Låneformål​

Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.​

Eksempel. Refinansiering med pant i bolig fra 5,95% nominell rente. Effektiv rente er 6,29 % ved et annuitetslån på 2.000.000,- nedbetalt over 25 år. Etableringsgebyr fra 20.000, termingebyr 70 per måned. Totalt 3.888.491,-.

Lån med sikkerhet i bolig - refinansier og få bedre oversikt over din økonomi
Espen Flaa Nilsen | 22. apr 2021

Lån med sikkerhet i bolig

Sikkerhet er vanligvis boligen du eier, men kan også være feriebolig eller en annen eiendom.

Har du mulighet til å stille sikkerhet, er det en stor fordel. Ikke bare har du bedre sjanser for å få innvilget hele beløpet du søker om, du har også gode muligheter for å få en lavere rente. Lån med sikkerhet i bolig er en av de tryggeste måtene å låne penger på.

Sikkerhet på et lån betyr at banken tar pant i noe du eier. Dersom du ikke klarer å betale tilbake, kan banken selge panteobjektet for å løse ut kontanter.

Lovfestede minstekrav når du søker lå med sikkerhet i bolig

 • Du kan ikke ha en samlet gjeld som er større enn fem ganger inntekten din
 • Du må stille med minimum 15 prosent av kjøpesummen i egenkapital
 • Du kan benytte maks 85 prosent av boligens verdi som sikkerhet

Før du søker lån med sikkerhet vil det lønne seg å gjøre klar en verdivurdering av din bolig eller leilighet. Kontakt en megler eller banken og be om en verdivurdering og se hvor mye din bolig er verdt i dag.

Kjøpte du bolig for mange år siden kan boligen ha fin verdiøkning og du kan da låne mer med sikkerhet i boligen.

Et lån med sikkerhet i bolig kan brukes til:

 • Lån til oppussing eller renovering – dette kan igjen øke verdien på boligen
 • Nedbetaling av smålån, gjeld , andre lån eller inkassosaker
 • Bil – nedbetaling eller refinansiering av billån med en lavere effektiv rente
 • Lån til hytte eller fritidseiendom – kjøpe ny eller oppussing
 • Båt – nedbetaling og refinansiering av båtlån

Har du bolig eller annen sikkerhet kan du få lavere rente på lånet

Lån uten sikkerhet

Dersom du ikke eier egen bolig eller har andre verdigjenstander som kan brukes som sikkerhet, kan du ta opp et lån uten sikkerhet. Med andre ord kan du fortsatt låne penger, men uten sikkerhet blir lånet dyrere.

Refinansiere lån uten sikkerhet

Har du allerede tatt opp forbrukslån eller andre dyre smålån, kan du flytte gjelden til et lån med sikkerhet i bolig. Dette kalles refinansiering av lån, og kan gjøres selv om du har betalingsanmerkninger.

Refinansiering og lån med sikkerhet i bolig

Refinansiering betyr at man tar opp et nytt lån for å kvitte seg med gammel gjeld.

Forbrukslån, kredittgjeld og andre dyre smålån kan refinansieres for å redusere faste utgifter. Dette er noe som først og fremst gjøres for å spare penger. I tillegg får man bedre oversikt over sin økonomiske situasjon.

Har du tatt opp forbrukslån eller mistet oversikt over kredittkortet? Da kan du senke renten ved å refinansiere og samle gjelden i et nytt lån. Har du mulighet til å refinansiere med sikkerhet i bolig, kan du senke renten enda mer.

Å låne med sikkerhet brukes ofte til å refinansiere forbruksgjeld. Det kan for eksempel være forbrukslån eller kredittkort, eller at du har handlet varer på avbetaling. Slike låneavtaler har normalt sett høyere renter og gebyrer enn lån med sikkerhet.

Les mer om forbrukslån

Refinansiering er svært lønnsomt

Spar penger gjennom å refinansiere dyre lån

Fordeler ved å refinansiere:

 • Du sparer penger på rentekostnader
 • Du kvitter deg med doble gebyrer
 • Du får bedre oversikt over den økonomiske situasjonen din

Små og kortsiktige lån har høyere gjennomsnittlig rente enn lån med sikkerhet i bolig. Ved å senke renten, har du samtidig redusert de faste kostnadene knyttet til lånet. Du kan senke renten ved å refinansiere med sikkerhet i bolig.

Når du refinansierer blir alle dine gamle smålån bakt inn i et nytt og større refinansieringslån. Dermed får du bare én faktura og én forfallsdato å forholde deg til. Dette er også noe som bidrar til å senke renten totalt sett – bankene er som regel villige til å sette en lavere rente på høyere lånebeløp, og derfor vil det alltid lønne seg å ha ett stort lån fremfor flere små.

Alle kan søke om refinansiering av lån. Hvis du allerede har tatt opp forbrukslån, handlet på avbetaling eller brukt kredittkortet, kan du spare mye penger på å refinansiere. Hvis du i tillegg kan stille med sikkerhet i bolig, øker sannsynligheten for at du får innvilget hele lånesummen til en lavere rente.

Hvem tilbyr lån til refinansiering?

Så enkelt er det...

Selv om du bare har ett lån, kan refinansiering fortsatt lønne seg. Får du en lavere rente på refinansieringslånet enn du har hatt tidligere, vil de månedlige utgiftene bli mindre.

Refinansiering er et økonomisk grep som kan føre til store besparelser. Er det ingen penger å spare, er det heller ingen vits i å refinansiere.

Lurer du på hvor mye du kan spare på å refinansiere? Det finner du ut av ved å sende inn en søknad. Bruk Dagbladets sammenligningstjeneste øverst på siden for å finne den billigste banken når du skal låne med sikkerhet, enten du skal søke lån med sikkerhet eller uten sikkerhet.

Dette gjør du når du skal søke om lån med sikkerhet

Du kan sende søknaden direkte til den banken du ønsker å låne penger av, eller bruke en låneformidler. Da blir søknaden din videresendt til mange forskjellige banker samtidig, helt gratis. Dette fyller du inn i søknaden:

 • Totalt beløp du ønsker å refinansiere, det vil si summen av gjelden din
 • Hvor lang nedbetalingsperiode du ønsker å ha
 • Opplysninger om privatøkonomien din

Etter at søknaden din har blitt behandlet hos en eller flere banker, mottar du et uforpliktende tilbud. Da finner du fort ut av om du kan spare penger på å refinansiere gjennom et lån med sikkerhet, eller om det lønner seg å beholde låneavtalene du allerede har i dag.

Pengene du får til overs kan for eksempel brukes til:

 • Å betale ned lånet raskere
 • Starte en sparekonto
 • Kjøpe noe du trenger eller har lyst på

Kan du stille med sikkerhet er du mer attraktiv når du søker om lån

Sikkerhet gjør deg til en mer attraktiv lånekunde i bankens øyne. Hvis du har mulighet til å stille med sikkerhet på lånet, er dette derfor en stor fordel og en større sjangse for å få lån. Ikke bare vil du kunne få lavere effektiv rente, du vil også få bedre vilkår på låneavtalen.

Banker og långivere godtar sikkerhet i form av avtaler om pant. Dette kan for eksempel være pant i boligen, fritidsbolig, bil eller en tomt som du eier. Hvis du har søkt om lån sammen med en medlåntaker, kan også medlåntakerens eiendeler tilbys som sikkerhet.

Med andre ord, et lån med sikkerhet gjør det mer attraktiv for bankene og du vil derfor få en lavere rente. For å bedre sjangsen for å få lån er det viktig at du gjør klart alt av dokumentasjon før du sender en søknad.

Vanlige spørsmål og svar om lån med sikkerhet i bolig

Hva er lån med sikkerhet?

Å stille med sikkerhet på lånet betyr at banken tar pant i boligen eller annen fast eiendom når du låner penger hos dem. Et lån med sikkerhet gir ofte en lavere rente enn om du ikke kan stille sikkerhet

Hva er lån uten sikkerhet?

Banker som tilbyr lån uten sikkerhet krever ikke at du må stille med sikkerhet i form av pant eller kontantinnskudd. For å gjøre opp for usikkerheten, setter banken en høyere rente. Kan du stille sikkerhet bør du søke lån med sikkerhet å få bedre betingelser på lånet.

Hvorfor kreves det sikkerhet på lånet?

Sikkerhet er en stor trygghet, både for banken og deg som låntaker. Dersom du ikke klarer å betale tilbake lånet, kan banken selge panteobjektene for å løse ut kontanter.

Hvordan blir risikoen lavere?

Du risikerer ikke å bli sittende igjen med gjeld du ikke klarer å betale, og banken risikerer ikke å tape pengene sine. Det er vinn-vinn for begge parter.

Hva kan brukes som sikkerhet?

Alt av fast eiendom eller formuesgjenstander du eier. Boligen du allerede eier dekker vanligvis kravet om sikkerhet, men fritidseiendom eller bil kan også brukes.

Hva hvis jeg har betalingsanmerkninger?

Betalingsanmerkninger er ingen hindring for et lån med sikkerhet i bolig, men banken vil trolig kreve mer av deg for å innvilge lånet.

Hva hvis jeg ikke har noe som kan brukes som sikkerhet?

Da kan du fortsatt låne penger, men uten sikkerhet. Du kan også refinansiere uten sikkerhet. Ulempen er at renten blir høyere slik at lånet koster mer.

Hva slags gjeld kan refinansieres?

I utgangspunktet kan all gjeld refinansieres, men det er spesielt gunstig å refinansiere lån uten sikkerhet som forbrukslån, kredittgjeld, handlekonto eller andre kortsiktige og dyre smålån i et lån med sikkerhet.

Kan jeg refinansiere lån uten sikkerhet i et lån med sikkerhet?

Ja – dette kan være et av de beste grepene du gjør for privatøkonomien din. Du kan få tilbud om en lavere rente på gjelden din, og du kan samle alle smålån i et nytt refinansieringslån.

Hva koster et lån med sikkerhet?

Hva lånet koster varierer fra bank til bank. Følg med på SSBs oversikt over renter i banker og kredittforetak , eller send inn en søknad for å få et håndfast svar.

Hva er en medlåntaker?

Du kan ta opp lån med sikkerhet i bolig sammen med en annen person, og da er dere medlåntakere. Da vil begge låntakeres inntekt, formue og gjeld tas med i beregningen når lånesøknaden vurderes.

Hvor mye kan jeg spare på refinansiering?

Hvor mye du sparer beror på mange ting, blant annet hva du betaler i rente i dag og hvor lang nedbetalingstid du har. Den vanligste renten (typetallet) på kredittkort i Norge i dag, er 21,96%. Hvis dette er renten på gjelden din, kan du spare penger ved å flytte kredittkortgjelden til et lån med sikkerhet i bolig.

Hvem kan søke om refinansiering?

Alle som har gjeld kan søke om refinansiering i et lån med sikkerhet. Betalingsanmerkninger er ingen hindring hvis du kan stille med sikkerhet i bolig

I denne artikkelen
 • Lån med sikkerhet i bolig
 • Et lån med sikkerhet i bolig kan brukes til:
 • Lån uten sikkerhet
 • Refinansiere lån uten sikkerhet
 • Refinansiering og lån med sikkerhet i bolig
 • Refinansiering er svært lønnsomt
 • Hvem tilbyr lån til refinansiering?
 • Dette gjør du når du skal søke om lån med sikkerhet
 • Kan du stille med sikkerhet er du mer attraktiv når du søker om lån