- Dårlig PR for muslimer i Norge

Abdullahi Mohamed Alason skjønner at nordmenn blir lei av moskebråk og flaggbrenning.

  • Les også: Hvit asfalt, intervju med Alason i Magasinet på nett.

I JANUAR gikk norsk-somaliske Abdullahi Mohamed Alason ut i Dagbladet.no og advarte innvandrere mot å bosette seg i den innvandrertette bydelen Grønland i Oslo. Han sparer ikke på kruttet, men langer ut både mot foreldre som nekter døtrene sine svømmeundervisning, menn som nekter konene sine norskopplæring og innvandrere som ikke gjør en innsats for å tilpasse seg.

- Det er fordi innvandrere ikke viser interesse for å bli integrert vi får flere rasister i Norge. Vi må ta det skrittet selv, det er ikke bare opp til nordmenn, sier Alason til Dagbladet.no.

Han er lei av alle hendelsene den siste tiden som han mener er dårlig oppmerksomhet for muslimer flest.

- Nå oppfordrer Al-Qaida til boikott av Norge. Det er kommet drapstrusler. Så fikk vi dette bråket i moskeen i Oslo. Hvorfor blir det fremmedfrykt i Norge? Dette er ikke akkurat god PR for muslimer. Når en nordmann sier han er forbanna og sier han ikke orker mer, så skjønner jeg det. Jeg ville ikke akseptert at kristne gikk rundt i kirker i Somalia og sloss der. Jeg ville krevd at de oppførte seg ordentlig.

I tillegg kan han vitse litt av reaksjonene etter Mohammed-tegningene. Hva blir det neste?

JO, ALASON ØNSKER NYE DEMONTRASJONER. Men selv om han ble såret av profettegningene, kan han vitse om dem. Og det er ikke flere demonstrasjoner mot dem han vil ha, men protest mot behandlingen av Norge:

- Et sted går grensa. Måten å vise avsky på var feil. Muslimer i Norge må heller gå i tog å si fra at de er i mot brenning av norske flagg. Jeg føler at vi også har et ansvar å vise den muslimske delen av verden at Norge er det landet vi bor i, dette er landet vi tilhører.

HAN KOM TIL NORGE for 17 år siden. I dag bor han i et rødt hus i Kristiansand med familien. Han savner Somalia når han er i Norge, men da han dro tilbake til foreldrenes hjemland, var det Kristiansand han savnet.

I den nye boka «Flykt min sønn - flykt» forteller han om hvordan han kom til Norge alene julaften 1987. Om hvor redd han var og om den hvite asfalten, som viste seg å være snø. Han ville gi ut boka for å forklare nordmenn flest om hvor vanskelig det kan være å bli integrert når man er redd og føler at resten av verden er imot en. Og hvor lett det er å havne i kriminelle miljøer når man er ensom og uten oppfølging bosatt i en norsk kommune uten erfaring med flyktninger.

 I dag er han engasjert i innvandreres kår i Norge, og han mener både myndighetene og enkeltpersonene selv har store oppgaver foran seg. Det gjelder å være aktiv, engasjere seg og delta for å lykkes med integreringen, mener Alason, som nevner jobb og fritidsaktiviteter som viktige faktorer.

- Rasisme blir et stort problem i Norge om man ikke jobber intenst nå. Man må inkludere innvandrere og alle som har annen hudfarge bør gjøre mer, blant annet ved å unngå slike hendelser som knivstikking i moskeen, sier Alason.

Lurer du på hvorfor Alason synes det er best å flytte fra Grønland eller hvorfor han mener rasismen kan øke i Norge framover?

AKTUELL MED NY BOK:</B> Abdullahi Mohamed Alason forteller om flukten fra Somalia og det nye livet i Norge i boka «Flykt min sønn - flykt!».