Den lille homodebatten

Norske akademikere krangler om eldgammel homofili.

DET ER IKKE BARE I KIRKEN man er opptatt av folks kjønnsliv. I de akademiske rekkene er interessen også stor. Det dreier seg om hvem som lå med hvem, fortrinnsvis menn, for rundt 2500 år siden.

Det er i en kronikk i Aftenposten 7. mars professor i historie Johan Henrik Schreiner tar for seg homofili opp gjennom historien. Her dveler han et øyeblikk ved de største filosofene, som han slår fast var homofile.

Om ektemannen og barnefaren Sokrates skriver han:

(...) allerede på første side av Platons dialog «Symposion» møter vi Sokrates\' favorittelskede Aristodemos, «en liten kar som alltid går barføtt».

Schreiner forteller at homoerotikken blomstret i Sokrates\' krets. Men det var ikke sånn som i dag, de fikk holde på med hverandre mer eller mindre uten bråk. Schreiner skriver om Sokrates:

I idretten trente og tevlet greske menn nakne, og som andre athenere søkte Sokrates til idrettsplassen for å beundre de unge guttene og vinne deres gunst.

Det ble det akademisk debatt av.

FOR HAN KUNNE IKKE SITTE STILLE Å SE PÅ. Professor i filosofi Egil A. Wyller er ikke enig i fremstillingen av homofilosofene.

Han fikk sitt innlegg på trykk 30. mars. Han slår fast at Schreiner ikke bare har gått utover fagområdet sitt, han har også tatt feil. Wyller forteller at Sokrates og Platon ikke var (utøvende) homofile, men han vedgår at «svermerisk vennskap» mellom menn slett ikke var uvanlig, på grunn av mangelen på kvinner i visse miljøer. Dette skriver Wyller:

I verket «Symposion» fremhever Platon at han (Sokrates) nettopp ikke lot seg bringe til homoseksuelle handlinger. Schreiner sier at Sokrates søkte til idrettsplassen for å vinne unge gutters gunst (underforstått seksuelle tjenester). Dette er å primitivisere. Sokrates var en intellektuell talentspeider, uavhengig av kjønn.

Wyller vedgår at Platon var homo, men understreker at dette kjempet han imot:

Platon selv, som forble ugift, har åpenbart hatt en homofil legning, men han bekjempet denne sin tilbøyelighet..

ENDA EN MANN. 1. april blandet cand. polit Øystein Skundberg seg inn i homodebatten. Under overskriften «Sokrates og gutta» skriver han:

Wyller skriver at man i vår tid helst vil «trekke ned» og «primitivisere», når det antydes at Sokrates\' interesse for unge menn ikke bare var på det åndelige plan. La oss si at det var unge piker Sokrates svermet for. Ville det vært enklere å leve med? Ville det vært litt mindre \'primitivt\'?

Skundberg slår fast at Platons svermerier dreide seg mye om menn, og videre «hva så?»

WYLLER ER IKKE HELT ENIG. I dag leverte han sitt så langt siste bidrag i debatten. Han synes Skundbergs innlegg røper en «kristiania-bohemsk primitivisering». Her holder han fast på at Platon ikke var så opptatt av selve sexen, eller som han skriver det:


Slikt skal man i vanneskapsforhold hest heve seg over, mente Platon; og har man for sterke tendenser til det, skal man forsøke å sublimere.

Altså, Platon var homofil, men det undetrykket han.

SCHREINER SYSLER NÅ MED EN OPPFØLGER. Men egentlig var det ikke hvem som lå med hvem han var mest opptatt av.

- Det er litt rørende synes jeg altså. Wyller er en utmerket mann, en ordentlig, skikkelig mann som ikke vil at noen skal si noe stygt om hans kjære venner Sokrates og Platon, sier Schreiner til Magasinet på nett. Han er mest opptatt av synet på homofili i dag.

- Poenget mitt er at homofili var vanlig på den tida. At erotikk mellom menn hadde høyere verdi på den tiden enn forhold mellom menn og kvinner er allment anerkjent, fortsetter han.

Det Schreiner spør seg om er hvorfor slike forhold ikke er like enkle i dag. I Moseloven er det plutselig innført dødsstraff for sex mellom to menn. Når kom disse nye holdningene inn?

- I romertiden snakket de nedsettende om gresk erotikk, det var ikke helt bra. Men det var plenty av det da også, selv om det var mindre gangbart med forhold mellom menn, forteller Schreiner, som har en oppfordring å komme med på tampen, en som tyder på at debatten kan forsette:

- Jeg vil gjerne at en teolog kommer på banen og forklarer hvorfor kirken ikke har kvittet seg med synet på homofili, det er helt uforståelig for meg, avslutter Schreiner.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til:

MAN KAN FRISTES TIL Å SPØRRE: Drev de med SM også? Her er Sokrates og Platon med bind for øynene! Men vi kan roe helt ned. Dette er en del av en demonstrasjon som greske studenter holdt mot arrestasjonen av Abdullah Ocalan i 1999.
SOKRATES: </B> Lå med alle.
PLATON:</B> Likte menn, men forsøkte å kjempe imot det.
<B>STARTET DET HELE:</B> Men Johan Henrik Schreiner synes debatten har sporet litt av.