Benekter påstandene

Magasinet har konfrontert noen av dem som satt i ledelsen for AKP (m-l) med Sjølis påstander om væpnede grupper og om overvåking av politiske motstandere. Disse fem tilhørte den såkalte «diamantgjengen» i partiet, mer eller mindre hemmelige medlemmer av sentralkomiteens arbeidsutvalg.

Magasinet har konfrontert noen av dem som satt i ledelsen for AKP (m-l) med Hans Petter Sjølis påstander om væpnede grupper og om overvåking av politiske motstandere. Disse fem tilhørte den såkalte «diamantgjengen» i partiet, mer eller mindre hemmelige medlemmer av sentralkomiteens arbeidsutvalg.

Pål Steigan , som i dag er selvstendig næringsdrivende, svarer slik under forutsetning av at han ikke blir redigert:

«De siste 25 åra har denne typen påstander kommet opp foran hvert eneste valg, noe som har bidratt til å avspore debatten om kapitalismens elendighet i dag og hva som kan være et sosialistisk svar på markedsliberalismens ødeleggelse av planeten.

Men som jeg har sagt hundre ganger før: Påstander om at AKP drev våpentrening og «en storstilt overvåking og registrering» er rent oppspinn. Dette ble også bekreftet av Lundkommisjonen.

Jeg og tusenvis av andre har vært utsatt for ulovlig overvåking i en menneskealder. Hvis det hadde eksistert bare en flik av sannhet i disse påstandene, ville politiet helt opplagt ha reist tiltale. Det har aldri skjedd, av den enkle grunn at det ikke var sant.

AKP hadde en sikkerhetspolitikk der medlemmene ble delt i fire kategorier: Offentlige talspersoner, andre offentlig kjente medlemmer, mindre kjente medlemmer og helt hemmelige medlemmer. Man kan godt diskutere om dette var lurt, men grunnen var i alle fall at vi visste at vi ble overvåket, og vi visste at NATO drev stabsøvelser der internering av kommunister var en del av opplegget. Og det var mange eksempler på at kjente kommunister mistet jobben, eller ikke fikk jobb i det hele tatt.

Jeg har naturligvis ingenting imot at nye generasjoner forsker i vår historie. Det er helt utmerket. Men det er jo ikke sjelden at en forsker tolker sine funn inn i sin egen tolkning av samfunnet. Hagtvet-debatten for to år sia viser jo hvordan en professor ble en korsfarer med en klar politisk agenda.»

Tron Øgrim, i dag forfatter og journalist:

Til påstanden om våpen og militær fostring svarer jeg:

- Nei, jeg veit at sånt ikke forekom. Sånne påstander dukker stadig opp, men blir aldri verifisert. At det fantes medlemmer som ikke hadde synlige bånd til partiet, er derimot riktig. Dette er på grunn av en mulig sovjetisk invasjon, og på grunn av folks mulighet til å få jobb.

Finn Sjue , i dag høyskolelektor ved journalistutdanningen i Oslo, avviser blankt Sjølis påstander om det skal ha foregått organisert våpentrening blant ML-erne.

- Disse ryktene har gått og gått siden slutten av 60-åra. Det som er tilfellet, er at vi oppfordret folk til å gjennomføre militærtjeneste og kanskje også å melde seg inn i skytterlag. Det fantes tross alt noen mørke politiske skyer på himmelen rundt den tida, og da kunne det være greit å mestre et våpen.

Sjue mener POTs iherdige overvåking av AKP (m-l) gjennom flere årtier taler for seg.

- Den politiske avdelingen i POT jobbet energisk med å avdekke om vi bedrev våpentrening, men fant aldri ut av noe. Jeg har et så avslappet forhold til så vel nåtid som fortid at om jeg hadde visst noe, så hadde jeg sagt det.

Kjell Skjærvø , nå organisasjonsmedarbeider i Fellesforbundet, svarer kategorisk nei på spørsmålet om våpentrening blant ml-medlemmene, men bekrefter at det ble drevet overvåking av NKP-medlemmer, nynazister og politi. I likhet med Pål Steigan bekrefter han at medlemmene ble delt inn i fire grupper (1.1, 1.2, 2.1 og 2.2), der 2.2-erne var de som skulle gå under jorda og være en slags «stay behind»-gruppe på ml-sida.

Han understreker at han har bistått Sjøli og andre historikere med opplysninger.

- En av Sjølis åpne kilder i boka sier at «Lundkommisjonen gjorde et litt dårlig arbeid, for i visse miljøer skjedde det ting som ikke tålte offentlighet». Kan du tenke deg hva han sikter til?

- Veit ikke, svarer Skjærvø kort.

Sverre Knutsen , i dag professor i økonomisk historie på BI, avviser overfor Magasinet alle påstander om overvåking og våpentrening innenfor AKP (m-l).

- Du er selv historiker. Når kommer din versjon av ml-bevegelsens historie?

- Kanskje en gang når jeg blir pensjonist. Det er ikke dette som opptar meg i dag.

Jon Michelet , forfatter og libero, aldri med i «diamantgjengen»:

- Selv har jeg verken vært med på våpentrening eller å overvåke andre. Dette er rykter som har gått i årevis. Det hele begynner å bli utrolig fjernt for meg, og jeg har egentlig ikke mer å si.