Årsaken til at katolske prester fortsatt må gnikke seg opp etter veggene

Penger.

TRE TIMERS REFLEKSJON omkring spørsmålet var det paven trengte. Så ble det før helga på nytt klart at sølibatkravet opprettholdes for prester i den katolske kirken.

Det er en opprørsk erkebiskop som har satt igang samtaler om sex i Vatikanet. Emmanuel Milingo i Zambia har nemlig ordinert tre gifte, amerikanske menn til prester. Selv giftet han seg med sin sørkoreanske kone i 2001, før han ble lyst i bann.

Milingos bevegelse Married Priests Now, gir ikke opp. I desember møtes rundt 1000 katolske prester i New York for å fortsette arbeidet for å få lov til å ligge med kona si, for eksempel.

Det er ikke bare den utstøtte zambiske presten som kjemper. Nylig demonstrerte fader Giuseppe Serrone, grunnleggeren av Organisasjonen for gifte prester, på Petersplassen i Roma for det samme, ja, sex.

Men pave Benedict (79 og selvsagt ugift) holder hardt på kravet, til tross for at det er mangel på prester i hele dem katolske verden. En av grunnene er åpenbar: Det ligger dypt i den menneskelige natur å søke både kjærlighet og sex.

DE FLESTE RELIGIONER har en eller annen form for sølibat. I islam er man seksuelt avholden under ramadan, altså mens man faster. Når sola går ned, er det meste lov, men ting kan som kjent skje også under en blodrød sol.

I bloggen Balkongen ble det nylig om «korrekt runking under ramadan.» En fortvilet troende i Iran hadde fått utløsning etter å ha blitt opphisset av å snakke med en kvinne i telefon. De lærde svarte at det var greit, så lenge han ikke hadde tatt denne telefonen med kvinnen med sikte på utløsning.

For sekulære nordmenn kan sølibatet virke latterlig, som når man ser for seg mannen som får orgasme mens man står i telefonen. For katolske prester er kravet imidlertid svært alvorlig. Sølibat betyr \'ugift\' eller \'en som lever alene\', men det er snakk om en livslang knute på lårene, og litt etter som hvordan man oppfatter sølibat, også gjerne når det gjelder masturbasjon.

En utenkelig tanke for de fleste, noe som også fører til at en rekke prester velger kone og barn heller enn gjerningen.

Begrunnelsene for sølibat i den katolske kirke er flere, og hva som vektlegges kommer an på hvem du spør. Fra religiøst hold vil man gjerne vektlegge hellige, tradisjonelle motiv, mens man gjerne ikke vil se på dette som at man forsaker, sølibatet omtales heller som en gave, og som en mulighet til å fokusere kreftene sine på andre ting enn kjønnsdrift.

En vanlig begrunnelse for livslangt sølibat, er at presten, munken eller nonnen skal være fri for forpliktelser som kan avspore ham eller henne fra den primære, religiøse oppgaven. Det er ingen lov, men kirkelig sedvane, og grunngivelsen finnes i ulike Bibel-vers, ifølge Katolsk.no: Herrens ord om å gjøre seg uskikket til ekteskap for himmelrikets skyld (Matteus 19,12), løftet om evig liv til den som har forlatt sin hustru for himmelrikets skyld (Lukas 18,29), apostelen Paulus\' ønske om at alle skulle være som ham (1 Korinterbrev 7,7) og hans ord om at bare den ugifte er i stand til å gi Herren sin udelte hengivenhet (Korinterbrev jdjgflere holdepunkter for at man kom med forsøksvise arrangement for kjønnslig omgang også før det. I 306 ble det klart at en prest som ligger med kona kvelden før preken mister jobben. Samme århundre ble det bestemt at prester ikke kunne gifte seg etter ordinasjon. Og pave Siricius, han forlot kona si han, for å bli pave, samtidig som han bestemte at prester ikke lenger skulle ligge med ektefellene sine, for eksempel ved at gifte par går i kloster hver på sin kant.

Under reformasjonen la Luther og hans støttespillere frem andre bibelvers, som de mente talte imot sølibat. Og i den protestantiske kirken har heller aldri prestene hatt sølibatkrav.

Men sølibatet er en gave som ikke alltid vært der.

MOTSTANDERNE av sølibatet, og av dem finnes det mange i kirken, vektlegger gjerne verdslige grunner for innføringen av sølibatet på slutten av 1000-tallet. I Bibelen flommer mennene gjerne over av kvinner, og i det jødiske gammeltestamentet Tanakh, mener man fire koner er fornuftig for prester.

Og katolske prester har ikke alltid avgitt sølibatløfte. Apostelen Peter, alle pavers far, må ha vært gift, for svigermoren hans er med i evengeliene.

Fram til middelalderen kunne de ha både elskerinner og koner, altså mange av hver. Den katolske kirke har krevd sølibat av sine prester siden 1074 ifølge Store norske leksikon, noe iherdige sølibattilhengere vil trekke i tvil, som vektlegger at helt fra apostelenes tid forlot de fleste familiene sine for å følge Kristus. Det finnes også

«Ingenting drar så kraftfullt en manns sjel ned som omfavnelsene fra en kvinne,» sa St. Augustin i 401.

Og slik gikk det framover, med stadig små skritt mot seksuell avholdenhet for katolske prester. En av pavene mente at alt seksuelt begjær var syndig i seg selv, mens en annen av dem, Pelagius II, bestemte seg i 580 for å ikke legge seg bort i det så lenge prestene ikke lot kona eller barna få arve eiendelene hans.

Gjennom middelalderen var prestene gift i hopetall, svært få levde i sølibat. Så kom det vanskelige 1000-tallet, med kyskhetsideal en masse.

I 1074 sa pave Gregor VII at alle som skulle ordineres måtte avgi sølibatløfte først. Etterfølgeren, Gregor VII, opprettholdt dette kravet, han sa at «prester først må flykte fra hemskoen konene.»

I 1139 gikk pave Innocent II mer drastisk til verks. Alle ekteskap som prester hadde inngått ble kjent ugyldig og alle nye prester måtte skille seg fra konene sine. Det hadde mye med penger å gjøre, kanskje mer enn moral. Også på Katolsk.no heter det om løftet at det var «noe som nå hang sammen med den geistlige motivasjon for sølibatet, var bekymringen om at kirkegods kunne komme på fremmede hender ved det at det gikk i arv til familiemedlemmer.»

Samtida var dessuten påvirket av moralske strøminger, tenkere mente at kroppen var skitten og man kunne bli mer åndelig ved å unngå seksualitet. Og selv om det nå endelig ble slått fast at sølibat var kravet, fortsatte mange å gifte seg og fikk barn i århundre etterpå. I det 14. og 15. århundret ble sølibatsbudet slett overholdt. Problemet ga seg blant annet det utslag at geistlige levde i konkubinatsforbindelser, ettersom de ikke kunne inngå lovformelige ekteskap.

På 1900-tallet har det kommet visse innrømmelser om at \'sex kan være bra og hellig\' (pave Pius XI i 1930), mens 60-tallet brakte visse dispensasjoner fra kravet. I den katolske kirka kan man i dag være gift prest om man ble ordninert som protestantisk prest først eller om man er katolikk, og lover å ikke ha kjønnslig forhold til kona si resten av livet.

I Østkirken tillot man ekteskap før ordinasjon, og det har de fortsatt med fram til i dag.

SKANDALENE som har rammet kirka opp gjennom årene, som pedofili og andre utilsiktede konsekvenser av sølibatløftet, nemlig homofile forhold mellom prester, gjør at debatten rundt sølibat er aktuell. Å være katolsk prest skal være yrket med flest HIV-smittede. Sexskandalene blant vekkelseskristne i USA skaper stadig uheldig publisitet blant annet for den katolske kirken.Mange fremhever at det å tillate ekteskap kan være en løsning på disse problemene.

I 2000 undersøkte Kansas City Star saken. De sendte ut spørreskjema til 3000 prester, hvorav 800 svarte. 58 prosent sa de kjente minst en prest som var død av AIDS, 32 prosent sa de kjente en prest med HIV. 15 prosent av dem som svarte oppga at de var homoseksuelle, 5 prosent kalte seg biseksuelle. Undersøkelsen ble kraftig imotgått av kirken, som avfeide den som statistisk uholdbar fordi så få hadde svart. ABC News intervjuet en anonym, homfil, HIV-smittet prest i forbindelse med saken.

58 prosent sa de kjente minst en prest som var død av AIDS, 32 prosent sa de kjente en prest med HIV. 15 prosent av dem som svarte oppga at de var homoseksuelle, 5 prosent kalte seg biseksuelle. Undersøkelsen ble kraftig

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.