Dødens dag i Jonestown

Sektlederen Jim Jones lokket mer enn 900 mennesker til Sør-Amerika med løfter om en bedre verden. For nøyaktig 25 år siden endte de sine liv i et masseselvmord. 276 av de døde var barn.

DEN 18. NOVEMBER 1978 ble verden rystet av nyheten om et kollektivt selvmord i det sør-amerikanske landet Guyana. 913 medlemmer av den religiøse amerikanske sekten Folkets Tempel var funnet døde, de fleste etter å ha drukket en hjemmelaget fruktdrikk tilsatt den dødelige giften cyanid. Det viste seg snart at ikke alle hadde drept seg selv. Blant ofrene var 276 barn, flere av dem spebarn, som var blitt tvunget til å innta den dødelige drikken. Andre sektmedlemmer ble funnet skutt, noen av dem med skuddsår de umulig kunne ha påført seg selv. Sektlederen, den fanatiske pastoren Jim Jones (47), var selv drept av et skudd i hodet. Fortsatt vet ingen om det var han selv eller et annet sektmedlem som avfyrte skuddet. JIM JONES\' visjoner om et religiøst drømmeland startet på 1950-tallet. En septemberdag i 1954 talte Jones til medlemmer av et kirkesamfunn i Indianapolis. Han var glødende opptatt av rasemessig utjevning og sosial rettferdighet, og ordene hans lokket flere av tilhørerne til å slå seg sammen med den da 23 år gamle predikanten. De dannet sin egen lille menighet, som seinere fikk navnet Folkets Tempel. Jones og tilhengerne hans var sterkt preget av tanken om at de ulike rasene skulle leve i harmoni og fellesskap. I 1960 ble Folkets Tempel innlemmet i kirkesamfunnet Kristus\' Disipler, der tjue prosent av medlemmene var afro-amerikanske. Jones ble på dette tidspunktet ordinert til prest, til tross for at han ikke hadde noen formell utdanning eller praksis å vise til. Fem år seinere brast idyllen. Jim Jones og de mest ivrige tilhengerne hans ble beskyldt for å forkynne en altfor radikal lære, og konflikten endte med at Jones og 70 familier satte kursen mot California. Ifølge Jim Jones var delstaten mer egnet for rasemessig harmoni, og skulle angivelig være tryggere i tilfelle atomkrig. I 1972 dannet utbryterne en ny Folkets Tempel-menighet i San Francisco. Dette var en mer ekstrem utgave enn den de forlot, men Jones hadde ennå ikke tatt avstand fra storsamfunnet rundt dem. Den karismatiske pastoren slo seg inn på politikk, og ble i 1976 valgt til formann for den kommunale bolignemda i byen. Men glansbildet falmet etter hvert som menigheten vokste. Myndighetene fikk stadig flere bekymringsmeldinger om både Jim Jones og Folkets Tempel. Familie og venner påsto at nyfrelste medlemmer var blitt hjernevasket av pastor Jones, og at han i virkeligheten drev en farlig sekt. Andre meldte fra om mishandling av barn og voksne, eller at Jones bløffet da han hevdet å kunne helbrede mennesker ved håndspålegging. JONES VENDTE ryggen til San Francisco i 1977. Han og femti andre medlemmer av Folkets Tempel fikk leie et stykke land i Guyana, og dro dit for å skape sin utopi i jungelen. De kalte stedet «Jonestown», og maste på medlemmer i gamlelandet om å komme etter. Drømmen om en ny verden skulle snart gå i knas for de nær tusen medlemmene som slo seg sammen med Jim Jones i Sør-Amerika. Han ble stadig mer paranoid, og tvang menigheten til å lyde hans minste ord. Samtidig bleFolkets Tempel anklaget for skattesnusk i forbindelse med eldresentre de hadde drevet i San Francisco. Slektninger i USA krevde foreldrerett til barn av sektmedlemmer som var tatt med til Guyana, og bekymringen vokste etter at avhoppere kom tilbake og fortalte om mishandling, hjernevasking og fysisk avstraffelse i Jonestown. Den 14. november 1978 dro kongressmedlemmet Leo Ryan fra California til Guyana for å finne ut hva sekten egentlig bedrev i jungelen. Med seg hadde han ei gruppe journalister, og pårørende som var redde for sine kjære. Sammen intervjuet de flere sektmedlemmer, og 16 av disse bestemte seg for å bli med tilbake til USA. Sekten fikk greie på avhoppingen, og angrep Ryan og følget hans idet de skulle gå på flyet tilbake til USA. - Skuddene smalt rundt oss. Noen løp inn i buskene, andre inn under flyet. Jeg løp under flyet sammen med kongressmedlem Ryan. Vi forsøkte å gjemme oss bak et hjul, og jeg latet som jeg var død, fortalte Jackie Speier til CNN. Hun overlevde angrepet, men Leo Ryan, tre av journalistene, og en av sektens avhoppere ble drept. SAMME NATT kalte pastor Jones sammen menigheten sin. Han fortalte at de var tvunget til å begå «revolusjonært selvmord», slik sekten hadde øvd på flere ganger tidligere. Men denne gangen var det ingen øvelse: Jones blandet cyanid og sovemidler i digre kjeler med fruktdrikk. Først fikk babyer og små barn tvunget giften inn i munnen ved hjelp av sprøyter, deretter fikk Jones disiplene sine til å stille seg i lange rekker for å drikke det dødelige brygget. Ifølge overlevende visste alle de voksne i sekten at drikken ville ta livet av dem, men at de fleste likevel drakk den frivillig. Hele tiden lovet pastoren dem at de alle skulle sees igjen et annet og mye bedre sted, og at deres selvmord ville være en revolusjonær handling mot det amerikanske samfunnet de hadde forlatt. Men ikke alle lot seg overbevise av Jones\' løfter, og prøvde å flykte. Noen klarte det, mens andre ble skutt i ryggen. Jones hadde gitt ordre om å skyte alle som nektet å innta giften frivillig. Få timer seinere hadde Jim Jones tatt 912 mennesker med seg i døden. - JEG VAR EN aktivist på 1960-tallet. Jeg var imot krigen, og ønsket virkelig en bedre verden. Men jeg opplevde stadig at alt rundt meg ble ødelagt. Jeg opplevde at Kennedy-brødrene ble skutt, i tillegg til Malcolm X og Martin Luther King. Ordene kommer fra Laura Johnston Kohl, som i et intervju med CNN nylig prøvde å forklare hvordan hun ble en av Jim Jones\' disipler. Kohl flyttet med han til Guyana, der hun fikk ansvaret for sektens økonomistyring. - Første gang jeg hørte Jim Jones tale, hadde han samlet mennesker fra alle lag og alle farger. Progressive mennesker var involvert, og vi støttet progressive saker. Jeg trodde virkelig det var en måte å ta ordet på, og forsøke å gjøre verden til et bedre sted, fortsetter hun. Kohl overlevde Jonestown-massakren fordi hun var i nabobyen for å handle. Hun tror imidlertid at også hun hadde valgt å ta gift dersom hun hadde vært til stede. - Jeg vet bare at dersom jeg hadde sett min adopterte familie på 913 mennesker dø overalt rundt meg, ville det vært svært vanskelig å ikke ta den avgjørelsen. (Kilder: San Francisco Chronicle, Associated Press, CNN, BBC, New York Times, Dagbladets tekstarkiv)

    solvi.glendrange@dagbladet.no

Minnes de døde: Presten Ed Norwood sammen med mora Jynona Norwood ved ei fellesgrav for noen av Jonestown-ofrene i California. Jynona mistet 27 av sine nærmeste familiemedlemmer da Jim Jones tvang disiplene sine til å ta sine egne liv.
Dødelig drikk: I slike store kjeler blandet pastor Jones sammen sitt dødelige brygg: Fruktdrikk, sovemidler og cyanid. Han fikk tilhengerne sine til å drikke giften. De som nektet fikk det tvunget i seg, eller de ble skutt.
Pastoren: Sektlederen Jim Jones lovet tilhengerne sine en bedre verden, der svarte og hvite, rike og fattige, kunne leve sammen i harmoni. Løftet endte med døden for 913 av medlemmene av Folkets Tempel.
<B>Angrepet: En delegasjon ledet av kongressmann Leo Ray ble angrepet på flystripa av Folkets Tempel da følget skulle dra tilbake til USA den 17. november 1978. Ray og tre andre mennesker ble drept. På bildet de drepte under og rundt flyet de skulle tatt hjem.
Dødens Tempel: Bildet er tatt etter at 913 medlemmer av sekten Folkets Tempel tok sitt eget liv eller ble drept i Jonestown i Guyana den 18. november 1978.