- Det var ikke derfor

Gammelsosialistene er imot at avisa Ny tid skal eies av noen som forsøker å tjene penger.

DET KJEMPES OM leserne på venstresida i norsk presse. Og de er jo ikke mange, i et marked med generell opplagssvikt.

Ukeavisa Ny tid, den gamle SV-avisa, har elendig økonomi og SV, som er største aksjonær i avisa, har sagt ja til å selge. Forlaget Damm vil kjøpe. Ledelsen, klubben og de ansatte i avisa er positive til salget. Ikke minst kan arbeidsplassene reddes og avisa kan få en ny oppsving med nye eiere. Dag Herbjørnsrud som er dagens redaktør sier de opplever bred støtte for salget.

- Dette er en måte å redde økonomien og sikre avisa på, sier Herbjørnsrud til Dagbladet.no.

IKKE ALLE SER DET SLIK. En gruppe eldre SVere liker ikke salgsplanene. Blant dem er Berge Furre, Tore Linné Eriksen, Dag Seierstad, Pax-sjef Bjørn Smith-Simonsen og Rune Slagstad. Flere av motstanderne har vært med fra avisas start, både som grunnleggere og eiere av avisa gjennom SV.

For Damm eies av Egmont, et konsern, som de fleste andre, prøver å tjene penger. SV-veteranene kjemper nå mot at avisa deres selges til et forlag med profitt som mål.

- Egmonteide Damm er et kapitalistisk foretak, som naturligvis er basert på et prinsipp om profitt, sier SV-veteran Berge Furre til Klassekampen. Han er svært skeptisk til salget og sammenligner det med at sjokoladefabrikken Freia kom på utenlandske hender.

Damm, som også har kjøpt tidsskriftet Vagant, hevder at de ikke kjøper avisa for å tjene penger, men for å styrke forlagshuset.

DE GAMLE SVerene stoler ikke på forlaget når de sier at Ny Tid skal få fortsette som fri og uavhengig avis.

- Det er ikke derfor vi har kjempet for sosialismen! Ny Tid har røtter tilbake til Orientering på 50-tallet, avisa har vært et venstresideorgan i storm og stille. Vi kan ikke uten videre overlate avisa til et kapitalistisk foretak, sier Furre.

- Fri og uavhengig fra hva da? Ikke fri og uavhengig fra det sosialistiske prosjektet, håper jeg, sier Tore Linné Eriksen.

I DET GAMLE AKP-organet Klassekampen, venstresidas største avis, har det i høst gått i en heftig debatt om de med sjefredaktør Braanen i spissen er for høyrevridde av eierne sine, mens opplaget går opp. Nå dreier dekningen seg mye om salget av konkurrenten Ny tid. I 2004 lå opplaget til Klassekampen på noe over 7000 eksemplar, mens Ny tid hadde 4000.

De kjøperne vil gjerne alle ha. Derfor får SVerene som frykter kapitalismens ødeleggende klør rundt Ny tid støtte i Klassekampen, mener flere.

Kritikere av Klassekampens redaksjonelle dekning sier at Klassekampen kjemper imot salget fordi de vil ha avismarkedet for seg selv. Med ny giv og kapital kan nemlig Ny tid bli en plagsom konkurrent. Og i januar har Klassekampen latt mange av de som er negative til et salg av Ny tid slippe til både bredt og langt i spaltene.

Klubben i avisa Ny tid mener Klassekampen vil fjerne en brysom konkurrent, mens sjefredaktør Braanen aviser dette i en lederartikkel.

Han stiller seg svært skeptisk til et salg «til Nordens kanskje mest profittorienterte medieselskap» og synes det er synd at man ikke har «benyttet sjansen til å drøfte og analysere mulighetene» nå som avisa legges ut for salg. Kritikeren hevder at det han egentlig mener med dette er å vurdere muligheten for å legge Ny tid inn under Klassekampen.

Berge Furre skriver også at et samarbeid med Klassekampen kan være et bedre resultat for Ny tid. Og det er mange enig i. Ikke minst i Klassekampen selv. I Ny tid går den redaksjonelle dekningen i motsatt retning, det snakkes om en historisk mulighet om Damm kjøper avisa.

FRI. Forlagsredaktør Stian Bromark som tidligere jobbet i Ny Tid, tror avisa kan få kulturell tyngde av Damm-salget. Uavhengig av SV har jo avisa vært i noen år nå. Er derfor SV bedre som eiere enn kapitalistene?

- Ny Tid har vært uavhengige lenge, men de har nok følt en indirekte forpliktelse til å skrive mer om SV enn det andre aviser har gjort. Det tror jeg det vil bli mindre av, sier Bromark, til nettopp Ny Tid.

Mandag avgjorde generalforsamlingen i Ny Tid at salget utsettes en uke fordi aksjonærene ikke var innkalt i samsvar med aksjeloven. De gamle SVerene har bare noen dager på seg på å overbevise generalforsamlingen om at den gamle avisa deres ikke skal over til kapitalistene.

Det ser ut som det går veien for kapitalistene denne gangen også. Før generalforsamlingen tirsdag er over halvparten av aksjonærene for et salg.