Lån til campingvogn eller bobil - lånebeløp opp til 2 500 000 kr

Svaret på feriedrømmen er i mange i tilfeller ei campingvogn. Rimelige lån til campingvogn er tilgjengelige i flere formater, avhengig av din finansielle situasjon, hva slags vogn du har behov for og hvor stor fleksibilitet du ønsker deg.

Oppdatert 8.6.2022

Her vil vi se på de forskjellige lånefomene som kan bringe deg nærmere ei campingvogn, avhengig av hvilket utgangspunkt du har.

Velg ønsket lånebeløp:

kr
10 000 kr 2 500 000 kr
Bank/lånetilbyder
Lånesum
Effektiv rente
Alder
Utbetaling
Lån til campingvogn - sammenlign tilbud - juni 2022
Espen Flaa Nilsen | 10. mai 2022

Hva slags bobil eller campingvogn ønsker du?

Ei campingvogn er en investering ikke bare i årets ferie, men i ferieturer i mange år framover. Med ei vogn vet du at du har et sted å dra til, og at det ikke vil koste deg så mye.

Campingvogn med fast plassering kan brukes på samme måte som ei hytte. Du slipper bare å vedlikeholde den og alle andre kostnader som automatisk følger med.

En flyttbar vogn gir deg mulighet til å oppleve forskjellige lokaliteter i det vidstrakte landet vårt. Om du ønsker fjord og badeliv, eller fjell og turer, bringer campingvogna deg til et det ideelle oppholdsstedet.

Det beste er at du kan få begge deler, Og dessuten oppleve alle andre sider ved vårt langstrakte land (samt nabolandene).

Det er både små og hendige campingvogner og det er digre vogner til storfamilien. Både små og store campingvogner har de fasilitetene som trengs. Det er mest et spørsmål om antall soveplasser og romslighet for øvrig.

Lån med sikkerhet i campingvogn

Såkalt caravanlån tilbys av en rekke banker og finansinstitusjoner.

Caravanlån er samlebetegnelsen på lån til bobiler og campingvogner. Selv om det er vesentlige forskjeller mellom disse to kjøretøyene, har de også en del felles. Begge er for eksempel perfekte for langtidsplanlegging av feriene i årene framover.

Lånet skal da ha sikkerhet i den campingvogna du kjøper. Dette blir så tinglyst som en heftelse i vogna, på din regning.

Til gjengjeld får du en rekke fordeler som lav rente og lang betalingstid.

Rente på campingvognlån

Rente på lån til campingvogn er gjerne knyttet til den renten banken tilbyr på lån til andre kjøretøy. Generelt befinner den seg mellom 2,5 % og opptil 6 %, avhengig av vognas tilstand, graden av egenkapital og rentemarkedet generelt.

Den beste renta får du hvis du kan stille egenkapital på 35 % eller mer. Da anser långiver det som en relativt sikker investering. Selv om campingvogna skulle tape seg vesentlig i verdi, vil banken være rimelig trygg på at den får pengene sine tilbake.

Det neste nivået er når du har en egenkapital som tilsvarer mellom 20 og 35 % av kjøpesummen. Her tenker banken at det er en viss risiko for et verditap, men i tilfelle blir det ganske beskjedent. Du får likevel litt dårligere rente.

Kan du bare legge 20 % eller mindre på bordet selv, anser banken at det er en viss tapsrisiko. De vil imidlertid kunne regne med å få igjen det aller meste ved salget av vogna. Du får fortsatt en god rente, men ikke så god hvis du hadde stilt med 25 % eller 35 % egenkapital.

Nedbetalingstid på lån til campingvogn

Det varierer litt hvor lang nedbetalingstid långiverne aksepterer for et lån til campingvogn.

Det aller fleste opererer med det samme som lån til bil og andre kjøretøy. Her får man gjerne opptil ti år på seg. Det er enkelte som kan godta en tilbakebetaling over 15 år for ei campingvogn, ettersom den ikke utsettes for samme sllitasje og verdiforringning som en bil.

Et lån til ei eldre eller godt brukt campingvogn vil nok påregne en noe kortere nedbetalingstid.

Lenger tilbakebetalingstid vil gi et lavere månedlig beløp, men vil samtidig øke totalbeløpet du betaler på lånet.

Egenandelskravet på campingvognlån

De fleste långivere har ikke noe absolutt krav til egenandel ved kjøp av campingvogn. Som beskrevet over vil de imidlertid kunne gi deg bedre betingelser dersom du har 20 % eller 35 % egenkapital.

Lån til campingvogn uten sikkerhet vil ikke legge vekt på egenkapital. Les mer om forbrukslån til campingvogner lenger ned i artikkelen.

Krav til forsikring av campingvogn

Det er ikke et formelt krav til forsikring av campingvogner.

Långiver kan imidlertid sette et vilkår om at campingvogna forsikres for å gi lån. På den måten sikrer de pantet sitt ytterlige, men det blir også en ekstrakostnad hvis du hadde tenkt å droppe forsikringen.

Det er likevel fint mulig å få lån til campingvogn under 150 000 kroner uten å måtte tegne en forsikring. Noen långivere er villige til å gi lavere rente dersom det er tegnet forsikring.

Det er selvfølgelig gode grunner til å forsikre campingvogna uansett om det settes som en betingelse for finansieringen eller ikke.

En delkasko eller minikasko forsikring på campingvogn vil typisk dekke brann, tyveri, glasskader, fortelt/tilbehør. løsøre og veihjelp. Vil du ha dekning for tilfeller som kollisjon, utforkjøring, velting, fuktskader og høyere summer må du ha en dyrere forsikring.

Les imidlertid vilkårene nøye før du tegner forsikringen. Det er mange variasjoner i forsikringspakkene som tilbys fra de ulike selskapene.

Du behøver heller ikke uten videre automatisk velge den forsikringen forhandleren eller långiveren anbefaler. Det kan hende du finner bedre alternativer hvis du leter selv.

Søk om finansieringsbevis først

Dersom det ikke er en bestemt vogn du vil kjøpe, er det best å søke lånet før du begynner å lete.

Det er ikke alltid naboen uten videre gir deg et supertilbud på den campingvogna han ønsker å selge. Da lønner det seg å sjekke markedet godt før du tar en beslutning,

Det samme bør du gjøre når det gjelder finansieringen.

Du bør ha klart for deg hvor mye du kan få i lån, og hvor mye du skal betale på det. Helst bør du sjekke i flere banker for å å være sikker på at du får de best mulige betingelsene.

Hvor mye du får lån, avhenger av kredittsjekken. Banken vil vurdere hvor mye du er i stand til å betale. Det avhenger selvfølgelig av hvor høy årsinntekten din er, og hvor mye gjeld du allerede har. Vær også oppmerksom på at du noen ganger kan få rimeligere lån som en av medlemsfordelene i fagforeningen din.

Banken utferdiger da et finansieringsbevis på dette beløpet. Det blir den øvre rammen når du skal ut og se på campingvogner.

Finansieringsbeviset letter også kjøpsprosessen ettersom du kan vise selgeren at du har pengene rede.

Husk at finansieringsbeviset kun angir den øvre grensen for hva du kan få i lån. Kjøper du ei vogn som er rimeligere, reduseres lånesummen, og nedbetalingsplanen justeres i takt med dette.

Bemerk at lånebeviset er uforpliktende for banken. De vil godkjenne pantet før de utbetaler lånet.

Utbetaling av lån til campingvogn

Lån med pant i campingvogn vil alltid utbetales direkte til selger etter at det er godkjent av banken.

Opplysninger banken gjerne må ha for å utferdige lånedokumentene inkluderer type og årsmodell på campingvogna, registreringsnummer, hvor mange kilometer den har kjørt ved kjøpstidspunktet og navnet på selgeren.

De skal også ha kopi av kjøpekontrakten. I denne kontrakten bør det opplyses om eventuelle mangler ved kjøpsgjenstanden som selgeren er kjent med. Du finner standard kjøpekontrakter på nettet.

Husk også å sjekke campingvogna for heftelser i Brønnøysundregistrene og sende salgsmelding til Statens Vegvesen.

Når dette er i orden, kan du signere lånedokumentene. Det gjøres i dag enkelt med BankID. Så vel låneavtalen som samtykket til salgspant signeres elektronisk hjemme i stua. Det samme gjør en eventuell avtale om automatiske betalingsoppdrag på lånet.

Banken ordner da det videre praktiske, som innfrielse av eksisterende heftelser og utbetaling til selgeren.

Sammenlign flere lån for å få det beste tilbudet

Lån til campingvogn gjennom forhandleren

De fleste forhandlere av campingvogner har samarbeidsavtaler med en eller flere långivere. Normalt vil de kunne tilby deg en finansieringsløsning når du kjøper.

Dette kan være en utmerket finansieringsløsning. Du vet imidlertid ikke umiddelbart om det er det beste tilbudet du kan få. Forhandleren får selvfølgelig provisjon, og tenker dermed ikke bare på ditt beste.

Du bør derfor ha tatt en runde blant långiverne først, og skaffet et lånebevis. Skulle forhandleren ha et tilbud på hånden som gir enda bedre betingelser, er jo intet bedre enn det. Du er nemlig ikke bundet opp til å ta lånet du har fått et lånebevis på.

Lån til campingvogn med sikkerhet i bolig

Dersom du har en bolig hvor boliglånet er helt eller delvis nedbetalt, er det et godt alternativ å ta opp et lån med sikkerhet i denne. Da får du bedre rente enn du ville fått på campingvognlån.

Lån med sikkerhet i bolig krever normalt pant innen 85 % av boligens verdi. Du må derfor først skaffe en takst eller verdivurdering som banken kan ta utgangspunkt i.

Fordelene med dette er at en bolig ikke taper seg i verdi slik ei campingvogn eller et kjøretøy gjør. Det er derfor en bedre sikkerhet for banken, og de kan gi deg lavere rente

Du kan også få lenger løpetid, og dermed mindre å betale hver måned. Boliglån gis opptil 30 år. Lang løpetid øker imidlertid totalkostnaden på lånet. Anbefalingen er at du betaler det på samme tid du vill brukt på campingvognlånet, eller kortere.

Du slipper også en formell godkjenning av campingvogna før du får utbetalt lånet. Bare husk at du har et større ansvar for å sjekke mangler og heftelser selv, ettersom banken ikke har noen spesiell interesse i å gjøre det.

Lån til campingvogn uten sikkerhet

Det siste alternativet er at du tar opp et vanlig forbrukslån, og bruker det til å kjøpe campingvogn med.

Fordelen med dette er at det innbetales direkte på din konto. Du har dermed pengene klare i det øyeblikket du finner vogna du vil ha.

Du overfører lånet direkte til selgeren, og trenger ikke undertegne noen pantedokumenter.

Men som over: Husk å sjekke panteheftelser i Brønnøysundregistrene, og skriv en utførlig kjøpekontrakt.

Et forbrukslån vil nok ha høyere rente enn et campingvognlån, men gir deg samtidig litt mer frihet. Du kan for eksempel selge campingvogna før du har nedbetalt lånet på den, uten å måtte få det godkjent av långiveren.

Du normalt ikke få mer enn fem års nedbetalingstid. på et forbrukslån.

Sjekkpunkter for kjøp av bruktvogn

Kjøper du ei brukt campingvogn, bør du sjekke den grundig. Spesielt gjelder det hvis du ikke kjøper gjennom forhandler.

Det første du bør se på er om det er fuktskader. Det er ikke noe du kan direkte observere. Om det lukter fukt eller råte, har det kommet svært langt og du bør definitivt styre utenom kjøpet.

Ellers kan du sjekke garantier og servicehefte. Nyere campingvogner er gjerne utstyrt med en fuktgaranti et visst antall år etter kjøpet, som regel fem eller syv år.

Dernest bør du be om en fukttest. Det kan gjøres hos en caravanforhandler, og koster rundt 1 500 kroner. Det er en rimelig foranstaltning. Fuktskader vil redusere verdien og levetiden på ei campingvogn betraktelig.

Deretter sjekker du om alt er det skal innvendig og utvendig. Fungere vinduer, dører, rullegardiner og takluker tilfredsstillende? Er tilgangen på gass og elektrisitet i orden alle de stedene det er bruk for det? Sjekk alle enheter for å se om de virker. Kjøleskapet bør stå på noen timer for å få bekreftet at det blir kaldt nok.

Utvendig bør du se til at rutene er hele og ripefri og at det ikke er noen bulker i vogna. Sjekk også støtte og dekk.

Til slutt prøvekobler du med hengerfestet og ber om å ta en prøvetur.

Ta også en titt i serviceheftet om det har vært utført tester av bremser, hjullagre og gasstilførsel.

Spørsmål og svar om lån til campingvogn

Hva slags lån kan jeg til kjøp av campingvogn?

Du kan få et ordinært lån med pant i campingvogn tilsvarende andre lån til kjøretøy. Du kan også ta opp lån med sikkerhet i bolig eller et rent forbrukslån til kjøp av campingvogn.

Hva er det billigste lånet til campingvogn?

Lavest rente på lånet får du hvis du kan tilby sikkerhet i bolig eller annen fast eiendom.

Kan jeg få lån til campingvogn uten sikkerhet?

Ja, Så sant du har betjeningsevne kan du ta opp et vanlig forbrukslån. Det er vanligvis ingen føringer på hva du bruker disse lånene til. Forbrukslån gis gjerne opp til 500 000 kroner med inntil fem års løpetid.

Må jeg forsikre campingvogna?

Det er ikke noe lovfestet krav om forsikring av campingvogner. Enkelte långivere vil kreve forsikring dersom de har pant i vogna. Det kan også være fornuftig med forsikring i tilfelle brann, tyveri eller annen skade på vogna.

I denne artikkelen
 • Hva slags bobil eller campingvogn ønsker du?
 • Lån med sikkerhet i campingvogn
 • Rente på campingvognlån
 • Nedbetalingstid på lån til campingvogn
 • Egenandelskravet på campingvognlån
 • Krav til forsikring av campingvogn
 • Søk om finansieringsbevis først
 • Utbetaling av lån til campingvogn
 • Lån til campingvogn gjennom forhandleren
 • Lån til campingvogn med sikkerhet i bolig
 • Lån til campingvogn uten sikkerhet
 • Sjekkpunkter for kjøp av bruktvogn