Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Mer
Min side Logg ut

Abortpillen aldri godkjent

Kan redde hundretusener av kvinner, men er for kontroversiell.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

STADIG FLERE norske kvinner velger å utføre medikamentell abort framfor kirurgisk abort. For noen år siden var den kirurgiske metoden eneste mulighet i Norge.

Ifølge helsepersonell er det en rekke fordeler med metoden, og mindre risiko for komplikasjoner enn ved kirurgisk abort.

- For kirurgisk abort er det en komplikasjon at livmoren kan perforere, den risikoen er ikke-eksisterende ved medikamentell abort. Infeksjon etter abort og problemer med en svak livmorhals ved senere graviditet er antagelig også enda lavere. Ingen av disse opptrer hyppig, men likevel, sier Bjørn Busund, overlege ved gynekologisk avdeling Ullevål universitetssykehus, til Dagbladet.no.

MEN LEGEMIDLENE som brukes ved denne abortmetoden, er omstridte. En av de to medisinene som brukes, Cytotec, ble nylig tatt av markedet i Tyskland, og helsepersonell i Sverige uttrykker bekymring for at medikamentet kan forsvinne.

Faktisk har aldri legemiddelfirmaet Pfizer søkt om godkjenning for denne bruken av legemiddelet noe sted i verden, på tross av at en rekke undersøkelser viser at medikamentet er sikkert, billig og effektivt til bruk ved abort.

Dette gjør at leger mange steder i verden ikke har tilgang til Cytotec for å fremkalle abort eller at de vegrer seg for å bruke det. Myndighetene godkjenner ofte ikke bruken, både på grunn av manglende søknad om godkjenning fra produsenten, men ikke minst på grunn av den sterke abortmotstanden, og abortlovene, i mange land.

Opprinnelig er Cytotec, som fører til sammentrekning av livmoren og utstøting, et legemiddel til behandling av magesår.

I NORGE har myndighetene valgt å anbefale virkestoffet i Cytotec for bruk ved abort gjennom legemiddelhåndboka, på tross av at produsenten ikke har søkt om godkjenning for denne bruken, eller indikasjonen, som det heter på fagspråket.

- Vi godkjenner for den bruken det søkes om, men det er ikke forbudt å bruke medisiner utenom den godkjente formen. Misoprostol, virkestoffet i Cytotec, skal brukes ved medikamentell abort, det står i legemiddelhåndboken. Så leger har støtte i retningslinjene når de bruker det, sier Pernille Harg ved Legemiddeltilsynet til Dagbladet.no.

Hun forklarer at et legemiddelfirma søker de bruksområdene de vil, og at tilsynet ikke kan pålegge dem å søke et bruksområde.

Legene som bruker slike medikamenter blir da personlig ansvarlige for behandlingen, rent formelt.

- Når jeg som lege bruker det på andre ting enn det er godkjent for, er det jeg som har ansvaret. Det kan jeg gjøre når behandlingen er så godt dokumentert som Cytotec er til bruk ved abort, sier Busund.

VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO) anslår at 68 000 kvinner dør årlig som direkte følge av usikre og illegale aborter. Millioner får komplikasjoner. De har oppført Cytotec til bruk ved gynekologi og fødsler som et av «essensielle legemidler» i sin oversikt fra 2005.

Tilgang til legemiddelet Cytotec ville kunne hindret mange av dødsfallene. Ifølge den svenske overlegen Kristina Gemzell Danielsson har Cytotec omsatt i Sør-Amerika allerede hindret at liv går tapt.

- Da Cytotek ble tillgjengelig minsket dødsfallene drastisk. Til tross for at abortene er illegale kan det fremdeles gjøres ting, sier Gemzell Danielsson til SVT.

For uansett om myndighetene forbyr det, fortsetter kvinner å ta abort.

- Det er en klar begrensning i hvor mye lovgiving har å si. Aborter utføres enten man vil eller ikke, det vet man fra en rekke undersøkelser. Illegalt utførte kirurgiske inngrep har en mye større komplikasjonsrisiko, og antagelig vil det være slik at illegalt utførte medikamentelle aborter vil være mindre farlig, sier Busund.

En artikkel i det medisinske tidsskriftet Lancet, bekrefter det Busund hevder: 19 til 20 millioner aborter utføres årlig av individer uten nødvendig faglig kunnskap, under forhold som er under minimumsstandard, eller begge deler, skriver forskerne.

Medisinere har selv tatt initiativ til å samle dokumentasjon, og beskrive hvordan legemiddelet skal brukes, for å spre denne kunnskapen rundt i verden, siden det ofte ikke er tilgjengelig.

PFIZER NORGE sier de ikke har noen planer om å trekke Cytotec fra markedet, og medisinsk fagsjef dr. Yngve Mikkelsen svarer følgende på spørsmålet om hvorfor de ikke har søkt om godkjenning for Cytotec til bruk ved abort:

- Cytotec er ikke godkjent for å fremprovosere abort fordi Pfizer ikke har dokumentasjon for slik bruk. Det finnes andre medisiner som har denne indikasjonen og som kan brukes i stedet. Når leger likevel kan bruke Cytotec for å fremprovosere aborter, er det fordi de har fri rekvireringsrett, skriver Mikkelsen til Dagbladet.no i en epost.

På spørsmål om det er fordi abortspørsmålet er så sensitivt at de ikke har søkt om godkjenning, svarer Pfizer følgende:

- Vi kan bare svare for Pfizer. Men det er definitivt ikke slik. Vi har gjort studier for å dokumentere effekten til bruk ved magesår, som også er den indikasjonen vi har. Cytotec er fortsatt tilgjengelig. Det foreligger for øyeblikket ingen planer om å stanse produksjonen.

MEN LEGER SOM er eksperter på området, mener det er annerledes.

- Det største hinderet for å bruke dette legemiddelet i obstetrikk (fødselsmedisin)  og gynekologi har vært patent-innehaver Searle, nå inkorporert i Pfizer. Det amerikanske selskapet har ikke søkt om lisens for noen reproduktive indikasjoner, på tross av den massive litteraturen om hvor sikkert og effektivt det er, skriver legene Andrew D. Weeks, Christian Fiala, og Peter Safari i British Journal of Obstetrics and Gynecology.

De fortsetter:

- Årsaken er trolig at legemiddelselskapet vil unngå potensielt skadelige diskusjoner om legemiddelets bruk ved abort, men utfallet er at millioner av kvinner nektes en behandling som er livreddende. [...] Disputten om misoprostol har til tider blitt en intens kamp mellom fødselsleger og aktivister på den ene siden, mot antiabort-grupper og den farmaseutiske industrien på den andre.

DE SAMME kontroversene har omgitt det andre legemiddelet som brukes ved abort i Norge, nemlig Mifegyne, som inneholder virkestoffet mifepriston. Produsenten ville først ikke selge legemiddelet i Norge.

- Historien om innføringen av mifepriston som abortmiddel er interessant. Enkelte har ment at bruk av medikamentelle metoder reduserer den emosjonelle barrieren mot å få utført abort og at antall aborter derfor kan komme til å øke.

Motstanden fikk enkelte steder et nærmest militant preg, skriver overlege Britt-Ingjerd Nesheim i Tidsskrift for den norske legeforening.

Hun forklarer at legemiddelfirmaet var lite interessert i å utvikle produktet videre, først og fremst av redsel for boikott av andre og mer økonomisk lønnsomme legemidler. Derfor har mye av forskningen på området vært finansiert og utført i regi av Verdens helseorganisasjon.

- Firmaet ønsket opprinnelig ikke å søke om registreringstillatelse i noe land, og det var oppfordringer fra helsemyndighetene i Frankrike, Storbritannia og Sverige som førte til at midlet ble registrert der. Senere ble patentet på mifepriston overdratt til den personen som hadde syntetisert stoffet først, og vedkommende driver nå et firma som kun produserer mifepriston. Dette firmaet kan derfor ikke utsettes for boikottrusler av abortmotstandere, opplyser Nesheim.

DET ALLER STØRSTE problemet som omgir den manglende utbredelsen av Cytotec, er at det kan stoppe blødninger etter fødsler, noe som er en av de viktigste årsakene til at 500 000 kvinner dør årlig verden over.

Leger og aktivister håper nå at det finnes et håp i at patentet har gått ut. Det betyr at kopimedisiner kan produseres, og de første har allerede kommet på markedet. Håper er at de vil distribueres i større utstrekning enn orginalen.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

- VIL IKKE STANSE PRODUKSJON: På tross av at Cytotec er trukket fra markedet i Tyskland, sier Pfeizer Norge at de ikke har planer om å stoppe produksjonen her.
MILLIONER: Årlig tar nærmere 20 millioner kvinner abort under utilfredsstillende forhold. WHO anslår at 60 000 dør av skadene, og millioner blir skadet. I utviklingsland i Afrika er problemet størst.
IKKE GODKJENT: Legemiddelprodusenten av medikamentet Cytotec vil ikke ha det godkjent for bruk ved fødsler, gynekologi, eller abort. - Årsaken er trolig at legemiddelselskapet vil unngå potensielt skadelige diskusjoner om legemiddelets bruk ved abort, hevder medisinere.
MINDRE SKADELIG ENN KIRURGISK ABORT: Forskning viser at man får færre komplikasjoner ved bruk av medikamentell abort enn ved kirurgisk.
STADIG FLERE: Ved norske sykehus foretrekker stadig flere kvinner medikamentell abort.
BRUKER MEDISINEN PÅ EGET ANSVAR: Overlege Bjørn Busund.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!