Du trodde du visste hva som skjedde i 2018, men der tar du feil

Les Flu Hartbergs En Romodyssé.