ADHD og ritalin:

Si din mening:Er det riktig å gi ritalin til ADHD-barn? ADHD: ADHD betyr Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hovedtrekk ved ADHD er oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet. Diagnosen stilles når symptomene på disse trekkene er så framtredende at de sterkt begrenser personens mentale, læremessige og sosial evner. For at en voksen skal få diagnosen, må det dokumenteres en historie med slike vansker fra barndommen. Omkring hver tredje person med ADHD har lærevansker. Minst like mange har atferdsvansker. Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Ritalin-effekter Barna får mer normal oppførsel. Snakker, støyer og avbryter mindre. Bedre håndskrift og finmotorisk kontroll. Bedre oppførsel, lekeevne og selvstendig lære- og arbeidsevne. Mindre aggressive verbalt og fysisk. Mindre impulsiv stjeling og ødelegging. Bedre forhold til familien. Mindre behov for å bli kontrollert av foreldre og lærere. Mer utholdende og oppmerksomme. < Bedre i sport. Bivirkninger: Søvnløshet og senket appetitt. Hodepine, svimmelhet, magesmerter, kvalme. Økt irritabilitet, mer emosjonell. Nervøsitet, vekttap, økt hjertefrekvens og blodtrykk. Utslett, kløe, feber. Bør ikke brukes på barn under seks år på grunn av manglende klinisk erfaring. Misbruksfare: Misbruk av ritalin i tablettform er sjeldent, og forekommer oftest blant allerede narkomane. Ikke økt risiko for å bli stoffmisbrukere for barn som tar ritalin, ifølge studier. Forebygger muligens seinere rusmisbruk. ADHD er overrepresentert blant rusmisbrukere. Kontrollert medisinering minsker trang til ukontrollert selvmedisinering. Kilder: Aanonsen, Nils Olav: Medikamentell behandling Felleskatalogen Richardsson, Wendy: ADHD og misbruksproblematikk ADHD-foreningen ADHD-risikoBarn med ADHD som ikke får hjelp og behandling risikerer i større grad enn andre: Å droppe ut av skolen Å ikke fullføre videregående Å ha ingen eller få venner Å prestere dårligere på jobb Å røyke tobakk eller ta illegale stoffer mer enn normalt Å bli oftere gravid i tenårene Å bli smittet av seksuelt overførbare sykdommer Å kjøre fort og bli involvert i trafikkulykker Å oppleve depresjoner og personlige problemer som voksneKilde: Fra opprop skrevet under av over 70 ledende vitenskapsmenn innen medisin, psykiatri og psykologi, januar 2002. Ritalin-eksplosjon: Markant i økning av bruk av ritalin til medisinske formål i den vestlige verden på 1990-tallet. Forklares med USAs økende bruk av ritalin som behandling av barn med diagnosen ADHD. Verdensproduksjonen av ritalin til medisinsk bruk økte fra 2,8 tonn i 1990 til rekordhøye 19,1 tonn i 1999. Det vil si 640 millioner daglige doser. «Medisinsk bruk» betyr i hovedsak medisinering av ADHD. USA bruker 85 prosent av all produsert ritalin. Canada topper i år for første gang lista over landene med høyest daglig konsum per 1000 innbyggere. Kilde: FN/INCB Norge foran: 1. Canada (4,5) 2. USA (3,66) 3. Sveits (2,79) 4. Island (2,29) 5. New Zealand (1,72) 6. Australia (0,99) 7. Nederland (0,99) 8. Storbrittannia (0,99) 9. Norge (0,75) 10. Israel (0,58) 11. Tyskland (0,56) 12. Belgia (0,47) 13. Spania (0,24) 14. Danmark (0,19) 15. Chile (0,15) Tallene vier daglige definerte doser per 1000 innbyggere.Kilde: FN/INCB Relaterte artikler: En barndom på dop? Problembarn til Stortinget