Best å bo

Array

Nå kan du kåre Norges beste fylke på www.dagbladet.no!

I HORDALAND FINNES de mest snakkesalige. I Nord-Trøndelag er de trege og morsomme. I Troms er gjestfriheten stor, og i Finnmark er bannskapen mangfoldig.

  Om Trøndelagsfylkene og indre Østland sies det at de dypest sett aldri ble kristnet og om bibelbeltefylkene at de ble for kristnet. Fylkene i nord misliker fylkene i sør og omvendt. Nordmenn er på ingen måte homogene.

  Nå kan du bli med i fylkeskonkurransen «Best å bo» på Dagbladets nettsider. Her kan du stemme på det fylket ditt hjerte banker hardest for.

  - I SOGN OG FJORDANE, Telemark og Vestfold er fylkesidentiteten sterk, forteller professor i statsvitenskap Harald Baldersheim ved Universitetet i Oslo. Han har forsket på folks fylkesidentitetsfølelse.

  - Vi ser at storbyer svekker fylkesidentiteten. I Akershus, Hordaland og Sør-Trøndelag er fylkesidentiteten svak fordi den kommer i skyggen av storbyidentiteten folk føler til Oslo, Bergen og Trondheim. Fylkesidentiteten er ekstra sterk i de fylkene som har fostret gamle motkulturer. Der hvor målbevegelsen, avholdsbevegelsen og religiøse bevegelser har stått sterkt, der vil også fylkesidentiteten være sterk.

  Baldersheim sier nordmenn er mer opptatt av fylkesidentitet enn han i utgangspunktet hadde trodd.

  De seinere åra har det blitt mer populært å markere hvor man kommer fra.

  - I dag snakker folk mye mer dialekt i hovedstaden enn det som var vanlig tidligere.

  HVILKET FYLKE ER det beste? Bli med i den store konkurransen «Best å bo»www.dagbladet.no.

  - Hver dag vil vi presentere et nytt fylke som folk kan stemme på, forteller Esten O. Sæther, redaktør i Dagbladet.no.

  19 fylker samt Svalbard skal delta i kampen. Like mange journalister i Dagbladet er blitt bedt om å skrive hvorfor akkurat det fylket de kommer fra er best.

  - Folk skal stemme etter hjertekriteriet. Avstemningen handler ikke om hvilket fylke som er best organisert eller har best økonomi. Avstemningen handler om hvilket fylke folk føler det er best å leve i, sier Sæther.

  I første runde skal det beste fylket i Nord-, Sør-, Øst- og Vest-Norge stemmes fram. Disse fire møtes så i en semifinale, før den endelige finalen holdes.

  Første fylke ut er Oslo.