250 ble syke etter å ha bodd på dette hotellet

Verdens første utbrudd av legionella kom i 1976.

LEGIONÆRENE FIKK LIDE. I juli 1976 feiret Den amerikanske legion landets 200-årsjubileum i på sitt årlige møte i Philadelphia.

Mange av legionærene bodde på det elegante Bellevue Stratford Hotel. Dette var en stor begivenhet for mennene, som hadde koner og barn med. De fleste familiemedlemmene bodde på et nabohotell.

Konferansen gikk helt etter planen og folk hvert til sitt uten å ane at noe var galt.

TERROR? En uke etter brøt det ut en mystisk sykdom blant dem som hadde vært på hotellet. Fra hele delstaten kom det plutselig telefoner inn til organisasjonen for veteraner. De varslet om at mange var syke. Noen var også døde.

Var det noe i lufta på hotellet? Var det vannet som ble servert? Kunne de være offer for terrorisme? Spekulasjonene var mange, og folk var livredde.

Luftvåpen-veteran Ray Brennan var den første som mistet livet. Tilsammen døde 34 mennesker døde av en sykdom som lignet på lungebetennelse. 221 andre ble syke.

Venner og naboer døde, mens andre måtte tåle lange sykehusopphold.

Mange syke og deres familier opplevde å bli utstøtt i lokalsamfunnet. Ingen visste hvilken sykdom de hadde fått, og de visste heller ikke at den ikke smitter mellom mennesker.

250 ble syke etter å ha bodd på dette hotellet

Bob Dylan skrev til og med en låt om sykdommen, «Legionnaire\'s disease»:

Some say it was radiation, some say there was acid on the microphone,
Some say a combination that turned their hearts to stone,
But whatever it was, it drove them to their knees.
Oh, Legionnaire\'s disease.


DE ANTE IKKE HVA DET VAR.
Redselen bredte om seg, og både statlige og føderale myndigheter satte inn store ressuser på å finne ut hva det kom av.

Sykdommen fikk raskt navnet Legionærsyken. Og amerikanske legionærer følte at navnet på den nye sykdommen ble en belastning for dem.

Seks månder senere, 18. januar 1977 klarte bakteriologene å identifisere synderen. Den tidligere ukjente bakterien som forårsaket mysteriet fikk navnet Legionella pneumophilia.

Først i 1982 fant en mikrobiolog ut at bakterien antakelig stammet fra drikkevannet i tappekraner i privathus som havnet i sølepytter i veien.

Bakteriene hadde kommet seg inn og vokst i varmtvannsystemet til hotellet. Herfra spredte de seg til mennesker via dusjene og air condition-systemet.

Like etter stengte hotellet for å pusse opp. I 1980 åpnet det igjen under nytt navn, The Fairmont Hotel. Siden har det stengt og åpnet igjen flere ganger under nye navn. I dag heter det Park Hyatt Philadelphia. De skriver ingenting om sin vanskelige historie på nettsidene.

KOM MED TEKNIKKEN. Senere har det kommet flere utbrudd og enkelttilfeller mange steder, og det er fastslått at sykdommen må ha opptrådt tidligere enn i 1976, i hvert fall i 1960-årene. Folk som var blitt syke eller dødd hadde ikke vært klar over hvilken sykdom de hadde fått. 

Først med dette store utbruddet ble man klar over at det ikke var vanlig lungebetennelse det dreide seg om.

Det ble også etter hvert klart at dette er en gammel bakterie som i århundrer har holdt seg i sumpområder.

Nå hadde den funnet en ny nisje i moderne airconditionsystemer. Når denne bakterien spres gjennom en sprayeffekt, går den til angrep på de menneskelige lunger.

Det første utbruddet i Norge ble registrert i Stavanger høsten 2001, smittekilden var et kjøletårn. Høsten 2002 oppstod det nye tilfeller av sykdommen, også denne gangen i Stavangerområdet.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail:

DAGENS LOBBY: Hotellet har skiftet navn.
DET MYSTISKE HOTELLET: Her ble over 200 syke.
SKREKKHOTELLET: Står fortsatt der som et av Philadelphias landemerker.