Byene amerikanerne ikke kan ødelegge

Bare en liten skade på de hellige byene Karbala og Najaf vil være en katastrofe.

DE ER EKSTREMT NERVØSE. I over en uke har amerikanske og britiske styrker omringet de to hellige byene Najaf og Karbala sør i Irak. Men de kan ikke gjøre stort. Soldater fra repulikanergarden har har gravd seg ned i stillinger øst for Karbala, og det har kommet til trefninger flere ganger. I går skjøt irakerne ned et Black Hawk-helikopter ved Karbala, og sju amerikanere døde. Flere hundre irakere er drept. Minst én amerikansk soldat ble drept i kamp nord for Najaf. I går gikk soldater fra 101. Airborne inn i Najaf, men de holder seg så langt vekk unna de hellige stedene. I disse byene må nemlig amerikanerne trå ekstremt varsomt. Her finnes de aller største helligdommene for den sjiamuslimske delen av befolkningen i Irak, Ali-moskeen i Najaf og de to gylne moskeene i nabobyen Karbala. Skulle noe av dette bli skadet vil det sette sinnene i kok blant muslimer over hele verden, amerikanerner blir mer upopulære og det betyr 1-0 til Saddam, igjen. PROPAGANDAKRIGEN ER I GANG Saddam og koalisjonen hevder begge at mausoleene er skadet, men det er ingen offisielle rapporter som tyder på det så langt. Begge sidene beskylder fienden for å ville skade de hellige stedene. Tony Blair snakket til det britiske parlamentet i går, og siterte etterretningsrapporter som hevder at Saddam planlegger å ta målene selv: - Regimet planlegger å ødelegge de hellige stedene for så å legge skylda på koalisjonen. Dette er selvfølgelig akkurat det samme som han gjorde i 1991, da han først angrep Imam Husseins mausoleum i Kerbala, og deretter Imam Abbas, sa Blair, som understreker at de gjør alt de kan for å beskytte dem. Iraks informasjonsminister er av en annen oppfatning. - De forsøker å knuse bygningene ved å fly lavt over dem. Vibrasjonene vil ødelegge dem. Dette vil bli foraktet av alle verdens sjiamuslimer, sa Mohammed Said al-Sahhaf i går. - Irakiske soldater skjøt mot koalisjonstroppene fra Ali-moskeen i Najaf, men amerikanerne svarte ikke, sa en talsmann ved invasjonsstyrkenes sentralkommando i Qatar. PÅ VEIEN TIL BAGDAD. Najaf ligger 19 mil før for Bagdad og 8 mil fra Karbala, som er 8 mil sør for Bagdad. Noen rapporter sier at de britiske og amerikanske militærplanleggerne har erklært områdene for ikke-mål. Hva som skjer de neste dagene vil være avgjørende for holdningen sjiamuslimene her har til invasjonsstyrkene. Om de bestemmer seg for å ikke okkupere byene kan Saddam gjøre dette til sentrum for sin motstand. Om amerikanerne derimot bestemmer seg for å gå inn, løper de også en stor risiko. Dette kan føre til rasende muslimer over hele verden. ql> For her ligger de ledende læresentrene innenfor muslimsk teologi. Dette er sentrene til sjiamuslimene, som i alle år har vært i opposisjon til de sekulariserte styresmaktene i Bagdad, som er sunnimuslimer. Men byene har lenge vært under Baath-partiets kontroll. Saddam Hussein hevder han stammer fra profeten Muhammed selv, og har fått utplassert bildet av seg selv over alt, også her. Men han er forhatt. En rekke ledende sjiamuslimer herfra har blitt myrdet av regimet. EN ELDGAMMEL KONFLIKT er opphavet til at muslimene delte seg i de to leirene sunni og sjia. Det skjedde nettopp her, og derfor er dette så viktige områder. Da profeten Muhammed døde i Medina i 632 startet problemene. Han hadde ikke utpekt noen etterfølger, eller kalif. Muslimene hadde på denne tida kontrollen av den arabiske halvøya. De to første kalifene ble valgt. Både Abu Bakr (632-634) og Umar (634-644) var svigerfedrene til profeten. Utham ble den tredje kalifen, han var gift med to av døtrene til Muhammed. Han fikk et dårlig rykte, blant annet for å gi nyfrelste medlemmer av sin egen slekt viktige posisjoner. Han ble drept i Medina. Den fjerde kalifen var Ali, Muhammeds søskenbarn, adoptivsønn og svigersønn. Han giftet seg med profetens datter Fatima. Ali kom i krangel med en mektig hærfører, Muawiya, fordi Ali var oppsatt på å finne ut hvem som hadde drept forgjengeren Uthman. Av ukjente grunner ville ikke Muawiya grave i mordsaken, selv om han var fra samme klan som den drepte. Striden mellom Ali og Muawiya er utgangspunktet for splittelsen blant muslimene i de to retningene vi har i dag. Ali ble også drept, i 661. Han ble kjent som den første læremesteren, de kalte ham «sjiat Ali», som betyr Alis parti, dette ble til sjiamuslimene. Han er gravlagt i Najaf, og det hellige mausoleet over ham ligger her. Etter drapet lot Muawiya, som bare hadde vært muslim et par år, seg utrope til kalif. Han flyttet samtidig kalifatet fra Medina til Damaskus i Syria. Det muslimske riket hadde vokst kraftig. I 680 overtok hans sønn Yazid som hersker. Men tilhengerne av Ali mente at det muslimske samfunnet burde ledes av en etterfølger av Ali og Fatima, som var profetens datter. De kalte overhodet for imam, og Ali ble for dem den første imamen. Alis sønn og profetens dattersønn, Hussein dro fra Medina til Irak og lot seg utrope til imam. Yazid sendte en hær for å tilintetgjøre Husseins følge. Det ble krig. Husseins lille hær ble omringet like utenfor Karbala. Hussein ble drept, det er nå 1323 år siden. Slik ble han fratatt lederskapet over muslimene som sjiaene hevder var hans rett. Hussein, hans brødre, søstre, barn og venner, til sammen 72 personer, led martyrdøden. Den yngste som ble slaktet ned, var Husseins halvt år gamle sønn. GAMLE MAKTSENTRUM. Her disse viktige religiøse hendelsene fant sted er det nå nesten bare fattigdom igjen. Men her ligger Imam Husseins gravkammer, med en forgyllet dom og tre minareter, er dette den sentrale bygningen i Kerbala og et viktig pilegrimsmål for sjiaene. Her er også gravkammeret til hans bror Abbas, som døde i de samme kampene. Najaf ble i gamle dager referert til som en verden i byen. Under det ottomanske styret kunne byen og de religiøse lederne styre uavhengig. I dag er Karbala og Najaf fattige byer som tradisjonelt har tjent pengene sine på de tusenvis av pilegrimene som har besøkt byen. Pilegrimene kommer fra India og Iran, men ingen kommer nå. ØNSKER ISLAMSK STAT. I mars 1991, etter at Saddam tapte den første Gulfkrigen, gikk sjiaene i Karbala, Najaf og alle omkringliggende sjiamuslimske byer til opprør mot diktatoren. Målet var å skape en islamsk stat av Irak, noe Saddam frykter mest av alt. Men opprøret ble ikke støttet av amerikanske tropper som sto i området, slik de hadde forventet. I Basra hadde opprørerne full kontroll i et døgn, fanger ble sluppet løs, borgermesteren, politisjefen og ledende personer Baath-partiet ble skutt. Så gikk tridsvognene til republikanergarden rullet inn og slaktet folk for fote. Titusenvis av sjiamuslimer ble drept. Like mange ble torturert og fengslet. Mange flyktet til Iran. De hellige mausoleene i begge byene ble skadet av Saddams stridsvogner og våpen, men de ble raskt restaurert. Etter disse hendelsene har den sjiamuslimske delen av befolkningen i Irak vært dypt splittet og fremmedgjort. Sjiamuslimske partier har lenge vært uenige om de skal hilse handling fra USA velkommen eller avvise det. Mange sjiamuslimer har vanskelig for å godta tanken om amerikanske soldater ved de hellige gravkamrene. Nå er det mange som frykter at nettopp dette skal skje. astrid.meland@dagbladet.no Kilder: BBC, NTB, Bergens Tidende, Britannica.

TOMT I SENTRUM:</B> 101. rensket sentrum av Najaf i går. Her krasjer en irakisk bil når den treffes av ild fra en amerikansk konvoi. Konvoien ble overfalt av en liten gruppe irakere, og to amerikanere ble såret. To menn med våpen ble drept i bilen som kjørte mot de amerikanske soldatene. <br>Foto: AP Photo/Jean-Marc Bouju
<B>SADDAM I NAJAF:</B> Saddams regime har vært spesielt upopulært i det sørlige Irak. Men han har likevel full kontroll. Her står Saddam på toppen av en bil utenfor al-Imam Alis mausoleum i Najaf. Bildet er fra 1998.
NAJAF I GÅR:</B> En amerikansk soldat fra 101. flybårne passerer en sivil som gjemmer seg bak ei dør. <BR>Foto: AP Photo/Jean-Marc Bouju
<B>PÅ VEI MOT BAGDAD:</B> De hellige byene Kerbala og Najaf ligger på veien til Bagdad. I går kom styrker fra 101. flybårne divisjon inn i mindre trefninger i Najaf. I Kerbala skal 3. infanteridivisjon ha ødelagt Medina-divisjonen og svekket Nebukadnesar-divisjonen.
KERBALA:</B> Sjiamuslimer samler seg omkring det hellige mausoleet til Imam Hussein i Karbala. Det var her muslimene delte seg i to retninger, sunni og sjia, for over 1300 år siden. <BR>Foto: SAMIR MEZBANE/AP
<B>MÅ BEVARES:</B> Al Abbas-moskeen med sine to minareter i Karbala må for en hver pris bevares. Men Irak og kalisjonen beskylder allerede motparten for å gå løs på helligdommene.