Bengal Consulting:

Partner: Paal Fure, markedsfører. Opprettet: 1998, 11 ansatte. Kontor i Oslo og Stockholm. Omsetning 2000: 12,9 millioner. Metoder: Kvantitative og kvalitative metoder som intervjuer, misnøyebarometer, consumer confidence index, dybdeintervjuer og fokusgrupper. I tillegg brukes analogimetoder, ekspertgrupper og målgruppepaneler. Pris: fra 30 000 til 2 millioner kroner. Kunder: konfidensielt. Drømmekunden: Ei dagsavis med problemer, Lonely Planet eller et internasjonalt og nytenkende bilfirma. Hva er en trend?- Som definisjon er en trend målbare endringer i holdninger og atferd. Nøkkelordet er målbare. Trend som traff? - Vi deler ikke det mest interessante med Dagbladets lesere fordi prognosene tilhører våre kunder. Men vi forutså bølgen av nyaktivisme lenge før Attack kom på banen, og vi forutså at SMS kom til å bli en voldsom industri. De fleste lo rått, men de kan angre i dag. En bommert?- Vi var ikke så heldige med tusenårsskiftet. Vi hadde grunn til å tro at private folk i større grad ville sikre seg, lagre mat, fylle tanken på bilen. Folk sa de ville gjøre det, men de gjorde det ikke. Vi ble vel også et offer for millennimaniaen. Viktige trender i år?- I mange bransjer det blitt komplisert å være forbruker, så forenklinger er noe som blir viktig. Keep it simple. Dessuten viser undersøkelser at de som kan tilby noe ekstra i tillegg til produktet sitt, enten det er en bonus eller en vitaminpille, får en fordel. Dette vil vi se mer av. Pej-gruppen:Opprettet: 1972, 20 ansatte. Kontor i Herning. Omsetning 2000: 22,6 millioner kroner. Hva: Foredrag, halvårige trendkonferanser i Norge og Danmark, spesialoppdrag, forlagsvirksomhet, utgivelse av tidsskrifter, jevnlig oppdatering av trender i en trendlab. Pris: Medlemskap i trendlaben koster 26 000 dkr. Et spesialoppdrag fra 100 000 til flere millioner. Kunder: Lilleborg, Fjordland, Sætre, Matforsk, O. Kavli, Høie. Fishnet: Daglig leder: Ole Petter Nyhaug, Diplomøkonom. Opprettet: 1998, 2 ansatte og 5 konsulenter. Kontor i Oslo og Stockholm. Omsetning 2000: 2,3 millioner kroner. Metoder: Ungdomsnettverk, intervjuer, medieovervåking, fokusgrupper og ekspertgrupper. Pris: Fra 10 000 til 600 000 kroner. Kunder: Blant annet Landbruksdepartementet, Telenor Plus, Den norske kirke, NRK Petre og Kraft General Foods. Drømmekunden: FN. Hva er en trend?- En trend er et endringsmønster, og kommer gjerne av at noen savner noe i dag. Trendene oppstår ofte i skjæringspunktet mellom urbane trendsettere og media. Media har stor spredningseffekt på trender. Trend som traff?- For to år siden sa vi at folk ville bli mer opptatt av å finne sammen og søke nærhet. Akkurat som de gjør nå. Vi mente også at WAP ble en flopp. En bommert? - Jeg husker ikke. Kanskje har jeg fortrengt det. Jeg tror ikke vi har tatt feil av trender, men har nok gitt råd til kunder om at noe skulle komme tidligere enn det gjorde, for eksempel rockemusikkbølgen. Viktige trender i år?- Verdier som stauthet, oppriktighet, nærhet, ekthet og forankring er noen stikkord. Trendspotting Daglig leder: Espen Freng, sosialantropolog. Opprettet: 2000, 3 ansatte. Kontor i Trondheim. Omsetning 2000: 92 141 kroner. Hva: Foredrag, seminarer, rådgivning innen markedsføring og produktutvikling. Metoder: Internasjonalt ungdomsnettverk, intervjuer, henter informasjon fra tidsskrifter og aviser. Pris: 600 kroner timen. Kunder: Røde Kors, NSB, Nidar. Drømmekunde: En bedrift som har oppdaget generasjonskløft-konflikter og vil gjøre noe med det. Hva er en trend?- Trender for meg er holdninger og verdier som er i kontinuerlig endring. Ofte blir begrepet blandet sammen med mote, men mote er bare en trends uttrykksform. Trend som traff?- Hmm, jeg lurer på om jeg kan knytte dette til arbeidslivet og den eldre arbeidstaker. Et dagsaktuelt tema som vi fokuserte på lenge før andre. Et annet eksempel er økt salg av vann på grunn av naturtrenden. En bommert? - He-he, ja, vi har bommet! Hadde sterke mistanker om at mat fra Balkan-området ville bli satt på kartet som resultat av oppmerksomhet i forbindelse med krigen. Dessverre var det en som startet med dette, men timingen var en smule feil. Ups! Hva mener du om kritikken av bransjen? - Vi beskyldes ofte for å drive med synsing, men kritikken er like synsete. Vi forteller ikke bare om trender uten å ha grunnlag for det. Vi benytter oss av flere vitenskapelige metoder i arbeidet, og kan argumentere for det vi sier. Jeg vil også presisere at vi kartlegger hva som med stor sannsynlighet vil komme, og sier aldri med hundre prosents sikkerhet at det eller det vil skje.Viktige trender i år?- Dominerende i år er resultater av 11. september. Vi kommer til å bli sterkere knyttet til norske tradisjoner, historier og symboler.