Alle presidentens feil

Faktasjekkere har funnet grove unøyaktigheter i Bush\' state of the union-tale.

  • Les hele Bush\' tale om rikets tilstand her.

NATT TIL ONSDAG DENNE uken holdt president George W. Bush sin årlige tale om rikets tilstand i USA.

Talen er presidentens viktigste i løpet av året, og følges av hele verden. I «State of the union» skisseres strategien og de store linjene i presidenten og regjeringens politikk for de amerikanske velgerne.

- Amerika er «hektet» på olje og må kutte avhengigheten av olje eksportert fra Midt-Østen, var et av Bush\' hovedpoenger i talen. I tillegg snakket han ikke uventet om kampen mot terror, demokrati og amerikansk økonomi.

AMERIKANERNE har en lang tradisjon for uavhengige tenketanker og kritisk journalistikk. En av organisasjonene som går politiske utspill etter i sømmene, er gruppen Annenberg Political Fact Check, som driver nettstedet factcheck.org.

Gruppen springer ut av Universitetet i Pennsylvania, er en uavhengig stiftelse og mottar verken støtte fra selskaper, politiske partier, fagforeninger, lobbyister eller individer. Å holde politikere ansvarlige - «Holding politicians accountable», er stiftelsens slagord.

I Bush\' tale om rikets tilstand fant de en rekke grove unøyaktigheter.

- Vi fant ikke noe som var direkte ukorrekt i presidentens tale 31. januar. Men vi fant selektiv bruk av statistikk, og at presidenten utelot fakta som gjør rikets tilstand langt mindre rosenrødt enn han ga uttrykk for, skriver de.

OFFENTLIGE UTGIFTER. I talen snakket Bush om å kutte offentlige utgifter, men unngikk å nevne at de totale offentlige utgiftene har økt med 42 prosent i hans presidentperiode.

- Den kategorien presidenten refererer til når han sier at de har redusert veksten i offentlige utgifter, utgjør bare 16 prosent av de totale offentlige utgiftene, hevdes det av faktasjekkerne.

På samme måte påvises det at presidenten uttalte seg misvisende om arbeidsløsheten i landet.

Bush\' hevdet at det var skapt 4,6 millioner nye jobber de siste to og et halvt årene, men unnlot å nevne at i de første to og et halvt årene han satt som president, forsvant 2,6 millioner arbeidsplasser.

DEMOKRATI. - Presidenten snakket om å «skrive et nytt kapittel i demokratiets historie» i Irak og Afghanistan, og sa i den sammenhengen at antallet demokratiske stater i verden øker, skriver faktasjekkerne.

Men så påviser de at verken Afghanistan eller Irak er definert som demokratier av den organisasjonen Bush\' bruker som kilde når han hevder antallet demokratier I verden øker.

Organisasjonen Freedom House som har laget statistikken presidenten refererer til, hevder at Irak ikke er fritt, og skårer like lavt som Egypt på indikatorer over sivile rettigheter og politisk frihet.

Afghanistan kommer litt bedre ut, og regnes som «delvis fritt». Presidenten har likevel rett i at det er 122 demokratier i verden i 2005, mot et par dusin i 1945, mener Annenberg-gruppen.

OLJEAVHENGIGHET. Når det gjelder det som blir ansett som hovedpoenget i Bush\' tale, nemlig den amerikanske avhengigheten av oljeleveranser fra Midt-Østen, fant Annenberg-gruppen også unnlatelses-synder.

- Presidenten skrev at målet er å erstatte mer en trefjerdedeler av oljeimporten fra Midt-Østen innen år 2025. Han unnlot å nevne at USA har blitt mer avhengige av oljeimport og petroleumsprodukter siden han ble president, skriver faktasjekkerne Brooks Jackson, Justin Bank, James Ficaro og Emi Kolawole.

Les hele artikkelen: «Misstatement of the Union» her.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

AFGHANISTAN:</B> Også fremholdt som demokrati.
<B>ÅRETS TALE:</B> Bush holdt State of the Union-talen 31. januar i år.
<B>IRAK EKSEMPEL PÅ DEMOKRATI:</B> Presidenten brukte Afghanistan og Irak som eksempler på hvor vellykket amerikanerne er når det gjelder å spre demokrati og frihet i verden.
<B>SKRØT AV FLERE JOBBER: Bush glemte å nevne at 2,6 millioner jobber forsvant i hans første to år som president.
<B>VIL BLI MINDRE AVHENGIG AV OLJE:</B> Men Bush sa ikke at USA har blitt mer avhengig av oljeimport i hans tid.