Den ene sønnen ble sveket, den andre begikk selvmord

Sveriges mektigste finansfamilie åpner seg for første gang.

PATRIARKEN MARCUS Wallenberg d.y.(1899-1982) var en despot. Han styrte Wallenberg-imperiet med jernhånd, ofte i konflikt med broren Jacob, som var den andre sentrale lederen i selskapene.  

Hans eldste sønn Marc Wallenberg skulle drive imperiet videre. Faren ville fusjonere familiens bank, Stockholms Enskilda Bank, med Skandinaviska Banken for å bygge imperiet enda større, mot broren Jacobs vilje. Sønnen var ment å gjennomføre fusjonen.

Marc, en følsom mann, som aldri oppnådde mer enn middelmådige resultater på skolen, orket aldri presset.

Han skjøt seg selv 18. november 1971.

OPPLYSNINGENE OM de voldsomme konfliktene, svikene, og mennene bak Sveriges største finansselskaper, kommer fram i en ny dokumentarserie på Sveriges Television (SVT). Der forteller den nåværende patriarken i familien, Peter Wallenberg (80) - despoten Marcus\' yngste sønn og Marcs bror - for første gang om familiens mest såre og personlige historie. For også Peter lå i konflikt med faren.

- Peter Wallenberg ble preget for livet av sin relasjon til faren Marcus. Det førte blant annet til at han levde 13 år i utlandet på 50- og 60-tallet. Konflikten ble aldri løst, og Marcus dør i 1982, mens såret fremdeles blør, sier skaperen av dokumentarserien, Gregor Nowinski, i et intervju med SVT.

En av de første tingene Peter gjorde da han overtok da faren døde i 1982, var å avlære lederne i selskapet vanen med å lyve. Ingen turde motsi faren, forteller han i dokumentaren.

FAMILIEN WALLENBERG er den aller mektigste familien i svensk næringsliv. Tilbaketrukket, med et verdensomspennende nettverk, har de styrt enorme verdier i svensk industri gjennom 150 år. Mot slutten av 90-tallet kontrollerte familien 40 prosent av verdiene på den svenske børsen.

Astra Zeneca, Electrolux, Scania, Ericsson og ABB er bare noen av selskapene de har store eierandeler i. Marcus var dessuten tungt inne i norsk industri, blant annet som en av grunnleggerne av Norsk Hydro.

Familieverdiene er i all hovedsak låst i ulike stiftelser, og Investor er den største av dem. Ingen familiemedlemmer kontrollerer verdiene personlig, eller kan hente ut pengene. Dermed har de utviklet en konservativ familiekultur der det å øke verdiene fra en generasjon til den neste har blitt det bærende prinsippet.

Familiens valgspråk påstås å være Esse non videri - «å være, men ikke synes».

MENS PETERS bror Marc ikke tålte presset fra den dominerende faren, ble Peter avskrevet, og til og med latterligjort, av faren. Som ung mann nektet han å gå inn i familiens bank- og investorvirksomhet. Han startet på bunn i industrien og jobbet seg oppover i selskapet Atlas Copco på egen hånd.

Rett før faren døde, kom et av de største sjokkene: Faren hadde i hemmelighet inngått en avtale med Volvos fremadstormende sjef  P.G. Gyllenhammar, som han beundret voldsomt. Avtalen førte til at Volvo kjøpte store deler av verdiene i familieselskapene.

Han hadde rett og slett utpekt en ny kronprins, uten at sønnen visste om det.

- Jeg fikk oppleve at min far offentlig ga uttrykk for sin mistro til meg. Men jeg har en liten jævel i meg, jeg òg, sier Peter i dokumentaren.

Han brøt avtalen med Gyllenhammar, den rebelske sønnen var ikke interessert i å dele makten. Gjenkjøpet av aksjene kostet Wallenbergene dyrt, og Volvo tjente store penger, men snart var familieverdiene igjen solide, og makten større enn noensinne.

Han hadde aldri kontakt med den mektige Volvo-sjefen igjen.

«FÅ FAMILIEBEDRIFTER klarer å overleve sin tredje generasjon. Dårlig utvikling av forretningene og krangel mellom arvingene ødelegger de fleste. Ikke Wallenberg-familien, der håper den femte generasjonen å overlevere forretningsimperiet til den sjette generasjonen,» skriver tidsskriftet Economist i en lengre artikkel om dem.

Finansimperiet Wallenberg startet da André Oscar Wallenberg (1816-1886) stiftet Stockholms Enskilda Bank (senere Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB) i 1856.

Den første og største av stiftelsene som familien styrer, Investor, ble etablert i 1917 av den barnløse Knut Wallenberg, André Oscars sønn, som en måte å unngå skatt og holde familieformuen samlet. Børsverdien til dette selskapet var i 2004 på 65 milliarder kroner.

Et spesielt familiesamhold, svært konservative holdninger, og den strengt lutherske oppdragelsen de tidlige Wallenbergene fikk på 1800-tallet, preger familien.

- Man kan jo spørre seg hvorfor familiens makt består når andres har forsvunnet. Jeg tror de sterke tradisjonene er et svar, men i kombinasjon med den store formuen som ligger igjen i stiftelsene. Man kan si at de er høyt lønnede forvaltere av sin egen arv, sier dokumentarfilmskaperen.

I DOKUMENTAREN på SVT vises først og fremst portretter av de sentrale mannlige medlemmene av familien, ingen av kvinnene uttaler seg. Sosialt ansvar, maktmisbruk eller kritikk slipper i liten grad gjennom.  

Dagens Nyheters kommentator Johan Croneman mener Wallenbergene slipper vel lett unna i serien:

- Penger er ikke familiens drivkraft, det er kanskje deres viktigste budskap, og Gregor Nowinski (produsenten av serien) sprer det videre. Peter Wallenberg, åpenhjertig og jovial, sier hele tiden at man gjorde og hadde gjort både det ene og det andre «for Sveriges skyld», men svært lite for sin egen vinning, skriver Croneman.

Etter 2. verdenskrig var Wallenberg-imperiet i ferd med å gå under. En hemmelig avtale med det tyske Bosch-konsernet ble avdekket, og Wallenbergene uthengt som krigsprofitører. Amerikanske myndigheter var nær ved å svarteliste selskapene deres, men på grunn av familiens gode kontakter unngikk de stempelet med nød og neppe.

Jacob Wallenberg, som hadde vært ansvarlig for avtalene med tyskerne, brente all dokumentasjon før krigen var slutt.

Dokumentaren på SVT går langt i å renvaske familien.

- Sannheten er at mens Jacob og Marcus gjorde forretninger med Bosch, som jobbet for tysk rustningsindustri, støttet de samtidig den tyske motstandsbevegelsen som ble bygget opp for å utføre attentatet mot Hitler 20. juli 1944, sier Nowinski.

Men det er bare i denne saken familiens krigshistorie blir omskrevet. Wallenbergene gjorde også forretninger med for eksempel I G Farben, og samarbeidet med tyskerne er godt dokumentert gjennom flere tiår.

BETYDNINGEN AV valgspråket Esse non videri er nærmere å virkelig være - ikke bare gi inntrykk av å være, enn det antatte å være, men ikke synes.

Spørsmålet er hvordan Wallenbergene virkelig skal være, og forme imperiet sitt videre i en tidsalder hvor økonomien globaliseres, og nasjonale selskaper i økende grad er utsatt for konkurranse.

Tiden er forbi da Wallenbergene kunne plukke opp telefonrøret til Sveriges statsminister og når som helst si sin mening om det som måtte oppta dem.

Hver generasjon av mennene i Wallenberg-familien har på sin måte økt verdiene til imperiet, viser Economist. André finansierte industrialiseringen av Sverige. Knut og broren styrte selskapene stødig gjennom nedgangstiden i 20-årene. Marcus d.y. var en gammeldags industrialist, hardbarket og ustoppelig. Peter gjorde imperiet om til et mangesidig investeringsselskap.

Den nåværende Marcus (III) har investert massivt i internettselskaper, men foreløpig ikke lyktes. Ifølge Economist har investeringen i Spray vært en katastrofe, og utfallet av satsingen på 3 Scandinavia er fremdeles uklart; og selskapet taper penger.

Investor må endres, mener Economist, på grunn av en rekke regler som gjør selskapet mindre konkurransedyktig.

Men Wallenbergene har vist at de kan gjenskape selskapene i generasjon etter generasjon. 

Kanskje kan den sjette generasjonen gjøre det igjen.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

KOM TETT PÅ FAMILIEN:</B> Dokumentarfilmskaper Gregor Nowinski fikk familien til å fortelle om de mest sensitive delene av sin private historie.
OMGIKKES DE MEKTIGSTE: Gustav V, Seriges konge (t.v.) og Marcus Wallenberg d.y.
TRAGISK DØD: Marc skjøt seg selv 18. november 1971.
DEN FØRSTE: André Oscar Wallenberg (1816-86)stiftet Stockholms Enskilda Bank i 1856.
BÅND TIL NORGE: Kronprinsesse Märta og kronprins Olav ombord på båten Norna. T.h. Jacob Wallenberg (1892-1980).
DAGENS LEDERE Søskenbarna Jacob og Marcus Wallenberg driver familieselskapene i dag.
TYRANN: Den mektige patriarken Marcus Wallenberg d.y.(1899-1982) drev familieselskapene med jernhånd. Den ene sønnen bukket under for presset, den andre ble skjøvet ut i kulden.
FORTELLER FAMILIENS HISTORIE:</B> Peter Wallenberg senior lever ennå.