjengelig, men behovet for likviditet er fortsatt til stede. Da er det godt å vite at det finnes alternativer for bedrifter som ikke selv kan stille sikkerhet for ønsket kassekreditt. Disse mulighetene skal vi se nærmere på nedenfor.

Personlig garanti

For nyetablerte selskaper er den vanligste løsningen at eieren(e) stiller en personlig garanti overfor banken. Dette vil gi banken tilstrekkelig sikkerhet ved at de de garanterer for den ønskede kredittrammen uten at det tas sikkerhet i bedriftens maskiner, utstyr eller private boliger. Bare det at risikoen for beløpet fordeles på flere vil gjøre det mulig for banken å innfri et lån til bedrift, eller finne frem til potensielle løsninger for finansiering. Dette er spesielt vanlig i små familiebedrifter der eierskapet er sentrert på en liten gruppe med sterk tilknytning til bedriften.

Lån til egen bedrift

Den neste løsningen kan være at man innvilger en privat kredittramme til selskapet. Det vil da være et lån til bedrift, men kapitalen stilles disponibel av privatpersoner i stedet for banken. Da vil det være et privatlån fra en eller flere utenforstående, eller man kan som bedriftseier selv låne pengene til selskapet. Uansett hvem som stiller pengene til rådighet er det viktig at det utarbeidet skriftlige avtaler mellom partene. Her må det være oppgitt hvor mye penger som lånes ut, hvilke vilkår som er stilt for lånet, samt hvordan lånet skal innfris igjen. En skriftlig avtale er viktig for at begge parter skal være juridisk bundet til avtalen, samt at man som investor har en juridisk bindende avtale som bekrefter utlånt beløp. Begge parter er også pliktig til å oppgi private lån til skattemyndighetene og en skriftlig avtale vil gjøre det langt enklere å dokumentere at slike avtaler foreligger.

Forbrukslån som bedriftslån

Det er ingen hemmelighet at det er svært kapitalkrevende å starte egen bedrift. Derfor er det mange som lurer på om det er mulig å ta opp et lån uten sikkerhet for å starte bedrift. Her er svaret både ja og nei. En bedrift selv kan ikke ta opp et bedriftslån uten sikkerhet, men du som privatperson kan gjøre nettopp det. Dermed er det mulig å benytte fleksibiliteten til et forbrukslån som en form for kassekreditt. Her er det svært viktig at du setter opp gode avtaler, samt planlegger nøye hvordan bedriften skal betale deg tilbake. Husk at det er du personlig som er ansvarlig overfor banken og blir sittende igjen med gjelden dersom ikke selskapet kan betale for seg. Forsikre deg dermed om at det opprettes skriftlige avtaler, nedbetalingsplaner som sikrer at du ikke blir påført kostnader og en klar avtale for hvilke betingelser som gjelder. Dette bør være på plass før lånet overføres, sammen med en klar nedbetalingsplan på ditt firmalån.

Søk om kassekreditt med betalingsanmerkninger

Ofte ryktes det om at en betalingsanmerkning er kroken på døra for alle typer finansiering, men dette er heldigvis ikke helt sant. En bedrift kan en betalingsanmerkninger, men fortsatt ha en generelt god økonomi. Nettopp derfor gjennomfører bankene en individuell vurdering og ser på den helhetlige risiko vurderingen før de gir avslag/innvilgelse av en lånesøknad. Det samme gjelder for kassekreditt. Feil og uhell kan oppstå, og det er ingenting som er mer kaotisk enn etableringen av et nytt selskap.

Imidlertid kan det være vanskeligere å få innvilget kassekreditt dersom selskapet har betalingsanmerkninger. Da vil det hjelpe på søknaden at man kan stille en personlig garanti, dette vil redusere bankens risiko og øke sannsynligheten for at en søknad blir innvilget. Alikevel er det verdt å merke seg at dersom banken anser det som økt risiko å innvilge lån til bedrift på grunn av betalingsanmerkninger vil ofte vilkårene på ditt bedriftslån være dårligere enn dersom du søkte med perfekt økonomi. Det vanligste her er at man opplever en høyere rente på lånet enn det man ellers kunne oppnådd.

En god tommelfingerregel her er at man søker hos flere banker samtidig. Da øker sannsynligheten for at man oppfyller kravene hos en av bankene. Nettopp derfor er det alltid lurt å søke om finansiering gjennom en låneagent eller sammenligningstjeneste. Da får du sendt ut søknaden til flere banker samtidig og sparer tid. Vi anbefaler også at du alltid legger ved nødvendig informasjon i den opprinnelige søknaden, dette reduserer ofte behandlingstiden og gjør at du raskere oppnår tilgang til økt likviditet og penger disponibelt.

Søk kassekreditt her
I denne artikkelen
 • Hva er kassekreditt?
 • Fordeler med kassekreditt
 • Ulemper med kassekreditt
 • Hvordan fungerer kassekreditt?
 • Eksempel på bruk av kassekreditt:
 • Hvem kan søke om kassekreditt?
 • Slik søker du om kassekreditt
 • Kassekreditt uten sikkerhet
 • Personlig garanti
 • Lån til egen bedrift
 • Forbrukslån som bedriftslån
 • Søk om kassekreditt med betalingsanmerkninger