Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Mer
Min side Logg ut

Den stygge freden

Hvor mange historier om misbruk av mindreårige tåler de fredsbevarende styrker?

I FORRIGE UKE kom nok en rapport som viser at FN-soldater systematisk misbruker mindreårige seksuelt, denne gangen fra det lutfattige og krigsherjede afrikanske landet Liberia.

- Studien viser at en stor andel barn er involvert i salg av sex («man business» som befolkningen kaller fenomenet). Ifølge informantene er jentene mellom åtte og 18 år gamle, og jenter fra tolv år og oppover selger sex regelmessig, heter det i britiske Redd Barnas rapport. I underkant av 16 000 soldater tjenestegjør i FN-styrken i Liberia.

- Ledere i leirene, bistandsarbeidere, forretningsmenn, soldater i de fredsbevarende styrkene, offentlig ansatte, til og med lærere, ble gjentatte ganger utpekt som de som kjøpte sex. Informantene sier at mer enn halvparten av jentene i områdene er involvert i sex-handelen, skriver Redd Barna.

De fleste oppgir fattigdom og mangel på muligheter som den viktigste grunnen til at praksisen er så utbredt. Foreldre oppgir at de kjenner seg maktesløse, fordi de ikke kan forsørge barna sine eller sende dem på skole. I endel tilfeller bor barna for seg selv i leire, og i flere tilfeller oppgis det at barna også bidrar med mat eller penger til hele familien.

- Det må tas affære umiddelbart og på alle nivåer for å sette en stopper for at voksne menn med makt og penger utnytter barn, skriver Redd Barna.

- DET Å SKO SEG økonomisk, seksuelt eller på andre måter i en situasjon der man skal beskytte noen, er fullstendig uakseptabelt. Jeg er ikke først og fremst bekymret for FNs renommé, men dette går ut over den tredjepart som hadde problemer i utgangspunktet. FNs mulighet til å gå inn i konflikter som beskyttere eller fredsmeglere, er helt avhengig av at man finner måter å regulere dette på, sier oberstløytnant ved Forsvarets Stabsskole, Terje Torsteinson, til Dagbladet.no, om overgrepene som er avdekket.

Torsteinson mener det ofte følger overgrep med militære konflikter, slik som voldtekter, henrettelser og straffbare forhold i henhold til alle internasjonale lover. Det er mot et slikt bakteppe overgrepene i Liberia nå er avdekket.

- Men vi er veldig bevisste, og tar dette veldig alvorlig. Vi har akkurat gitt ut en ny lærebok innen etikk og moral, og har veldig fokus på slike overgrep om dagen. Norske soldater i internasjonal tjeneste reguleres gjennom en code of conduct, der det står at vi  ikke har lov til å tilegne oss seksuelle tjenester, hevder Torsteinson om norsk praksis på området.

OVER HELE VERDEN blir det reagert på de nye rapportene fra Afrika:

- FN har ikke mulighet for å straffeforfølge personell i fredsbevarende styrker, det er en oppgave for nasjonene der styrkene kommer fra. Men de kan ta affære når deres egne ansatte, inklusive ansatte fra WFP (World Food Programme) er involvert, slik som vi har sett i Liberia. Det er tydelig fra Redd Barnas rapport at FN ikke bruker sin myndighet i tilstrekkelig grad. Ansvaret er blitt delt mellom Department of Peacekeeping Operations, og Office of Internal Oversight Services (OIOS) som rapporterer direkte til FNs generalforsamling. Dette er en oppskrift på å trenere rettsprosessen, og det betyr at ofrene nektes rettferdighet, skriver The Times på lederplass 8. mai i år.

Innsatsen fra FN-hold har vært mangelfull i mange tidligere tilfeller der man har avdekket misbruk av lokalbefolkningen. Det kan delvis henge sammen med det som beskrives på lederplass i Times: at det er nasjonale myndigheter som har overoppsyn med sine militære styrker, selv om de er sendt ut på FN-oppdrag.

- SEKSUELLE OVERGREP og bruk av prostituerte er et kjent problem som har vært knyttet til FN-operasjoner i mange år. Første gang det ble satt tydelig søkelys på var tidlig på 90-tallet i Kambodsja, sier Torunn Tryggestad, forsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, til Dagbladet.no.

FNs nærvær i landet, UNTAC som operasjonen ble kalt, ble satt i gang av FNs sikkerhetsråd for å overvåke fredsavtalen mellom fire stridende parter. FN fikk kontroll over de viktigste administrative instansene i landet fram til frie valg ble gjennomført i 1993.

Mer enn 15 000 soldater og 3 300 politimenn fra en rekke FN-land deltok i operasjonen.

Ifølge Refugees International økte antallet prostituerte fra 6 000 til 25 000, inkludert et økt antall barneprostituerte. Befolkningen protesterte til ledelsen for FN-operasjonen, og hevdet at soldatene oppførte seg svært dårlig, drakk mye og brukte prostituerte i stor grad.

- Gutter er og vil bli gutter, svarte Yasushi Akashi, som var generalsekretærens representant i UNTAC.

- DEN GANGEN VAR MAN forsiktig med å fornærme medlemslandene, som var de som sendte sine styrker til landet, fremhever Tryggestad.

Hun forklarer at det er først i de senere år at FN har begynt å ta problemet på alvor.

- Det var først og fremst i forbindelse med situasjonen i Kongo at FN bestemte seg for at dette var noe man måtte gripe fatt i, menneskerettighetsbruddene var rett og slett for grove. FN har gjort ganske mye de siste to-tre årene. En smule sent - må en vel kunne si. Likevel, det er blant annet opprettet en egen «Spesial Advisor» (Prins Zeid fra Jordan), og en egen enhet, Code of Conduct Unit, innenfor Department of Peacekeeping Operations. Det kanskje aller viktigste er at det blir snakket om offentlig av alle toppene i FN-systemet, og erkjent som et problem både moralsk og når det gjelder organisasjones «image», mener Tryggestad.

Ifølge CNN hadde de utenlandske soldatene i Kongo regelmessig sex med jenter så unge som 13 år i nedslitte flyktningesentre, i bushen nær militærleirene eller på bakken, vanligvis etter at det ble mørkt. En 14-åring forklarte at hun fikk en eller to dollar, eller to egg hver gang hun hadde sex med en av FN-soldatene, en annen at hun fikk 3 dollar og en kartong med melk etter hun hadde sex med en av soldatene.

- Mange av jentene var blitt voldtatt i krigen og mistet familiene sine. De var desperate etter mat og penger, og mange av dem var traumatisert, forklarer Barbara Dixon til CNN. Hun jobber for FN-organet OIOS (Office of Internal Oversight Services), og er en av forfatterne av rapporten der overgrepene blir beskrevet.

IFØLGE GENERALSEKRETÆR i FN, Kofi Annan, kom det dobbelt så mange anklager om at FN-personell hadde begått seksuelle overgrep og utnyttelse i 2004 enn året før.

- Selv om tallet er doblet, er vi klar over at det enda ikke nødvendigvis viser den sanne utbredelsen av disse forferdelige hendelsene, sa Annan om tallene, ifølge BBC.

Til sammen ble det registrert 121 anklager om seksuelle overgrep eller utnyttelse i 2004. De fleste av disse, 105, var rettet mot personell i fredsbevarende styrker.

Annan offentliggjorde 8. mai i år at åtte tilfeller som vil bli etterforsket, og én person er umiddelbart suspendert fra FN-operasjonen i Liberia. Ifølge ledere for UNMIL vil de sette i verk «spesielle tiltak» for å følge opp Annans nulltoleranse-politikk.

I SITUASJONER HVOR det kommer store internasjonale styrker og en rekke andre internasjonale organisasjoner til et land, endres ofte lokalsamfunnet fundamentalt.

Inger Skjelsbæk som er forsker ved PRIO, har studert situasjonen i Bosnia etter at fredsavtalen ble signert i desember 1995.

- Prostitusjon er blitt et kjempeproblem i Bosnia. Og befolkningen beskriver dette som et problem som oppsto etter at konflikten var over. Da jeg gjorde feltarbeid i 2001 og 2002, var dette et veldig stort tema blant dem jeg snakket med, forteller Skjelsbæk.

- I starten var dette et internasjonalt fenomen. Ofte ble kvinner fra andre øst-europeiske naboland ført til Bosnia gjennom trafficking, noe som er vel dokumentert. Ofte var bakmennene fra andre land. Etterhvert har dette blitt et mer lokalt problem. Folk forteller meg at bosniske kvinner er blitt prostituerte i større grad. Og mens kundene i første omgang var utenlandske soldater og arbeidere, har det også blitt flere lokale som bruker prostituerte, forklarer Skjelsbæk.

Mange kvinner forteller at det er mer ubehagelig å bevege seg ute.

- Lokale jenter syns det er plagsomt å gå ut for eksempel i Sarajevo, det er mye synlig prostitusjon. De sier man finner plakater som reklamerer for strippebarer, og løpesedler med bilder av kvinner som er halvt avkledd. De opplever dette som nytt, som noe som oppsto etter krigen, og kom med utlendingene. Kvinnerollen er blitt veldig seksualisert, sier mine informanter, forklarer Skjelsbæk.

Ifølge forskeren har det også kommet fram at også soldater vært involvert i ulovlig trafficking i regionen.

- I Tyskland var det faktisk en offentlig diskusjon om man skulle sende tyske prostituerte sammen med soldatene som skulle delta i NATO-styrken, slik at de ikke skulle misbruke lokale kvinner, forteller Skjelsbæk.

I første del av fredsoperasjonen i Bosnia (SFOR) besto styrken av NATO-soldater under FN-mandat. Fra 2004 har operasjonen vært drevet av EU-styrker (EUPM).

MEN DET RETTES ikke bare anklager om overgrep mot militære styrker og fredsbevarere. NORAD-magasinet Bistandsaktuelt hadde i forrige nummer en serie artikler om problemet blant hjelpearbeidere i Afrika. I artiklene kommer det fram at bistanden på den ene siden støtter mange gode tiltak, men at på den andre siden utgjør vestlige bistandsarbeidere også en del av etterspørselen på sex-markedet.

- Det er viktig å huske på at overgrep også blir begått av sivilt personell (bistandspersonell og humanitært personell) - både internasjonalt personell og lokalt ansatte. Kvinner og jenter opplever ofte å måtte yte seksuelle tjenester for å få matrasjonar og så videre, sier Tryggestad.

- Nordboere lot alle hemninger fly på horehusene i Nairobi, siteres utviklingsminister Erik Solheim i en av artiklene.

Direktør Merab Kambamu Kiremire i MAPODE, en lokal frivillig organisasjon i Zambia, sier hun godt kjenner til at utenlandsk bistand har en tvilsomt «dobbeltrolle» i kampen mot seksuell utnytting av barn, ungdom og kvinner.

- Vi får ofte opplysninger «fra gata» om hjelpearbeidere som misbruker og utnytter unge mennesker som allerede er i en vanskelig situasjon. Det burde være unødvendig å si at slike handlinger virker ødeleggende for menneskelig utvikling, sier Kiremire til Bistandsaktuelt.

Det finnes tusener av kvinnelige sexarbeidere i Zambia, og i tillegg til regulære sexarbeidere føler mange andre kvinner seg tvunget til innimellom å ta imot penger eller gaver i bytte mot sex. Ifølge en undersøkelse fra 2003 har 19 prosent av kvinner og 29 prosent menn deltatt i kommersiell sex, skriver Bistandsaktuelt.

SPØRSMÅLET ER HVORDAN man kan løse problemet, om det i det hele tatt er mulig. På tross av generalsektretærens intensiverte innsats, kom de nye overgrepshistoriene fra Liberia for bare en uke siden.

- Jeg mener at man må ha en absolutt nulltoleranse. Men faren er at man i de militære organisasjonene utvikler en praksis der man velger å ikke vite hva som faktisk foregår på tross av et slikt regelverk. For eksempel ved at lederne for en militær operasjon ikke følger med på hva soldatene foretar seg når de er på permisjon, sier Inger Skjelsbæk.

Hun mener en veldig streng regelhåndtering på sin side kan ha uheldige konsekvenser:

- Hvis man for eksempel sier at soldatene nesten ikke får ha noen kontakt med lokalbefolkningen, ikke ha kjærester eller noen ting, kan man risikere at de får en dårlig lokalforståelse og lite informasjon om hva som skjer rundt dem annet enn gjennom ofisielle kanaler, påpeker hun.

- Man må ha sjefer som følger opp hele tiden. Det er dessuten en mulighet for at et annet kommando- og kontrollapparat, og en effektivisering av den politiske og militære ledelsen av FN-operasjoner, vil kunne hjelpe, mener Terje Torsteinson.

Han peker på at i enkelte tilfeller i Afrika har soldatene i de fredsbevarende styrkene kommet fra land og levekår som var nesten like dårlige som lokalbefolkningen de skal beskytte. Og dessuten at det kan være vanskelig for den enkelte leder å rapportere om overgrep:

- Vil en offiser i en av styrkene automatisk rapportere overgrep til FN-systemet? Det vil kunne være dårlig pr for ens egen nasjon, og da kan det tenkes man velger å se bort fra det som skjer. Så har du en snøballeffekt og overgrepene kan fortsette, sier Torsteinson.

EN MULIGHET SKJELSBÆK peker på er å aktivt rekruttere kvinner til internasjonale operasjoner.

- Noe av argumentet som brukes i den sammenhengen er at mannlige soldater kanskje vil gå mindre til prostituerte, at det kanskje ikke er så naturlig som hvis det bare er menn. Kanskje ligger noe av problemet i mannskulturen i militæret, sier hun.

- Dette er jo vanlige menn, som er i situasjoner som er helt unormale. De har ikke noe privatliv, og samtidig er de unge og har et aktivt seksualliv. Flere kvinner kan være en viktig ting, og skape en mer normal omgang mellom kvinner og menn, fremhever Skjelsbæk.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

OFRE FOR KRIG OG OVERGREP: Noen av de verste rapportene om misbruk kommer fra det krigsherjede landet Kongo.
MISBRUK ER UTBREDT: En rapport fra Redd Barna som kom i forrige uke, fastslår at det foregår omfattende misbruk av mindreåringe, som også FN-soldater tar del i.
PROSTITUERTE I BOSNIA: Disse østeuropeiske kvinnene ble inbragt under et raid i byen Busovaca i 2002. Trafficking og prostitusjon har vokst kraftig under FN-operasjonene i Bosnia.
TAR PROBLEMET PÅ ALVOR: - Det kanskje viktigste er at overgrepene blir snakket om offentlig av alle toppene i FN-systemet, og erkjent som et problem både moralsk og når det gjelder organisasjones «image», mener Torunn Tryggestad.
SKAL SLÅS NED PÅ: FN lover å ta rapportene om overgrep på alvor. Her er FNs fredsbevarende styrker på patrulje i byen Bunia i Kongo.
FULLSTENDIG UAKSEPTABELT: Det mener Terje Torsteinson om de siste rapportene fra Liberia.
NULL-TOLERANSE: FNs generalsekretær Kofi Annan lover hardere kamp mot seksuelle overgrep.
8. MARS 2005: Kvinner masjerer i Bunia i Kongo i protest mot de mange voldtektene de rammes av. FN-styrkene har vært involvert i stygge overgrep mot mindreårige jenter i landet, viser rapporter fra blant annet Amnesty.
DELTOK I DE FREDSBEVARENDE STYRKENE: Norske soldater i Bosnia.
Utforsk andre nettsteder fra Aller Media