Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Mer
Min side Logg ut

100 000 amerikanske barn i fengsel

Shaquanda (14) dyttet skolevakten, satt inne i ett år.

I MARS 2006 ble da 15 år gamle Shaquanda Cotton fra Texas dømt til fengsel på ubestemt tid. Forbrytelsen hennes var at hun som 14-åring hadde dyttet en skolevakt som ikke ville slippe henne inn en dag hun kom tidlig på skolen.

Under rettssaken i domstolen for mindreårige kom det fram at vakten ikke fikk noen skader, men at Shaquanda selv fikk hjernerystelse og et kutt på hånden.

Dommen på ubestemt tid innebar at hun kunne risikere å sitte innesperret fram til hun var 21 år.

Saken skapte opprør, og en lang rekke prominente personer har engasjert seg. Kritikerne mener saken er et eksempel på at det foregår en rasistisk og umenneskelig behandling av fattige svarte barn i USA, og familien har stått fram for at datteren og andre i hennes situasjon skal få hjelp.

I en lang rekke saker har Chicago Tribune avdekket grove overgrep i ungdomsfengselssystemet i Texas. Nær 90 prosent av de mindreårige innsatte i delstaten har straffer som ikke er tidsbegrenset. Ungdommene risikerer å være fengslet helt til de er 21.

I april i fjor ble Shaquanda satt fri etter massivt press - og etter å ha sittet over et år i ungdomsfengsel.

«OVER HELE USA blir utallige skolebarn - spesielt fattige fargede - tvunget ut av skolen og inn i fengsler for mindreårige for små forseelser. Tidligere ville dette ført til at de fikk rådgivning eller måtte en tur på rektors kontor snarere enn å møte i retten.» Det skriver det anerkjente borgerrettighetsgruppen Southern Poverty Law Center (SPLC).

Gruppen har nå satt i gang en nasjonal aksjon de kaller School-to-Prison Reform Project. Det sitter i underkant av 100 000 amerikanske mindreårige i voksenfengsler og lukkede anstalter (juvenile detention centres) som i praksis fungerer som fengsler for barn og unge.

image: 100 000 amerikanske barn i fengsel

SPLC gir juridisk hjelp til svarte og underprivilegerte i sørstatene, og har allerede hjulpet flere barn som er blitt tiltalt i domsstoler for mindreårige og urettmessig dømt til fengsel.

Et av tilfellene gruppen skriver om er lille Darius. Gutten var ni år da han havnet i barnefengsel, der han måtte være i to måneder. Han gikk glipp av tiårsdagen sin, fikk ikke feire thanksgiving med familien eller delta i stefarens begravelse.

«Forbrytelsen» hans var å true en lærer med et plastikkredskap. SPLC fikk gutten løslatt, og tvunget gjennom at han skulle få spesialundervisning og psykologhjelp. Et tiltak for å bedre relasjonene i familien hans er også del av støtteopplegget.

USA ER DET landet i verden som har flest innbyggere i fengsel. Ifølge det amerikanske justisdepartementet var nærmere 2,2 millioner mennesker i fengsel i 2005, og tallet har økt jevnt de siste 33 årene.

Av verdens drøyt 9 millioner fengselsinnsatte er nesten en fjerdedel amerikanske.

Blant fengselsbefolkningen i USA er de svarte svært overrepresentert i forhold til andre etniske grupper. De har over seks ganger så stor sannsynlighet for å sitte i fengsel som hvite. En av åtte svarte menn mellom 25 og 29 år sitter til enhver tid inne.

Per i dag sitter over 900 000 svarte i fengsel - i 1954 var tallet 98 000.

Amnesty er en av organisasjonene som har kritisert den harde behandlingen av mindreårige lovbrytere: I 2005 satt 2 225 personer i fengsel på livstid uten mulighet for prøveløslatelse, for forbrytelser begått mens de var under 18 år.


BARE 13 AV DE
amerikanske delstatene har satt en fast kriminell lavalder. Ifølge UNICEF varierer lavalderen i disse statene mellom 6 og 12 år. De fleste praktiserer prinsippet om at barn mellom 7 og 14 kan holdes ansvarlige for handlinger, men ikke ta det fulle ansvaret for dem.

I nordiske land, der den kriminelle lavalderen ligger rundt den norske på 15 år, står ideen om at unges lovbrudd er et symptom på problemer i barnets utvikling sterkt. Dermed må myndighetene sørge for sosiale hjelpetiltak, og straff av barn anses som brutalt og uakseptabelt.

I USA er holdningene til straff delvis annerledes. Ideen om at det finnes «a criminal mind» - en kriminell personlighet - er sterkere enn her, og det moralske ansvaret den enkelte har for sine handlinger vektlegges i større grad også ned i ganske lav alder.

Psykologen Stanton Samenow er en av dem som har formulert dette i boken «Inside the Criminal Mind» som kom i ny utgave i 2004.

Fattigdom, skilsmisser og medievold skaper ikke kriminalitet, hevder Samenow, som har drevet kliniske studier av lovbrytere i flere tiår. Kriminelle har et spesielt tankesett, som man ofte kan finne helt fra de er små. Dette tankesettet er «bekymringsverdig annerledes enn hos lovlydige borgere», mener han.

Denne typen forståelse av kriminalitetens natur har bredt gjennomslag i befolkningen i USA. Når dommere mange steder utpekes gjennom demokratiske valg, forsterker det trolig tendensen til at domstolene blir «tough on crime». Guvernører kan også fristes til å få dødsdømte avrettet for å markere at de straffer lovbrytere hardt.

NETTOPP LÆREVANSKER, fattigdom og vanskelige familieforhold preger bakgrunnen til barna som havner i ungdomsfengslene, mener SPLC på sin side.

Shaquanda Cotton var en av dem. Jenta har diagnosen ADHD, og som så mange andre barn trenger hun oppfølging og tilpasset undervisning snarere enn fengsel, mener gruppen.

«Dette er barn som desperat trenger en hjelpende hånd. I stedet påføres de traumer og brutaliseres - noe som øker risikoen for at de ender opp i fengsel. Dette er tragisk for barna og for alle oss andre, fordi det splitter lokalsamfunn, innebærer sløsing med millioner av skattebetalernes penger og ikke bidrar i det hele tatt til å redusere kriminalitet», sier lederen for SPLC, Richard Cohen, på organisasjonens hjemmeside.

Det er flest ungdom mellom 15 og 17 år som må gjennom rettsvesenet.

Likevel viser tall fra det amerikanske justisdepartementets Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention at mindreårige under 15 år utgjorde 32 prosent av de arresterte ungdomsforbryterne i 1999. Det betyr at flere titalls tusen barn under 15 blir arrestert hvert år.

BLANT DEM SOM har blitt behandlet som kriminelle trekker SPLC fram flere eksempler (alle navnene er endret av hensyn til barna):

David i Louisiana hadde allerede vært flere ganger i ungdomsretten da han kom til 10. klasse. Problemet var i all hovedsak den frustrasjonen og skammen han hadde bygget opp fordi han aldri hadde lært å lese. Læreren og medelevene latterliggjorde ham, og SPLC har gått til sak mot skoledistriktet med anklager om at de ikke gir elever med problemer den ekstraundervisningen de behøver.

Gabe på 9 år ble utvist fra skolen i Alabama i ett år etter å ha dyttet en lærer. Han har alvorlige lærevansker. SPLC har, etter at moren til gutten tok kontakt med dem, sørget for at gutten får spesialundervisning og klarer seg bedre.

Zuri på 12 mistet hjemmet sitt under orkanen Katrina. Hun ble diagnostisert med en bipolar lidelse allerede som 5-åring, men fikk ikke hjelp på den nye skolen i Baton Rouge. Hun ble mobbet av andre elever, og oppførselen hennes førte til at hun måtte i talløse møter med skoleledelsen. SPLC har inngått forlik etter å ha saksøkt skoledistriktet - og myndighetene har forpliktet seg til radikalt å forbedre spesialundervisningen for vanskeligstilte elever.

VEIEN TIL FENGSEL begynner i klasserommene, mener SPLC, der særlig svarte barn blir diskriminert. Svarte blir utvist fra skolene tre ganger så ofte som hvite elever. Og når barna kommer inn i ungdomsrettssystemet, får saken ofte en tragisk vending:

«Andelen svarte vokser for hvert ledd i systemet - fra pågripelse til dom - helt til denne gruppen, som representerer bare 16 prosent av nasjonens unge, utgjør 58 prosent av alle mindreårige som sendes til USAs voksenfengsler», skriver organisasjonen på sine websider. 

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

«JUVENILE DETENTION CENTRE»: Slik ser et av ungdomsfengslene i USA ut. Dette er fra Coke county i Texas.
RISIKERTE 7 ÅRS FENGSEL: Da hun var 14 år gammel dyttet Shaquanda Cotton en av vaktene på skolen. For det ble hun dømt til fengsel på ubestemt tid, og risikerte å sitte til hun var 21 år.
STATEN GRANSKES: I en lang rekke saker har Chicago Tribune avdekket grove overgrep i ungdomsfengselssystemet i Texas.
DE RESSURSSVAKE BARNA: De siste årene har flere journalister og aktivister dokumentert forholdene for amerikanske barn i fengsel, blant annet den anerkjente TIME-journalisten Steve Liss i boken «No Place for Children: Voices from Juvenile Detention».
MASSIVT PRESS: Shaquanda slapp fri på vårparten i fjor, etter massivt press og mye publisitet.
STARTET KAMPANJE: Dette er barn som desperat trenger en hjelpende hånd. I stedet påføres de traumer og brutaliseres, mener lederen for Southern Poverty Law Center Richard Cohen.
Utforsk andre nettsteder fra Aller Media