Lån med betalingsanmerkning - oppdaterte rente mars 2022

Alt du trenger å vite om lån med betalingsanmerkning

Espen Flaa Nilsen | 1. feb 2022

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er kort sagt det som hindrer deg i få kreditt. Det gjelder ikke bare lån, men også andre ting som du betaler etterskuddsvis. Et eksempel på det er et telefonabonnement.

Det gjelder uansett hvor god økonomi og betalingsevne du ellers har. Betalingsanmernkningen vil stå mellom deg og den kreditten du ønsker.

Betalingsanmerkning oppstår etter et lengre forsøk på inndriving av et krav, og gjerne etter at kreditor har innledet rettslige skritt.

Det er såkalte kredittopplysningsforetak som registrerer betalingsanmerkninger. Når du søker lån, vil banken kontakte et kredittopplysningsforetak og få utlevert denne informasjonen. Du skal alltid få en gjenpart av informasjonen som gis til långiver i slike situasjoner.

En betalingsanmerkning forsvinner når kravet bli oppgjort. Det lagres ingen historikk som nestemann som ber om innsyn kan få se.

Er du i tvil om du har en betalingsanmerkning, kan du kontakte et kredittopplysningsforetak selv. Se nederst i artikkelen hvor vi har samlet mer informasjon. Bemerk at du ikke automatisk får en betalingsanmerkning selv om du har fått et inkassovarsel.

Lån med betalingsanmerkning når du eier egen bolig

Det beste er nok om du kan stille sikkerhet for lånet du søker. Kan du stille sikkerhet når du skal låne penger er muligheter for lån større.

La oss være direkte. Har du en betalingsanmerkning vil du få avslag de aller fleste steder.

En långiver som vil satse på deg, vil normalt kreve en sikkerhet for lånet.

Sikkerhet i fast eiendom gir størst trygghet for kreditor. Med pant i boligen din, vil långiver å pengene sine tilbake selv om du ikke klarer å betale.

Det er flere banker som spesialiserer seg på slike lån. Du vil nok få en noe høyere rente enn det som er vanlig for lån med sikkerhet i bolig når du låner med betalingsanmerkning. På den annen side får du løst en vanskelig situasjon, og ikke minst gjenvunnet din kredittverdighet.

Vi snakker da helst om en refinansiering av gjeld du har fra før, spesielt der hvor du har betalingsanmerkning. Men er det god sikkerhet, kan man snakke med banken om en ytterligere opplåning til et nødvendig formål.

En bank som vil gi deg lån med betalingsanmerkning vil nok vurdere deg mye grundigere enn en långiver normalt gjør. Det vil derfor gi banken et godt inntrykk dersom du har forberedt deg godt.

En mulighet for å bli kvitt betalingsanmerkninger er å stille bolig som sikkerhet

Hvor mye er boligen verdt?

For det første er det pantet du har tenkt å tilby dem, i de fleste tilfeller din egen bolig. Banken vil vite hvor mye den er verdt, og hvor mye gjeld du har på den.

Forhåpentlig har du fått betalt ned en del på den etter at du kjøpte den, eller den har steget i verdi siden da. Det siste er jo ikke uvanlig.

Uansett vil et pantelån helst holde seg innenfor 85 % av boligens verdi. Få derfor tak i en eiendomsmekler som kan gi en verdivurdering, og få en bekreftelse fra bankene på hvor mye som står igjen på lånene som allerede har pant.

Hvor stort lån trenger du?

Lånet du kan søke om er begrenset av verdien på det pantet du stiller til disposisjon.

En bolig med få heftelser gir store muligheter. Først og fremst er det en sjansje til å få økonomien på rett kjøl, og sikre deg og eventuelt familien et sted å bo også framover.

Kravet bak betalingsanmerkningen må selvfølgelig innfris. Det kan være stort eller lite, men er nødvendig å få ryddet av veien.

Det er slik at et problem sjelden kommer alene. Har du fått en betalingsanmerkning kan det være flere lån eller andre krav som ligger i faresonen. I den grad det er mulig bør disse inn i det nye lånet.

All usikret gjeld som forbrukslån, smålån og kredittkortgjeld vil ha høyere rente enn et lån med sikkerhet i bolig. De bør også inngå. Dessuten kan du få lengre nedbetalingstid på det sikrede lånet, og dermed mindre å betale i måneden.

Dernest kan du også sjekke om du skulle ha ytterligere noen ubetalte regninger i skuffen. Det kan være greit å få dem unna når du har muligheten til det. Spesielt tenker vi på tilfeller hvor du ligger litt etter med strømregningene eller andre viktige utgifter.

Det er vesentlig å føle at man er i balanse etter at en slik finansiering har funnet sted.

Dersom det er behov utover dette, kan dette diskuteres med banken. Det er en fordel å utvise en viss nøkternhet, og holde seg til formål det er behov for. Det kan for eksempel være dersom familien trenger noen hvitevarer eller en bruksbil.

Hvor mye klarer du å betale?

Selv med sikkerhet kommer vi ikke utenom at banken må sjekke at du har penger til å betale på det lånet du har søkt på.

Dersom betjeningsevnen er begrenset, bør lånet også begrenses til det strengt nødvendige. Da tenker vi på kravet bak inkassosaken, og eventuelle andre dyre kreditter.

En måte å øke betjeningsevnen og styrke lånesøknaden, er dersom du kan stille med en medsøker på lånet. Kan banker legge to inntekter i stedet for bare én, vil den ofte se mer velvillig på søknaden.

Lån med betalingsanmerkning med sikkerhet i andres bolig

Det er intet uttrykt krav av det må være din egen bolig. Dersom et familiemedlem eller andre stiller sin bolig eller en annen eiendom til disposisjon, er dette en mulighet.

Det er noen formaliteter som må ordnes, og selvfølgelig noen hensyn som må tas, men ellers er prosessen den samme.

Det er vel egentlig større sannsynlighet at foreldrene har en nedbetalt bolig som kan stilles som sikkerhet enn at barna selv har det. Her har de muligheten til å hjelpe avkommet ut av en vanskelig situasjon.

Dette kalles også realkausjon. Det vil si at kausjonisten stiller pantet, men er for øvrig ikke ansvarlig for betalingen Men dersom den som har fått lånet ikke betaler, vil banken kunne kreve at pantet selges. Kausjonisten kan i slike tilfeller noen ganger få lov til å ta over betjeningen av lånet, men må forhandle med banken om det.

Banken er ansvarlig for å informere kausjonisten om slike mulige konsekvenser ved å stille realkausjon.

Kan du stille sikkerhet er det større sjanse for at bankene vil gi deg et lån så du blir kvitt betalingsanmerkningen

Få lån med betalingsanmerkning med et lån uten sikkerhet

Det er ingen kredittinstitusjoner som annonserer at de gir lån uten sikkerhet til personer med betalingsanmerkninger.

Det er ikke det at det er forbudt. Det vil imidlertid være i strid med “god utlånsskikk”, og en finansieringsinstitusjon som delte ut mange lån til personer med betalingsanmerkninger ville nok fått påpakning fra Finansdepartementet.

Det er imidlertid ingen formelle hindringer for å gjøre et og annet unntak, men de fleste har en klar utlånspolitikk på ikke å gjøre det.

Du må derfor tenke på andre løsninger. Se hva vi skriver lenger ned dersom du ikke får lån med betalingsanmerkning.

Etter at du har fått lån med betalingsanmerkning

Er du heldig og har fått et lån til tross for at du har betalingsanmerkning, bør du innrette økonomien din på best mulig måte fremover. Du ønsker sikkert heller ikke selv å komme i en slik situasjon en gang til.

Det aller viktigste er å holde kontroll over inntekter og utgifter framover. Faste betalingsoppdrag på faste regninger er et godt holdepunkt.

Skulle du ha behov for nye lån eller kreditter, pass på at at du har råd til dem og at du får med nedbetalingen i regnskapet ditt. Bruk gjerne også litt tid på å undersøke hvor du kan det billigste lånet. Det kan være store forskjeller mellom selskapene når det kommer til hvilken rente de kan tilby deg.

Endelig kan du se på det siste lånet. Altså det du brukte til å betale ut betalingsanmerkningen din og eventuelt andre lån.

Hvis det er et lån med sikkerhet i bolig, har det sikkert ikke så høy rente. Imidlertid vil den ofte ha høyere rente enn andre lån som har sikkerhet i bolig, Når du nå ikke lenger har en betalingsanmerkning på ditt rulleblad, kan du plutselig få lån mange flere steder.

Derfor bør du sende en henvendelse til en rekke banker med forespørsel om refinansiering av gjeld du har i boligen. Det er fritt bankvalg i Norge. Er det en annen bank som kan gi deg bedre betingelser står du fritt til å bytte.

Når du ikke får lån med betalingsanmerkning

Det er ikke alle som får lån med betalingsanmerkning. Det kan være at du ikke kan stille god nok sikkerhet, eller at du ikke har betalingsevne.

Da sitter du igjen med betalingsanmerkningen.

Det betyr ikke at du skal sitte passivt og vente på at det skjer noe. Det beste du kan gjøre er å kontakte kreditoren eller det inkassoselskapet som har saken.

Har du mulighet til å tilby dem en betalingsavtale, bør du gjøre det. Betal det du kan på kravet, selv om det skulle ta litt tid å betale det fullt ut.

Har du ikke penger å betale med, må du informere kreditoren om det. Be om å få en betalingsutsettelse, og at de ikke foretar seg ytterligere skritt for inndrivelse i denne perioden. Utsettelsen kan for eksempel knyttes til et vedtak du har om arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav.

Kreditor vil antakelig at du skal sende dokumentasjon på at du ikke har betalingsevne. Det kan være en kopi av vedtaket fra Nav, husleiekontrakt, regning på barnehage og annet.

Dersom du har mange betalingsanmerkninger og inkassosaker, kan det hende du trenger profesjonell hjelp. Kommunen der du bor skal ha et tilbud om gjeldsrådgivning. Namsmannen i distriktet kan også svare på spørsmål om gjeldsordning.

Nærmere om betalingsanmerkninger

En betalingsanmerkning kan i henhold til loven oppføres i følgende sammenhenger:

 • Dom fra Forliksrådet (inkludert uteblivelsesdom)
 • Utleggsforretning gjennomført av Namsmann
 • Inkassosaker der det har blitt varslet om at det vil bli startet rettslige skritt
 • Avdragsordning som har blitt misligholdt
 • Konkursbehandling
 • Gjeldsordning

Betalingsanmerkninger blir registrert av kredittopplysningsforetakene. Disse har konsesjon fra Datatilsynet til å gjøre dette.

Det er fire kredittopplysningsforetak som per i dag har konsesjon til å lagre betalingsanmerkninger for privatpersoner. Disse er:

 • Bisnode, tlf 22 45 93 40
 • Creditsafe, tlf 800 24 722
 • Experian, tlf 815 55 420
 • EVRY, tlf 23 14 45 40

Du kan når som helst kontakte disse og kreve at de sender gjenpart av de opplysningene du har om deg. Du vil ikke få informasjonen på telefonen.

Det er en rekke andre kredittopplysningsforetak som kun gir opplysninger om næringsvirksomheter. Kravene til konsesjon er ikke like strenge her, og det er noe andre regler for næringsdrivende.

Dersom du er uenig i en betalingsanmerkning, må du først ta opp dette med kreditoren eller inkassoselskapet som står bak. Deretter sender du en gjenpart av dette til kredittopplysningsforetaket hvor du gjør oppmerksom på at fordringen er omstridt.

Spørsmål og svar om lån med betalingsanmerkninger

Hva er en betalingsanmerkning?

Du får registrert en betalingsanmerkning når du ikke klarer å gjøre opp en regning etter gjentatte varsler. Normalt er det foretatt rettslige skritt for å drive inn kravet. Anmerkningen noteres hos et et kredittopplysningsforetak som konfereres av institusjoner hvor du senere søker kreditt. Du vil da normalt få avslag på søknad om nye lån.

Hva er lån med betalingsanmerkninger?

Det er da lån du får _til tross for_ at du har betalingsanmerkninger. Det er en del hindre for å kunne få et slikt lån, men det er enkelte utlånsinstitusjoner som har spesialisert seg på det.

Hvordan får jeg lån med betalingsanmerkninger?

Normalt må du kunne stille sikkerhet for lånet i egen eller andres eiendom. Du må også ha betjeningsevne for lånet du søker om.

Hvordan blir jeg kvitt en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning forsvinner ikke uten at kravet blir betalt. Da vil den imidlertid også forsvinne helt ut av historien, og ikke være en belastning ved nye lånesøknader. Det er en regel om foreldelse av betalingsanmerkninger etter fire år, men långivere kan fornye den ved å foreta nye rettslige skritt.

I denne artikkelen
 • Hva er en betalingsanmerkning?
 • Lån med betalingsanmerkning når du eier egen bolig
 • Hvor mye er boligen verdt?
 • Hvor stort lån trenger du?
 • Hvor mye klarer du å betale?
 • Lån med betalingsanmerkning med sikkerhet i andres bolig
 • Få lån med betalingsanmerkning med et lån uten sikkerhet
 • Etter at du har fått lån med betalingsanmerkning
 • Når du ikke får lån med betalingsanmerkning
 • Nærmere om betalingsanmerkninger