Lån med kausjonist - hva betyr det å være kausjonist?

Lån penger med en kausjonist og få ekstra sikkerhet

Espen Flaa Nilsen | 27. nov 2020

Mange har spørsmål om å stille som kausjonist. Dersom du har mulighet er det en god måte å få innvilget et høyere lån med lavere rente på.

Dette er en kausjonist

“Kausjon” er et rettslig begrep som betyr å være medansvarlig for andres gjeld. En kausjonist er en person som garanterer for at låntakeren betaler tilbake lånet. Dermed er både kausjonisten og personen som tok opp lån ansvarlige for gjelden. Det finnes to forskjellige måter å gjøre dette på:

Kausjonist

En kausjonist stiller som kausjonist uten sikkerhet i bolig eller fast eiendom. I stedet brukes formue eller andre verdier som sikkerhet, som regel plassert på en sperret konto. Dette kalles “sikkerhet i enkle pengekrav”. Kausjonisten får tilbake pengene når lånet er innfridd.

Kausjonisten må altså ha formue eller inntekt, og gå med på en avtale om at dersom låntakeren ikke betaler ned lånet, er vedkommende økonomisk ansvarlig for den angitte delen av lånet. Det er også mulig å være kausjonist for hele beløpet.

Realkausjonist

Er vedkommende derimot realkausjonist, må han eller hun stille med sikkerhet i fast eiendom. Dette er vanlig, spesielt i tilfeller der banken krever ekstra sikkerhet for å innvilge et lån. Det kan også gjøres for å få tilbud om en lavere rente av banken.

E kausjonist kan hjelpe deg med å få et lån

Lån med kausjonist

Lån med kausjonist kan være en god løsning for mange. I tilfeller der hovedlåntakeren ikke betaler for seg, kan banken kreve at kausjonisten betaler. Dersom kausjonisten betaler kravet fra banken har han eller hun krav på tilbakebetaling fra hovedlåntakeren.

Banken eller långiveren kan imidlertid ikke rette kravet mot kausjonisten før det er tatt rettslige skritt mot hovedlåntaker, for å sikre seg tvangsgrunnlaget for kravet. Først når långiver har oppnådd tvangsgrunnlag, i form av utlegg eller annet, kan kravet rettes mot kausjonisten.

Så mye kan du låne med kausjonist

Finanstilsynet stiller følgende krav til å få innvilget lån i Norge:

 • Total gjeld (inkl. studielån) kan ikke overstige fem ganger inntekt
 • Du kan låne maksimalt 85% av boligens verdi
 • 15% av boligens verdi må du selv ha i egenkapital
 • Du må tåle en renteøkning på 5%

Det finnes unntak fra disse reglene. Dersom låntakeren ikke oppfyller alle kravene, men likevel har så god økonomi at banken anser lånet som trygt, har banken lov til å gjøre unntak i 10% av tilfellene. I Oslo kan bankene kun gjøre unntak i 8% av tilfellene.

Dersom banken krever at du stiller med ekstra sikkerhet for å innvilge lånet, kan det bli aktuelt å involvere en kausjonist. Et annet alternativ er å søke lån sammen med en medlåntaker.

SØK HER

Forskjell mellom medlåntaker og kausjonist

Er dere to som søker lån sammen, vil banken vurdere dere samlet. Da vil begges gjeld, inntekt og øvrige økonomiske situasjon tas med i beregningen. Dette vil som oftest føre til at man får et bedre lån enn hva man får tilbud om på egenhånd.

Som medlåntaker får man større juridisk ansvar enn som kausjonist. Da er begge parter like ansvarlige for at den andre låntakeren kan betjene sin gjeld. En medlåntaker kan for eksempel være din samboer, ektefelle, søsken eller annet et familiemedlem.

Lån uten sikkerhet

Det finnes mange ulike typer av lån. Boliglån og billån er eksempler på lån med sikkerhet, hvor boligen eller bilen står som pant på lånet. Da kan banken være trygg på at pengene kommer tilbake på den ene eller andre måten.

Et lån uten sikkerhet stiller ikke krav til egenkapital eller salgspant. De vanligste årsakene til å søke om usikret lån er:

 • Renovering og oppussing
 • Betale uforutsette regninger
 • Starte prosjekt

Fordelen med et lån uten sikkerhet er at låntakeren får bestemme selv hva pengene skal brukes til. Dette skiller lån uten sikkerhet fra et boliglån, hvor pengene knyttes til boligen. Med et lån uten sikkerhet blir pengene utbetalt til konto, slik at man disponerer dem fritt selv.

Sammenligne tilbud for å finne det billigste lånet

Er du på lånemarkedet, er du sikkert interessert i å finne det billigste lånet. Med “billig lån” menes et lån med lav rente og færrest mulige gebyrer. Det er også en fordel om nedbetalingsperioden ikke er alt for lang - jo lengre du betaler renter på lånet, jo dyrere blir det.

En finansagenten arbeider med å sammenligne lån og refinansiering på vegne av låntakere. Målet er å finne det absolutt billigste lånet, tilpasset den enkelte kunde.

Når du benytter deg av sammenligningstjenestene til Axo Finans, trenger du bare sende inn én søknad. Axo Finans videresender den samme søknaden til opptil 20 ulike banker og långivere, og sammenligner tilbudene som kommer i retur. Når jobben er gjort vil du få tilbud om det billigste lånet.

Det er helt gratis å søke lån via Axo Finans, og tilbudet er uforpliktende. Hos Axo Finans kan du søke sammen med en medlåntaker for å sikre deg enda lavere rente.

SØK HER
I denne artikkelen
 • Dette er en kausjonist
 • Kausjonist
 • Realkausjonist
 • Lån med kausjonist
 • Så mye kan du låne med kausjonist
 • Forskjell mellom medlåntaker og kausjonist
 • Lån uten sikkerhet
 • Sammenligne tilbud for å finne det billigste lånet