De hensynsløse

Narkotika, tobakk, porno, bordellvirksomhet, utpressing, lotteri. I går ble ei uskyldig jente skutt og drept. Les om mafiaen i Napoli.

DEN BLODIGE BYEN. I flere hundre år har Napoli sør i Italia vært beryktet for sine hensynsløse kriminelle. Den vakre byen, som også er et yndet turistmål, har vært dominert av den kriminelle Camorra-mafiaen. Flere hundre familier skal være en del av klanen, der familiene Graziano og Cava har kranglet ustoppelig i 30 år. Og det eneste de rivaliserende mafiafamiliene er enige om her er at mafiaen ikke finnes. Da en tiltalt i en rettssak mot mafiaen på 60-tallet ble spurt om han tilhørte mafiaen svarte han: Jeg vet ikke hva det ordet betyr. Mafioso kaller aldri hverandre ved det ordet. Det er enten amici (venn) eller uomini d\'onore (hedersmenn) HAN KRØKET SEG NED BAK HENNE. I går ble en uskyldig, 14-årig jente skutt av to slike hedersmenn. Hun døde i dag av skadene. Det dreide seg om et internt oppgjør mellom mafiamedlemmer. Annalisa Durante sto og snakket med fetteren sin utenfor huset sitt i sentrum av byen da to menn på scooter åpnet ild. Legene klarte ikke å redde hennes liv. Skuddene var antakelig ment for Salvatore Giuliano, det mektige medlemmet av Giuliano-klanen av Camorra. Det er denne familien som kontrollerer området. Salvatores far er lokal mafiasjef. Giuliano hadde akkurat sluppet ut av fengselet. Nå fryktes det at volden blusser opp igjen. Selv om Giuliano aldri ble truffet er det ikke usannsynlig at skuddet blir gjengjeldet. Også Annalisas egen far, Giovanni Durante, forteller at han er fristet til å ta loven i egne hender for å få hevn. Jentas tante sier Annalisa ble brukt som menneskelig skjold. Hun hevder ifølge Daily Telegraph at hun så Giuliano tok tak i niesens hår og bøyde seg ned bak henne. - Det var som om han visste at noen forsøkte å drepe ham, sier tanta. NAPOLIS ELDGAMLE FAMILIE. Camorra har sin historie mange hundre år tilbake, og organisasjonen er langt eldre enn Cosa Nostra. Allerede på begynnelsen på 1800-tallet var Camorra veletablert og beryktet i Italia. Opprinnelsen er usikker, men man antar at miljøet kom til landet med spanjolene på 1500-tallet. Med dem fulgte en kriminell gjeng kalt Garduna. De etablerte seg i Napoli under navnet Camorra. En gren av de spanske Bourboner hersket over Napoli og Sicilia 1759-1860, og på denne tiden bygget mafiaen seg opp. Det var en blomstrende periode, og store verdier ble kontrollert av menn fra underverdenen. De fleste av de kommersielle transaksjonene i Napoli fikk mafiaen sin del av. Ennå betaler en rekke virksomheter i byen beskyttelsepenger til Camorra, noe som selvfølgelig bare betyr at de slipper å bli banket opp av nettopp Camorra. Nettverket avkrever fortsatt i dag sine medlemmer en troskapsed. Og ifølge mafianettstedet American Organized Crime har kommende medlemmer måttet myrde noen i den siste testen som skal føre dem inn i brorskapet. Hver gruppe i Camorra ledes knallhardt av en Capo. På toppen sitter styringsrådet. Og her er lojaliteten beinhard. I 1997 ble to gutter på 13 og 17 år skutt ned og drept, og en 12-åring såret i et rått mafiaoppgjør i Cinquefrondi i Calabria. Drapsmennene var ikke eldre enn ofrene. På politiets spørsmål om hvem som hadde skutt broren og vennen, svarte den hardt sårede 12-åringen: - Finn det ut sjøl! INTET HØRT, INTET SETT. Camorra er motsvaret til den mer kjente mafiaen på Sicilia. De to rivaliserende gruppene samarbeider og krangler om hverandre. Mens mafiaen på Sicilia startet som en nasjonalistisk bevegelse i små bygdesamfunn, har Camorra alltid hatt base i byer. Det er også derfor brorskapet på Sicilia har hatt størst suksess: de har hatt støtte i befolkningen. Camorra spredte seg i regionen. Den ble først offentlig kjent på 1820-tallet, etter å ha bygget seg opp på misnøye i Napolis fengsel, der det første målet var å beskytte de innsatte. På 1830-tallet ble Camorra mer tilstedeværende i byen da frigitte fanger samlet seg. 10. juli 1988: Camorra-sjef Antoinio Bardellions tre samarbeidspartnere blir skutt ned i en gate i hans hjemby Aversa, rett utenfor Napoli, av medlemmer av en rivaliserende klan. Skuddvekslingen varte i 30 minutter. Politiet ankom noen minutter etter siste skudd. Mens de jobber med å fjerne likene fra gata åpner en mann vinduet og spør i en skjelmsk tone: Noe som har skjedd der nede? Her vet man bedre enn å bli vitne til et mafia-oppgjør. EN POLITIKER TIL FROKOST. Medlemmene jobbet i gatene, og de hadde sine helt spesielle metoder for å kommunisere med hverandre, som nys og lange blikk. Familien utvidet raskt makt, de begynte med smugling og utpressing i tillegg til vanlige landesveisran. De sugde ut store summer fra bordeller og ulovlig lotteri. For i Napoli var politiet så elendig organisert og det var så mye bråk, at handelsfolk var glade for å jobbe med Camorra. Regjeringen blandet seg ikke inn så lenge miljøet var upolitisk. Det varte ikke lenge. Etter 1848 begynte de å blande seg inn i politikken også. Camorra spredte sine folk over landegrensene. Den første avdelingen av familien ble opprettet i Brooklyn tidlig på 1900-tallet. Utenforstående så ikke forskjell på Camorra og andre italiensk-amerikanske grupperinger. Men det var krig. Voldsspiralen førte til at mange av Camorra-familien ble tatt av dage eller arrestert. Slik mistet familien mye av sin makt, de som var igjen ble en del av La Cosa Nostra, den moderne, amerikanske mafiaen, som etter hvert begynte å akseptere medlemmer som ikke var fra Sicilia. DE KOM TILBAKE. Mafiaen ble nærmeste utryddet i Italia under fasciststyret. Etter annen verdenskrig vokste familiene opp igjen sammen med fattigdommen og separatistiske strømninger. Mafiaen lever i beste velgående, selv om Italia har trappet opp kampen mot den de siste årene. Mange fremstående mafiamedlemmer er blitt pågrepet og stilt for retten. Flere ledende politikere har også blitt anklaget for samarbeid med mafiaen. De siste åra har Camorra-nettverket knyttet bånd på Balkan og i Russland. Her har de satt i gang ulovlig innvandring, prostitusjon og våpentrafikk. Det er også dukket opp bevis som nagler familien til piratvirksomhet i musikkbransjen. I dag ligner Camorra-nettverket på et profesjonelt foretak. Napolis underverden er organisert mer som et firma enn som før, i en familie. De driver forretninger i alle verdens hjørner, men de har fulgt reglene: kontakten med regionen og kulturen opprettholdes. Derfor bor Giuliano-familien, med base nær togstasjonen i Forcella, fortsatt her i forsiktige boliger. Familien kontrollerer Napoli sentrum, og selv om en rekke av familiemedlemmene er millionærer som beveger seg i høye, sosiale lag, bor de fortsatt midt i byen, i et av de mest nedslitte områdene. Utenfor sitt område er de nemlig ingenting. HEROINEN DE SELV SOLGTE. Camorra-familiene er opptatt av sine nabolag. Samtidig er det med på å bryte dem ned. Med sin utstrakte heroinvirksomhet har nettverket skapt en rekke tragedier i Napoli. I 1987 rammet den dem selv. 17-år gamle Ciro Giuliano døde av en heroinoverdose. Den rasende gudfaren, guttens bestefar, nektet å begrave gutten i deres eget område. Han ville signalisere til folket sitt at noe var alvorlig galt. Tusenvis fulgte gutten i graven. Rett etter begravelsen begynte Nunzio Giuliano, guttens far, kampanjer i avisene for å få slutt på heroinhandelen. Mange håpet dette var vendepunktet for Camorra. Det viste seg ikke å slå til. På slutten av 90-tallet drepte Napolis mafia flere enn Cosa Nostra og \'ndrangheta. En rekke av ofrene var uskyldige som havnet i skuddlinjen. I går skjedde det igjen. Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og har ikke vært publisert i papirutgaven. Eventuelle henvendelser kan rettes til: astrid.meland@dagbladet.no

KJEMPER FORGJEVES:</B> Italiens Carabinieri, altså politiet, viser fram bibelen og dressen mafiasjef Salvatore Giuliano hadde på seg da han ble arrestert i 2000. Han går under kallenavnet «Fader Ciro». <br>Foto: AP Photo/Pressphoto
<B>SKULLE DREPES:</B> Mafiasjef Salvatore Giuliano var den som egentlig skulle drepes. Han gjemte seg bak 14-åringen og slapp unna i live. I 2000 ble Giuliano arrestert etter å ha holdt seg i skjul i hjembyen. Han ble nylig sluppet ut av fengsel. <BR>Foto: AP Photo/Pressphoto
INTENSIVERER JAKTEN:</B> 14. mars i år arresterte polsk politi italieneren Francesco Schiavone. Han var en av de 30 mest ettersøkte i Italia, og mistenkes for å være toppsjefen i Camorra-nettverket i Napoli. Han var ettersøkt for mord og en rekke andre forbrytelser. <br>Foto: AP Photo/Police of Krosno
<B>MARSJERTE MOT MAFIAEN:</B> Tusenvis av beboere i Sanita-distriktet i Napoli protesterte mot Camorra i denne demonstrasjonen i 1998. Det var flere bombeangrep i distriktet som satte sinnene i kok. <BR>Foto: AP Photo/Cesare Abbate
DRIVER INNEN VÅPEN:</B> De siste åra har Camora fått forgreininger på Balkan. Her viser italiensk politi noen av de 34 Kalashnikovene som ble forsøkt smuglet inn via den italienske byen Bari i 1997. Riflene var gjemt i en bil fra Albania og skulle til Camorra-syndikatet. <br>Foto: AP Photo/Arcieri
<B>DER DRAP IKKE ER UVANLIG:</B> Liket av Raffaele Cuccaro på gulvet i butikken han eide i Napoli. Han ble skutt og drept i et mafiaoppgjør i 1997. Ifølge politiet var det krangel om narkotika mellom de rivaliserende familiene i byen som var bakgrunnen. Tre mennesker ble drept i Napoli i ulike angrep denne dagen. <br>Foto: AP Photo/Franco Esse
BLE SKUTT:</B> 14-år gamle Annalisa Durante døde mandag av skadene etter skuddveksling mellom rivaliserende gjenger i Camorra-nettverket. <BR>Foto: AP Photo/Salvatore Laporta
KVINNENE INN I BLODBADET:</B> Erminia «Celeste» Giuliano, ble arrestert i Napoli i 2000. Hun var mistenkt for å ha tatt over virksomheten etter at brødrene ble arrestert. Også Erminia Giuliano var blant de 30 mest ettersøkte i Italia da hun ble tatt. Hun ble arrestert i Forcella-delen av byen da hun ble funnet gjemt i datterens kjøkkenskap. I Camorra-mafiaen får kvinnene delta i virksomheten, i motsetning til i de mer mafianettverkene konservative på Secilia. I 2000 var så mange som 100 kvinnelige mafioso arrestert. <BR>Foto: AP Photo/Pressphoto