Demokrati i Hviterussland

Sosialistisk Ungdom har gjentatte ganger fordømt Lukasjenkoregimet.

I Dagbladets Magasinet på nett fredag 7. desember prøver Kåre Dahl Martinsen ved Institutt for forsvarsstudier å male et uriktig bilde av Sosialistisk Ungdoms holdning til menneskerettihetssituasjonen i Hviterussland. Martinsens angrep er såpass grovt og befinner seg tilstrekkelig langt fra virkeligheten til at de ikke kan stå uimotsagt.

Sosialistisk Ungdom har gjentatte ganger fordømt Lukasjenkoregimets omfattende og systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter, senest i forbindelse med valget i 2006 som ble overskygget av en rekke stygge voldsepisoder og omfattende maktmisbruk fra den sittende presidenten. Når Martinsen lar seg provosere over at SU likvel ikke deltok i en demonstrasjon i Oslo samme vår til støtte for opposisjonskandidaten Milinkevich, handler det først og fremst om at han ønsker å holde i live det ideologiske skjemaet fra den kalde krigen – der man enten er for stalinistene eller støtter enhver som arbeider i mot dem.

SU aksepterer ikke det premisset.

Vi mener det må være mulig både å fordømme overgrepene til det sittende regimet og forsvare demokratiforkjempere og dissidenter, uten å gi en uforbeholden støtte til det ledende opposisjonspartiet i Hviterussland og deres presidentkandidat. Både politisk og i praksis har Milinkevich og den hviterussiske opposisjonen sådd grunnlag for tvil om opposisjonen selv deler de demokratiske verdiene de kritiserer Lukasjenkoregimet for å mangle. I tillegg forsvarer de en økonomisk sjokkpolitikk av den typen som har skapt massearbeidsløshet, fattigdom og enorme forskjeller i Øst-Europa.

At Magasinet i Dagbladet lar høyresidas tenketank Civita og Institutt for forsvarsstudier skrive historien om Ny tid og SV i den kalde krigen, er strengt talt i seg selv såpass avslørende at ytterligere kommentarer ikke er nødvendige, men selv fra det holdet må det avkreves en viss redelighet. SU kommer til å forsette å protestere mot alle overgrep mot menneskers rettigheter, enten det NATOs angrep på sivile i Afghanistan, apartheid-Israels overgrep i Palestina eller Lukassjenkos maktmisbruk i Hviterussland. Civita og Institutt for forsvarsstudier må gjerne bli med på det samme.