Bommet med 747 000 hivsyke

AIDS-forskere, som mot slutten av åttitallet spådde 750 000 HIV-positive nordmenn innen 2007, tok grundig feil. Heldigvis. Forskerne bommet i verste fall med hele 747 000.

FLERE MEDISINERE ADVARTE mot enkelte forskeres villedende tallfesting og prognosemaking om HIV-smitte mot slutten av 80-tallet. Det hindret likevel ikke at analysene ble publisert, slik som i Tidsskrift for Den Norske Lægeforening. En undersøkelse, som ble offentliggjort i 1987, spådde 750 000 HIV-smittede nordmenn innen 2007. Forutsetningene for scenarioet var at nordmenn opprettholdt sine seksualvaner, at samfunnet opplevd en økning av homofil aktivitet og at innvandringen økte. I dag, snart 20 år etter, kan vi konkludere med at forskerene tok grundig feil, både når det gjelder prognosene, men også hvilke faktorer som ville påvirke spredningen av HIV-smitte, og dermed også utviklingen av sykdommen AIDS. EN RAPPORT FRA FOLKEHELSA konkluderer med at det i tidsrommet 1987 til 1997 var en økning i homofil praktisering i det norske samfunnet med 60 prosent. Bruken av kondom ved første gangs samleie var synkende, faktisk blant de laveste i Europa totalt sett. I tillegg har vi i det samme tidsrommet opplevd en økning i antall innbyggere som kom fra andre land, spesielt afrikanske og Øst-asiatiske, der spredningen av HIV-viruset har vært kraftigst i verden. NÅR DAGBLADET KONTAKTER LEGE Anne Eskilds og tallknuser Lasse Fridstrøm som lagde undersøkelsen, ønsker ingen av dem i dag å kommentere arbeidet sitt fra dengang. Kanskje ikke uten grunn, for konklusjonene de presenterte den gang er fundamentalt gale. Heldigvis, vil nok noen si, men undersøkelser av denne typen ble oppfattet som troverdige blant mange innbyggere på 80-tallet. Meldinger om HIV og AIDS-utviklingen skapte forvirring og angst i en tid med seriøse forslag om tvangsinternering og merking av syke. Det kom også politiske forslag om tatoveringsforbud og tvangstesting av befolkningen. Folk fikk sparken fra arbeidsplassen og mange ble nærmest utstøtt av sine omgivelser fordi de var HIV-positive. EN AV LANDETS FREMSTE EKSPERTER: på HIV/AIDS-problematikken, professor og overlege Stig Frøland har tidligere advart mot undersøkelsen som fikk bred omtale i 1987, og han gikk ikke god for den dengang. - Undersøkelsen tok ikke hensyn til økt viten om sykdommen og smitterisiko, utviklingen av nye medikamenter og informasjonskampanjer som rettet mot befolkningen. Slike ting skulle forskerene tatt hensyn til når de gjorde sine beregninger, mener Frøland. Han understreker likevel at Helse-Norge visste lite om folks sexvaner og man baserte seg derfor ofte på tall fra mindre studier av mennesker i riskogrupper. Dataene overførte man til den heterofile delen av befolkningen og fikk regnestykker som summerte opp 750 000 HIV-smittede i 2007. <>Les hva som ble sagt i AiDS-debatten oliver.orskaug@dagbladet.no

<B>Var skeptisk:</B> Professor og overlege Stig Frøland advarte mot de gigantiske tallene som ble lagt fram om HIV-utviklingen i Norge i 1987. Han fikk rett, heldigvis.
<B>Hiv-kampanje:</B> Sesam Stasjon, eller Takalani Sesame som serier heter i Sør-Afrika, har en HIV-positiv gjennomgangsfigur. På den måten håper myndighetene i landet at barn informeres i ung alder om farene rundt HIV og hvordan man kan leve med sykdommen. Afrika er det kontinentet i verden som er hardest rammet av sykdommen.