- Al-Qaida er knust i Irak

Færre angrep, kidnappinger og svak rekruttering tyder på at USA kan ha lyktes.

AMERIKANSK OPTIMISME i Irak økte da lederen for al-Qaida i landet, jordaneren Abu Musab al-Zarqawi, ble drept i et amerikansk bombeangrep ved byen Baquba i juni 2006.

Men terrornettverket slo hardt tilbake med en rekke større operasjoner. Optimismen stilnet.

Nå mener flere høytstående amerikanske militære i Irak at det er grunn til ny optimisme. Flere hevder at terrorgruppene knyttet til al-Qaida er satt ut av spill i landet. De ønsker å erklære seier over al-Qaida.

Ifølge Washington Post mener offiserer i den amerikanske hæren at de har påført alvorlige og muligens irreversible skader på terrornettverket i Irak de siste månedene. En av dem som ønsker en seierserklæring er generalløytnant Stanley McChrystal, som er lederen for Joint Special Operations i Irak. Han mener al-Qaida i Irak er mer eller mindre utradert.

- Al-Qaida inspirerte grupper i Irak har mistet tilhengere siden 2005. Disse gruppene har aldri vært særlig populære i befolkningen. Tidligere samarbeidet de med sunni-stammer i sunnitriangelet. Tidligere var det enklere for de lokalt orienterte sunnimuslimene og de globalt orienterte al-Qaida-gruppene å kjempe sammen mot amerikanerne, sier forsker Truls Hallberg Tønnessen ved Forsvarets forskningsinstitutt til Dagbladet.no.

Al-Qaida så på Irak som et av mange steder hvor de kunne utøve sin globale kamp. Men de fleste sunni-irakere hadde ikke det som mål, de ønsket et sterkt, sunni-ledet Irak. Al-Zarqawis forsøk på å sette igang borgerkrig likte de ikke. Enkelte av sunniene var også skeptisk til å fullstendig boikotte den politiske prosessen i Irak, ettersom det førte til svekket innflytelse for sunni-muslimene.

I IRAK HAR AL-QAIDAS MÅL vært å drive de utenlandske styrkene ut av landet og destabilisere det folkevalgte styret i landet.

Terrorgruppene, som kalles al-Qaida i media, dreier seg i virkeligheten om grupper med forskjellige navn inspirert eller tilknyttet al-Qaida. De har de samme globale målene som al-Qaida, med ønske om et islamsk verdenskalifat, utsletting av staten Israel, bekjempelse av amerikansk imperialisme og en stopp i spredningen av vestlig, sekulær kultur.

- Al-Qaida er knust i Irak

Antall medlemmer i al-Qaida-inspirerte grupper i Irak er uklart, Global Security opererer med flere enn 1000. I dag er det vanskelig å si noe om hvilke nasjonaliteter som er med i gruppene, men mye tyder på at flere irakere fortsatt er fremtredende medlemmer. Al-Qaida har forsøkt å gjøre seg mer populære i den irakiske befolkningen ved å tone ned det utenlandske opphavet til fordel for irakifisering.

AL-QAIDA HAR nok som amerikanerne hevder opplevd tilbakeslag de siste månedene i Irak. 

Antall aksjoner med selvmordsbombere kan gi en indikasjon, de er nemlig gått betydelig ned, fra 60 i januar til 30 i måneden siden juli. Det er imidlertid ikke bare al-Qaida som har stått bak slike aksjoner, men en rekke andre sunni- og sjiagrupperinger.

- Det er vanskelig å si hvem som står bak, men al-Qaida tar på seg ansvar for mange av voldsaksjonene. Det er tydelig at de også har stått bak flere av de større operasjonene. Også dette har ført til at de har mistet støtte, angrep på sivile er upopulært, sier Hallberg Tønnessen.

I LØPET AV SOMMEREN har flere ledere for al-Qaida blitt tatt. Avhør har ført til at flere medlemmer er drept eller tatt.

Flommen av al-Qaida krigere fra Syria og inn i Irak har også blitt mindre, men årsaken til det er uklar. Det kan hende terrornettverkets folk drar til andre land, som for eksempel Afghanistan. Men antakelig er ikke dette svært godt koordinert og sentralstyrt.

- Mye rekruttering foregår nok individuelt, og handler om hvor mennene har lyst til å dra. Irak er nok mindre attraktivt som et mulig område å dra til for å slåss i dag enn for noen år siden. Afghanistan og andre land synes å være mer attraktive, sier Hallberg Tønnessen.

EN DEL AV SUKSESSEN FORKLARER amerikanske militære med utplassering av amerikanske og irakiske styrker der al-Qaida har stått sterkt, i Bagdad og Anbar-provinsen.

- De er mindre og mindre koordinerte, mer og mer fragmentert, sier amerikanernes nestekommanderende i Irak, Raymond T. Odierno til Washington Post. Han vektlegger dårligere forsyningslinjer og færre støttepunkter. Odierno mener nettverkets kapasitet er redusert med mellom 60 og 70 prosent siden starten av året. Men samtidig understreker han at det bare trengs tre mennesker til å arrangere en selvmordsaksjon som kan drepe mange tusen mennesker. 

Kritikere i det amerikanske forsvaret ønsker ikke å ta seieren på forskudd, og advarer mot al-Qaidas evne til plutselig å slå til med et nytt, ødeleggende angrep. Sjefen for US Central Command, admiral Willam J. Fallon, mener det er best å avvente situasjonen. Tallene er uklare, og spørsmålet er hvor lenge den roligere perioden vil vare. Tre måneder er for kort tid til å trekke konklusjoner, blir det sagt. Det er også registrert flere selvmordsangrep nord i Irak den siste tida, og en teori går ut på at al-Qaida har flyttet nordover.

General Petraeus, lederen for amerikanske styrker i Irak, har lenge klaget over at Central Command er for negative i sine analyser av Irak.

AMERIKANERNE ER OGSÅ FORNØYD med det som de mener har vært en vellykket rekruttering av sunnistammer til å kjempe mot al-Qaida.

I år har amerikanske myndigheter gitt våpen til disse opprørsgrupper som kjemper mot al-Qaida i Irak. Ifølge danske Weekendavisen er det mest synlig i provinsene Anbar og Diyala, hvor de mektige stammelederne som tidligere oppfordret mennene til å melde seg til kamp for al-Qaida mot amerikanske styrker, nå er alliert med amerikanerne.

De første rapporteneom splittelse og sammenstøt mellom al-Qaida og tidligere allierte sunnigrupper kom i 2005. Lokale sunnistammer og opprørsgrupper uttrykte da misnøye med al-Qaida. 30 stammer i Anbar-provinsen dannet sin egen allianse i september i fjor. De tok åpent side med myndighetene og USA mot al-Qaida.

En stammeleder Weekendavisen har intervjuet forteller at han tidligere har tillatt al-Qaida å utføre angrep på amerikanere i deres områder.

- Grensen har gått ved angrep på våre egne. Det finner vi oss ikke i. En gang kom noen al-Qaida-folk kjørende i en bil og åpnet ild mot vaktene ved gjestehuset vårt og drepte én. Vi forfulgte dem og drepte dem hver og én. Siden har de ikke drept noen av våre folk, sa sheikh Sabhan Mulachiad i august.

Han leder en stamme med både sjiaer og sunnier, og forteller at mange av de rundt 150 stammene i Irak er satt sammen slik. Nettopp fordi al-Qaida sist høst myrdet flere stamme-sheikher i sunni-triangelet og siden satte opp en såkalt islamsk stat som de avkrevde troskap til, har mange folk vendt seg mot al-Qaida, forteller han videre.

MOT NOE BEDRE? Ifølge Weekendavisen fortsetter amerikanernes nye alliansepartner der al-Qaida slapp. Sunnigruppene forhindrer sjiafamilier i å vende hjem, to sjiafamilier som forsøkte på det ble skutt ned.

Selv om al-Qaida er blitt svakere kan sunnidominerte terrorgrupper fortsette å lage store problemer. De radikale sunninasjonalistenes mål er fremdeles å bekjempe sjiadominansen i Irak.

Mange kritiserer amerikanerne for å ha gitt våpen til sunnistammene. Det kan ende med at de sunnimuslimske gruppene vender seg mot staten Irak. Den islamske hær har mer eller mindre fordrevet al-Qaida fra sunnitriangelet, men det kan vise seg at amerikanerne har inngått en pakt med djevelen. Kan gruppene de har forsynt med våpen på et tidspunkt ende opp som deres fiender? Var det nødvendig å gi dem våpen?

- Disse stammene vendte seg mot al-Qaida før amerikanerne ga dem våpen. De er nok mest ute etter å tjene sine interesser, sier Hallberg Tønnessen.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

GRUSOMME VOLDSSCENER:</B> <a href=http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Bigley>Den britiske ingeniøren Kenneth Bigley</a> ble i september 2004 kidnappet av al-Zarqawis gruppe, med tilknytning til al-Qaida. Gruppa krevde frigivelse av en irakisk fange. Kravet ble ikke innfridd. Bigley ble drept. CIA hevder at al-Zarqawi selv utførte drapet. Al-Qaida har foretatt færre slike aksjoner det siste året.
LEDER AL-QAIDA I IRAK:</B> Egypteren <a href=http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ayyub_al-Masri>Abu Ayyub al-Masri</A> er antakelig dagens leder for terrornettverket i Irak.
HAR ALLIERT SEG MED SUNNISTAMMER:</B> Amerikanerne har gitt våpen til stammer i sunnitriangelet som før samarbeidet med al-Qaida. I dag har disse gruppene vendt seg mot al-Qaida sammen med amerikanerne.
SUNNIGRUPPER MED VÅPEN:</B> Tidligere opprørsgrupper har slått seg sammen med amerikanske og irakiske tropper i Irak. Her er noen av dem i Hawra Haajab sør for Bagdad i september.
PRESSET UT AV LANDSBY:</B> For første gang på tre år lykkes det i september sunnigruppene i samarbeid med amerikanerne å presse al-Qaida ut av landsbyen Hawra Haajab. Over 30 al-Qaida-medlemmer ble arrestert.
SUNNIER MOT AL-QAIDA: Her holder en sunni-irakisk frivillig kniven mot halsen til en iraker mistenkt for tilknytning til al-Qaida. Tidligere al-Qaida-allierte er støttet av amerikanerne for å drive al-Qaida ut av landsbyene.
AL-QAIDAS FOLK ARRESTERES: Her holder en irakisk soldat vakt i byen Baquba, nordøst for Bagdad. Bildet er fra september i år.
OPTIMISME ETTER DRAPET:</B> Abu Musab al-Zarqawi var Al-Qaidas fryktede leder i Irak. Han ble drept i 2006, og amerikanerne så på det som en stor seier. Al-Qaida fortsatte imidlertid med stor kraft også etter drapet.