Biomembran tekst

SANDNES/SELE PÅ JÆREN (Dagbladet.no):

- Dette er nærmest solkrem for jorda. Faktor 100, hevder oppfinner Torfinn Johnsen.

Johnsen har funnet opp en biomembran, et organisk pulver som skal forhindre at jordbruksområder tørker ut. Han tror stoffet kan bidra med flere livsviktige hestekurer for den stadig sykere jordkloden vår.

Redusere vannmangel i tørre strøk nær ekvator. Øke avlinger og fruktbarhet i jordbruksområder. Og attpåtil senke temperaturen på kloden så mye at den globale oppvarmingen stanser helt.

- Du kaller dette verdens største miljøoppfinnelse?

- Du kan til og med stryke ordet miljø, svarer Johnsen ubeskjedent.

- Hva er det vi ser på som den største oppfinnelsen i dag? Hjulet. Men det er vel ingenting som har bidratt til å skade kloden mer enn akkurat hjulet de siste årene.

53-ÅRINGEN MED BAKGRUNN fra elektrofysikk og miljøteknologi har jobbet med biomembranen i 25 år. Han forteller at han testet ut 1100 prototyper før han kom fram til den biomembranen som testes ut i dag.

Firmaet Albedo Tech har ikke mange ansatte, men satser likevel stort på Torfinn Johnsens membran. Statoil, Felleskjøpet og Universitetet i Stavanger er blant aktørene som har støttet arbeidet med biomembranen. Bioforsk er også med på laget.

Det har blant annet gitt firmaet anledning til å etablere et to mål stort testfelt på Sele på Jæren. I den tørre sandjorda har biomembranen gitt 30 prosent større avling av broccoli, mens den har gitt mer varierende utslag på salat, mais, bygg og gress.

BIOMEMBRANEN BINDER fuktigheten i jorda, og sørger for at vannet renner seinere gjennom jordsmonnet.

- Vi ønsker å dokumentere at biomembranen senker bakketemperaturen med sju til åtte grader, forteller Arne Sæbø, som leder forskningsavdelingen i Albedo Tech.

Firmaet satser først og fremst på å lage et biomembran-produkt som bønder i sydlige strøk kan bruke til å senke temperaturen i jorda og spare vann. Lokkemiddelet til bøndene er lavere kostnader og større avling.

- Til vannsparing tror vi biomembranen vil fungere best tørr, spredd jevnt i et lag like under jordskorpa. Utenom sesongen ser vi for oss at jordbruksareal kan sprayes med vann iblandet biomembranen og hvite pigmenter, som et miljøtiltak for å redusere global oppvarming. Men dette blir et politisk spørsmål, sier Arne Sæbø.

Han mener membranen vil senke jordtemperaturen, redusere jorderosjon og binde organisk materiale i bakken slik at naturlige CO2-utslipp reduseres.

- Det er vanskelig å teste og dokumentere i Norge, særlig i år som det har vært så mye nedbør, forklarer Sæbø.

SIDEN BIOMEMBRANEN VIL GI størst effekt både miljøvernmessig og med tanke på vannsparing hvis den brukes i tørr jord nær ekvator, ønsker firmaet seg et testfelt i sydligere strøk.

- Samtidig er det en balansegang her, vi er nødt til å begynne å tjene penger snart, sier Sæbø.

- Derfor er det viktig for oss å få til solid dokumentasjon så snart som mulig.

CICERO Senter for klimaforskningskal bidra som en uavhengig instans i dokumentasjonsarbeidet. En kvadratkilometer tørr jord i Spania skal dekkes med biomembranen. En satelitt skal måle hvor mye stråling som reflekteres tilbake til atmosfæren.

Firmanavnet henspiller på albedo, som er et mål på refleksjonen til en flate eller et legeme. Jo høyere tall, desto mer stråling reflekteres - og mindre av energien fra sola lagres på jorda.

Jorda på testfeltet på Sele har en albedoverdi på 10 prosent, mens jord i Spania innsatt med biomembran har blitt målt til hele 55 prosent. Dette betyr at biomembranen later til å ha en positiv effekt på problemene med global oppvarming og for høy temperatur på jorda.

Torfinn Johnsen har studert dynamikken i jordskorpa med stor interesse i mange år, og hevder at dette er den eneste logiske måten å snu den skremmende utviklingen på.

POLITIKERNE HAR FOR MYE FOKUS på det menneskeskapte, på forbruk og forbrenning, mener han.

- Det er en logikk og et system i den naturlige økningen i CO2-utslipp, sier Johnsen mens han tegner og forklarer på tavla.

- Det er mer land og mer biomasse på den nordlige halvkule, og derfor stiger CO2-utslippene hver gang det er sommer og sol i nord.

Han tror miljøproblemene vi har i dag i større grad er skapt av en stadig mer avskoget og stadig mindre fruktbar klode - enn av brenning av fossilt brennstoff, for eksempel.

PROTOTYPEN PÅ DEN FØRSTE fabrikken som skal produsere biomembranen, er allerede tegnet. Albedo Tech ser for seg at produktet vil være optimalisert og dokumentert innen ett til to år. Membranen kan dermed være en realitet på markedet allerede før 2010.

Men dette er ikke noe tryllemiddel. Membranen er organisk og brytes ned, den må tilføres hvert år. Ingen vet ennå hvor stor andel av klodens areal som må dekkes av membranen for at den skal ha så stor effekt på miljøet som Johnsen & co hevder.

- Det er det vi skal få dokumentert nå, i satelittmålingen med CICERO. Ved ekvator er strålingen og varmeopptaket i jorda størst. Derfor vil membranen ha størst effekt der nede, forklarer Torfinn Johnsen.

- Og det skal ganske små forandringer til i hvor mye energi som reflekteres ut av atmosfæren igjen før det får stor effekt på den globale oppvarmingen, mener han.

RESPONSEN FRA SØR virker så langt å være god. Albedo Tech har inngått et samarbeid med et forskningsinstitutt i Murcia i Spania, og testdistributører i Nigeria har allerede begynt å etterspørre flere leveranser.

Tanken er at kjerneproduktet, det hemmelige stoffet som sørger for at biomembranen virker som den skal, produseres og shippes fra sentrale fabrikker. Så tilføres fyllstoff lokalt - her kan planterester eller annet tilgjengelig organisk overskuddsmateriale brukes.

- Jeg syns det er rart at ingen politikere har heist fanen til topps for dette prosjektet, sier Torfinn Johnsen.

- En årsak er nok at det ikke er godt nok dokumentert ennå. Men politikerne må fatte at naturen ikke forstår økonomi. Vi kan ikke hvile på utslippsreduksjoner og klimakvoter. Biomembranen kan være en nødbrems på den globale oppvarmingen, mener han.

- Og den vil ha umiddelbar virkning.