Snitt avler skrift

Kjartan Fløgstad, Ola Enstad og Jon Hellesnes

Den endelege løysinga på skulpturproblemet

Det Norske Samlaget

140 s. Kr. 348,-

Kurvet og rett


Deres tekster leser seg inn i og ut fra skulptørens metoder, som anskueliggjøres med modellbilder i slående svart/hvit bokdesign fra forskjellige faser av sju serier. Utgangspunktet er Enstads kubiske blokker som deles med kurvete og rette snitt, slik at det oppstår et avgrenset antall positive og negative figurer eller arkitektoniske og assosiative former. Enkeltdelene kombineres i bestemte konstellasjoner og åpner for utallige andre. På boksidene utfolder prosessene med deling, snitting, oppstilling og sammenføying seg som sekvenser, slik at de skulpturelle stadiene grupperes til et forløp av fantasi og refleksjon. Det begynner alltid med og ender ofte i den hele blokkformen, men det meste skjer underveis på delenes tur/retur. For eksempel når forestillingen om forgjengelighetens Venezia leker seg fram av serien med biter som blir båter og kuppelarkitektur. Eller er det Karons farkoster for den siste ferden, slik Hellesnes foreslår. Og fastslår at «ved eit minimum av inngrep i materialet løyser Enstad ut eit maksimum av form». Kunstneren selv viser mot de mange mulighetene som serien åpner for med tittelen «Den som har noko å fara med - han fer».

«Ei urhending»


Hellesnes ser både «ei urhending» og mange enkelthend

RELATERT