Lån uten kredittsjekk og kredittvurdering - finnes ikke i Norge

Lån uten kredittsjekk - finnes ikke i Norge

Espen Flaa Nilsen | 22. mai 2021

Hva er en kredittsjekk?

Kredittvurdering, kredittsjekk og betalingsanmerkninger er tre begreper som ofte slynges ut når vi snakker om det samme.

Hvis vi skal prøve å skille dem fra hverandre, kan vi begynne med å si at kredittvurderingen er de betraktninger banken gjør om hvorvidt de skal innvilge et lån og i så fall hvilken rente de vil beregne på det.

Banken bruker også gjerne ordet risikovurdering. Det vil si hvilken risiko de mener det er for at den taper pengene sine ved å låne ut til den aktuelle lånsøkeren.

Kredittsjekken er de opplysninger banken innhenter andre steder. Det vil si opplysninger som er lagret hos kredittopplysningsforetakene, samt hos gjeldsregistrene som ble etablert i 2019.

Sammen med opplysninger fra blant annet Skatteetaten og Brønnøysundregistrene utarbeider kredittopplysningsforetakene en kredittscore. Det er et poengsystem som skal angi risikoen ved å gi deg kreditt. Ved lav score vil de anbefale å ikke gi deg kreditt.

Slik sett går kredittvurdering og kredittsjekk litt over i hverandre. Det er imidlertid opp til banken å foreta sin egen kredittvurdering, og deriblant hvor mye de vekt de vil legge på kredittscoren fra kredittopplysningsforetaket.

Om du har betalingsanmerkninger vil det fremkomme av kredittsjekken. En betalingsanmerkning vil gi svært lav kredittscore, og føre til at det ikke anbefales å gi deg ytterligere lån eller andre former for kreditt.

Hvorfor foretar bankene en kredittsjekk?

Det er selvfølgelig for å se hvor stor risiko det er for at lånsøkeren ikke betaler tilbake lånet han eller hun har søkt om.

Du opplyser selv om aktuelle inntekter og gjeld i søknaden din. Kredittsjekken kan et stykke på vei bekrefte opplysningene, samtidig som den gjengir en historikk fra tidligere likninger.

Av opplysninger de særlig legger vekt på er om du har betalingsanmerkninger.

Hva er konsekvensen av kredittsjekken?

Banken kan trekke tre konklusjoner på grunnlag av en kredittsjekk:

 1. Om du får lån eller ikke
 2. Hvor høyt lån de vil deg
 3. Hvilken rente du får

Dersom du har ingen inntekt, lav inntekt eller ustabil inntekt vil du få avslag på en lånesøknad, uansett hvilket beløp du søker om. Det samme er tilfelle dersom du har en betalingsanmerkning. Unntak kan noen ganger gjøres dersom du kan stille sikkerhet.

Dersom du får innvilget et lån, avhenger størrelsen på forholdet mellom inntekten din og det lånet du søker. Jo høyere inntekt du har, desto høyere lån kan de gi deg - naturlig nok. Her spiller det selvfølgelig også en rolle hvor mye gjeld du allerede har.

Når banken har kommet til at de vil innvilge deg det lånet du har søkt om, er det neste spørsmålet hvilken rente du skal få. Spesielt stor variasjon er det her når du søker om lån uten sikkerhet, også kalt forbrukslån.

Her er risikovurderingen avgjørende. Din kredittscore veier tungt. La oss se nærmere på de viktigste elementene i kredittsjekken.

En kredittsjekk hjelper banken med å vurdere om du kan få lån og hvor mye du eventuelt kan få i lån

Dette legges det vekt på i en kredittsjekk

Det er mange momenter i en kredittvurdering. Kredittopplysningsselskapene har laget noen matematiske formler hvor disse momentene teller ulikt, og altså bunner ut i en kredittscore som har stor betydning for utfallet av din søknad.

Dette er noe av det de ser på:

 • lånsøkers inntekt
 • lånsøkers gjeld i dag
 • sivilstatus og forsørgerbyrde
 • betalingsanmerkninger
 • alder
 • kjønn
 • hvor i landet du bor
 • om du bor i by eller på landet
 • om du flytter ofte

Det er på de fire første punktene hovedtyngden ligger, og hvor de fleste poengene deles ut.

Det øvrige momentene er statististiske faktorer. Vi vet at enkelte grupper er dårligere betalere enn andre, og oftere pådrar seg betalingsanmerkninger.

Personer under 25 har eksempelvis langt dårligere statistikk enn eldre. Det samme gjelder menn i forhold til kvinner. Dersom du ofte skifter bostedsadresse, tyder det på lite stabilitet og gir minuspoeng.

De statistiske faktorene alene avgjør nok ikke hvorvidt du får lån eller ikke. Men de kan ha innflytelse på hvilken rente du blir tilbudt.

Slik kan du forbedre kredittsjekken din

Det er ikke alt du kan gjøre noe med. Det er ikke bare å plutselig tjene mye mer eller få gjelden til å forsvinne.

Men det er noen ting du kan tenke på.

Dersom du for eksempel søker med en medsøker i stedet for å søke alene, vil det fremkomme en ekstra inntekt på søknaden. Det kan gjøre et betydelig utslag. Det er også mange ganger naturlig å søke sammen for ektefeller og samboere, spesielt når det er for å investere i felles bolig, bil eller andre ting til husholdningen.

Du kan også jobbe ekstra. Her skal det som regel kunne vises til en endring over tid. Det holder ikke bare å jobbe litt mye overtid en enkelt måned.

Gjeldssituasjonen kan heller ikke endres over dagen. Men kanskje du kan vurdere en refinansiering av din eksisterende gjeld sammen med en ny lånesøknad? Refinansieringer kan i noen tilfeller bety en vesentlig bedre økonomisk situasjon, Det vil en långiver ta i betraktning når de vurderer lånebetingelsene dine.

Betalingsanmerkninger er en vesentlig hindring for å få lån. Er det noe du kan få betalt ut, eventuelt med litt hjelp, vil det bedre mulighetene dine dramatisk. Har du sikkerhet i bolig, er det noen långivere som kan vurdere refinansiering selv om du har betalingsanmerkninger eller inkassosaker.

Men det er altså ikke alt som lar seg endre, i hvert fall ikke på dagen. Du kan imidlertid ha kredittsjekken og disse faktorene i bakhodet slik at du over tid kan bygge deg opp en kredittprofil som er tilpasset bankenes drømmekunde.

Kan jeg få lån uten kredittsjekk?

Det er en del som kunne tenke seg å få bort dette leddet med kredittsjekk når de søker om lån. Det tar tid, noen får innsikt i dine personlige data, og ikke minst er det mange som vet at de vil komme svært dårlig ut av sjekken.

Alle profesjonelle långivere vil imidlertid foreta en kredittsjekk. Sannheten er at de antakelig ville gått på betydelig flere tap dersom de ikke gjorde det. I prinsippet kunne de kanskje gjort det, men de ville i så fall måttet ha beregnet høyere renter.

Bankene er dessuten langt på vei pålagt å foreta kredittsjekk av kundene sine. Det er forutsatt i konsesjonen de får av myndighetene og i utlånsforskriften.

Lån uten kredittsjekk er derfor kun mulig dersom du låner privat.

Lån på dagen uten kredittsjekk

Noen ganger haster det med å få lån. Kanskje er det en bil som skal hentes ut fra verkstedet, eller det et feriekupp som kun er tilgjengelig i kort tid.

Spørsmålet er da om man kan hoppe over dette forsinkende elementet som kredittsjekken utgjør.

Svaret er nei. En långiver vil ikke forhaste seg ved å renonsere på kravet om forsvarlig kredittvurdering, deriblant innhenting av kredittsjekk.

Den gode nyheten er at kredittsjekken normalt ikke tar lang tid. Det meste er automatisert. Er opplysningene i søknaden din utfyllende, ukompliserte og lett kontrollerbare vil det ikke ta noe ekstra tid.

Noen ganger kan man faktisk få svar på dagen, eller påfølgende virkedag, på en søknad om forbrukslån.

Kan jeg få smålån uten kredittsjekk?

Smålån, mikrolån, sms-lån og liknende utgjør ikke like stor risiko for tap for utlånere. Kan man hoppe over kredittsjekken i slike situasjoner?

Kredittgiverne er imidlertid konsekvente når det gjelder kredittsjekken.Mange små lån vil tross alt utgjøre en tapsrisiko samlet sett dersom man ikke sikret seg litt ekstra.

Også andre selskaper som yter kreditt vil innhente kredittsjekker. Det inkluderer mobilabonnement og strømleveranser der du betaler for forbruket på etterskudd.

Alle søknadsskjemaer for kredittavtaler vil normalt inneholde et punkt om at du kredittsjekkes.

En annen ting er at kredittsjekken ikke er like streng når du søker smålån. Du trenger tross alt ikke så høy inntekt når du ønsker å låne 10 000 kroner, som når du søker om 100 000.

Kan jeg kredittsjekke meg selv?

Du har etter norsk lov tilgang på alle opplysninger som er lagret om deg,

Du skal uansett få gjenpart av de opplysninger som blir oversendt til banken du søker lån i.

Dersom du vil undersøke hvor kredittverdig du er før du sender søknaden, kan du sjekke direkte hos et kredittopplysningsforetak. Her vil du kunne logge deg inn via din BankID for å få tilgang på din side.

Bisnode er et slikt kredittopplysningsforetak. Det er det samme om du kontakter dette eller et av de andre tre foretakene som har konsesjon. Alle sitter på de samme opplysningene.

Opplysninger kredittopplysningsforetak har innhentet fra andre vil være fritt tilgjengelig på Din side. Beregningen av kredittscore vil de imidlertid se på som sitt eget “åndsverk”. Den må du derfor betale et lite beløp for å få utlevert.

Fra Din side kan du også legge inn en frivillig kredittsperre. Det kan være aktuelt hvis du har vært utsatt for identitetstyveri. Med en kredittsperre sørger du for at ingen kan ta opp lån i ditt navn. Vær oppmerksom på at du da må opprette en slik sperre hos alle fire kredittopplysningsforetakene.

I denne artikkelen
 • Hva er en kredittsjekk?
 • Hvorfor foretar bankene en kredittsjekk?
 • Hva er konsekvensen av kredittsjekken?
 • Dette legges det vekt på i en kredittsjekk
 • Slik kan du forbedre kredittsjekken din
 • Kan jeg få lån uten kredittsjekk?
 • Lån på dagen uten kredittsjekk
 • Kan jeg få smålån uten kredittsjekk?
 • Kan jeg kredittsjekke meg selv?